Future by Lunds 24 höjdare

6: Mobil hållbarhet på väg

Caroline Wendt
November 26, 2020

Ett mobilitetscenter och flera projekt inom mobilitet – det är något som vi uppmärksammar i Future by Lunds julkalenders sjätte lucka. Lund har under året fortsatt att bygga styrkor inom mobilitet, vilket bland annat beror på att mobilitet och framtidens trafiksystem kan vara några av nycklarna till ett hållbart samhälle. I Lunds finns också viktig kompetens inom mjukvaruutveckling. Mobilitetscentret rymmer utställningsmiljö, testbädd och mötesplats.

In English.

2020 har inneburit ett avstamp för Lunds samlade utveckling inom mobilitet. Årets stora händelse är att en elväg har byggts och tester på Getingevägen har startat.

I anslutning till elvägen finns också ett mobilitetscenter, där bland annat Evolution road och projektet Mobilitet på tvärs visas.

– Lund och Skåne måste vara med och ta ledningen och utveckla framtidens mobilitet och trafiksystem för att skapa ekologisk, social och ekonomis hållbarhet men också för att ta del av den arbetsmarknad som kommer att uppstå. Utvecklingen inom mobilitet kräver mjukvaruutveckling och connectivity och just detta är ett signum för Lund, menar Anders Bengtsson på avdelningen för Hållbar Tillväxt och Future by Lund.

I mobilitetscentret ryms både utställningsmiljö, testbädd och mötesplats. Evolution road förklarar tekniken bakom projektet och ger också en möjlighet till en virtuell busstur på elvägen. Utställningen har öppnat för besökare, se Evolution roads hemsida för information.

Mobilitetscentret samlar flera aktörer, som Innovation Skåne, Ideon, Elonroad, Castellum och Future by Lund/Lunds kommun. Några våningar ovanför i fastigheten finns dessutom företag som Smarter Mobility som arbetar inom mobilitetsområdet och på andra sidan gatan bedriver Volvo mjukvaruutveckling. I och med detta finns redan goda förutsättningar för samverkan i mobilitetsfrågor.

Lokalen kommer också att ge det svensk-danska Interreg ÖKS-projektet Mobilitet på Tvärs en fysisk plats på den svenska sidan av sundet.

– Mobilitet på tvärs-projektet behöver en plattform – och då inte i digital form utan en faktisk human yta för att mötas och diskutera framtidens mobilitetslösningar, sa Anders Nilsson, Innovation Skåne, vid invigningen. Det är vår vision är att det här centret ska sätta strålkastaren på mobilitetsfrågan och vara en fysisk bas för ett samarbetsforum som sträcker sig över hela Greater Copenhagen. Tillsammans kan vi hitta häftiga lösningar.

Projektet pågår mellan den 1 april 2020 och 30 september 2022 och finansieras av Interreg ØKS. Medverkar gör 17 partners, tolv danska och fem svenska – dels Innovation Skåne och Mobile Heights samt de tre kommunerna Lund (genom Tekniska förvaltningen och Future by Lund), Sjöbo och Tomelilla. Dessutom finns ytterligare 17 aktörer som är intresserade av att delta.

Anneli Xie och Naemi Jaworowski presenterade vid invigningen av Mobilitetscentret också en vision för hur platsen kan bli en samlingsplats för mobilitet och samverkan i hela Greater Copenhagen, bland annat med möjlighet att visa pågående mobilitetsprojekt och hållbara mobilitetslösningar. Under hösten har arbetet fortsatt med realiserandet av visionen.

– Vi ska samla projekt som kan ha relevans för framtidens mobilitet och trafikområde. Tanken är att vi ska kunna lära av varandra så vi får en kunskapsdelning och på alla vis stärker vår samverkan, säger Anneli Xie.

Under hösten kom också beskedet att Lund kommer att delta i ett strategiskt projekt kring digital infrastruktur. Det är det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som driver projektet DigInfra som handlar om att skapa samarbete mellan städer, myndigheter och andra viktiga aktörer när det handlar om den digitala infrastrukturen för det framtida transportsystemet. Det är en utmaning för många städer och myndigheter att planera för det uppkopplade och hållbara transportsystemet och frågorna är ofta för komplexa för att drivas av enskilda städer och myndigheter. DigInfra siktar mot att skapa ett forum för ett samarbete kring dessa utmaningar med speciell fokus på frågor kopplade till organisatoriska processer, inköp, drift, upphandling och att höja kompetenser.

Projektet leds av innovationsplattformen Drive Sweden och Trafikverket. Övriga medverkande kommuner är Göteborg, Linköping och Stockholm. Ett antal av projektets aktiviteter, exempelvis workshops, kommer att förläggas till Lund och mobilitetscentret.

Inom Mobilitetsområdet finns också sedan tidigare ett samarbete med Stuttgart.

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar