Smart Cities

Anders Trana tog Brunnshög till Kansas

Caroline Wendt
April 17, 2018

Gröna och uppkopplade byggnader var temat när Anders Trana och andra inbjudna svenska aktörer talade på konferensen Smart Cities Connect i Kansas. ‑ Många tyckte att det svenska bidraget med gröna byggnader var ett av arrangemangets mest intressanta, säger Anders Trana. Jag berättade om hur vi på Brunnshög försöker hitta gemensamma standarder så att byggnaderna kan kommunicera med varandra.

Smart Cities Connect Conference & Expo hölls i Kansas i slutet av mars 2018. Eftersom den svenska ambassaden i Washington vill presentera det svenska arbetet med gröna och smarta byggnader hade man bjudit in svenska aktörer till en panel. Förutom Anders Trana från Lund medverkade också Elizabeth Heider, Skanska, Per G. Lundqvist, KTH, Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad, Popp Larsen, RISE, Johan Rosén, Uppsala kommun och Torbjörn Fängström, IoT Sverige.

‑ Vi hade en paneldiskussion utifrån det svenska perspektivet med hållbarhet och smarta byggnader i fokus, berättar Anders Trana. Vi pushar hållbarhetsperspektivet och en del av de byggnader som byggs i Sverige är bortom den bortersta skalan på hållbarhet i USA. Jag pratade om hur staden vill koordinera så att de nya byggnaderna i Brunnshög kan kommunicera med varandra genom att vi hittar gemensamma standarder och koordinerar ihop det. Det kändes inte som att så många på konferensen arbetar med detta utan var och en bygger sitt.

Konferensen samlade mer än 400 ledare för städer runt om i världen och totalt över 2 500 deltagare, framförallt från USA och Kanada.

‑ Det handlade mycket om det amerikanska sättet att hantera den smarta staden, säger Anders Trana. I USA sätter man fokus på staden som kontrollrum och man hanterar avlopp, belysning och energi ur stadens synvinkel. I Europa har vi oftare invånarna i centrum, men processen att driva en stad måste vi också in i. Det hade varit intressant att ha Lunds data på en plattform i ett övergripande system där vi samlar olika aktörer som till exempel Kraftringen, VA Syd och Renhållningsverket. Här ligger de stora kostnadsbesparingarna.

En orsak till att synsättet skiljer sig mellan USA och Europa är förstås att städerna är i grunden olika på många punkter.

‑ Våra städer ser annorlunda ut med levande stadskärnor och vi försöker där att minska biltrafiken genom att uppmuntra cykling och kollektivtrafik. I USA har man ofta shoppingen utanför staden och det är nödvändigt med bil för att ta sig dit.

Anders Trana upplever att intresset för hållbarhet är mycket stort i USA.

‑ Trots Trump-administrationen finns en stor motvikt och många städer som signalerar något annat. Jag hade många diskussioner med representanter från till exempel Kalifornien, Texas och Colorado. Det är gott om amerikanska städer som vill vara aktiva inom området. De görs mycket och man sätter mycket prestige i det.

Under konferensen delades också Smart 50 Awards ut och projektet Cityfied där Lund ingår prisades. Smart 50 Awards är ett årligt pris som delas ut till ett 50-tal innovativa och inflytelserika satsningar på lösningar för smarta städer i olika kategorier. Projektledare för Cityfied i Lund är Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun.

Anders Trana fick ta emot Smart City Awards på projektet Cityfieds vägnar. Ett bostadsområde på Linero är en del av projektet i vilket man energieffektiviserar äldre fastigheter.

 

Bildtext huvudbild: Svenska ambassaden i Washington samlade svenska aktörer för att tala om “Green build for a smarter city – from Living Labs to Full Scale Implementation in Sweden” på konferensen Smart Cities Connect i Kansas.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar