Moving Things & People

” Arbetet som projektledare är som ett äventyr”

Caroline Wendt
October 14, 2021

I alla regioner och kommuner genomförs innovativa projekt av många medverkande samarbetspartners. Spindeln i nätet är projektledaren, vilken måste vara en mångsysslare som inspirerar och leder arbetet framåt. Malin Larsson på Innovation Skåne har ansvar för två Interregprojekt inom mobilitet, Mobilitet på Tvärs och Framtidens Intelligenta Mobilitet som båda inkluderar partners från hela Öresundsregionen. Under året har hon bland annat stått i varselkläder och handgripligen byggt en elväg, varit med om att skapa ett digitalt och fysiskt mobilitetsforum och modererat ett stort dansk-svenskt möte.

Malin Larsson - du gör allt från att bygga elväg till att moderera – vilka är dina arbetsuppgifter?

- Man skulle kanske snarare fråga sig vad jag inte gör? En gång i tiden började jag på Innovation Skåne som projektekonom och satt med rapportering i flertalet EU-projekt. Jag fick väldigt fin feedback på mitt arbete och så öppnade sig en möjlighet för mig där jag fick utrymme att testa arbetet som projektledare. Nu har jag breda arbetsuppgifter och det är ju det som är det roliga, att den ena dagen inte är den andra lik. Det är ju inte så att det står i min arbetsbeskrivning att ”du ska stå i varselkläder på Getingevägen och bygga elväg” utan snarare att koordinera och driva projekt framåt – men samtidigt, varför inte? Jag brukar hoppa på roliga grejer när de kommer till mig och mina 1 ½ år som projektledare beskrivs nog bäst som lite av ett äventyr.  

Malin Larssons viktigaste uppdrag är att leda projekten Mobilitet på Tvärs och Framtidens intelligenta mobilitet (FiMo)  tillsammans med sina danska kollegor på Gate21.

Mobilitet på Tvärs ska fram till slutet av 2022 testa hållbara mobilitetslösningar tvärs över geografier, transportslag och landsgränser. Under ledning av Gate21 och Innovation Skåne främjar projektet grön mobilitet för invånare genom att introducera nya och innovativa mobilitetslösningar, som bildelning, samåkning och nya höghastighetscyklar, med ett stort fokus på nya geografier, i detta fall landsbygden och i rummet mellan stad och land. Det större syftet, förutom att bidra till minskad klimatpåverkan, är också att stödja och utveckla tillgängligheten i hela Greater Copenhagen. I detta projekt har Lund hand om delprojektet Mobility Forum, en digital och fysisk samlingsplats för mobilitetsprojekt i hela Öresundsregionen. Framtidens Intelligenta Mobilitet är ett systerprojekt till Mobilitet på Tvärs och leds även det av Gate 21 och Innovation Skåne. I projektet testar man tekniska lösningar för att skapa mer hållbar och effektiv mobilitet. Där medverkar Lunds kommun genom en förstudie inför ombyggnationen av Lunds central.

Hur tycker du att det är att leda projekt tillsammans med kollegor i Danmark?

-Jag tycker att det har varit fantastiskt fint. Trots att det har varit en pandemi, eller kanske tack vare pandemin, tycker jag att vi har kommit varandra väldigt nära. Vi hörs mer spontant och mer frekvent än jag tror skulle vara fallet om den vanliga kontakten skulle vara att resa och ses. Vi har en fin sammanhållning och jag känner inte av några gränser i projektet. I projektet Mobilitet på tvärs har vi varit digitala hela tiden, vilket är demokratiserande eftersom alla kan vara med på lika villkor, även om vi såklart verkligen ser fram emot att kunna ses på riktigt snart.

Anders Bengtsson och Malin Larsson.

Hur kan du som projektledare öka samarbetet i projekten?

- Samarbete handlar om inställning och i fallet med Mobilitet på Tvärs har alla partners verkligen gått in i projektet med inställningen att bjuda på resultat, metoder och nätverk och också haft en öppenhet inför att ta emot det andra har att komma med. Som projektledare försöker jag öka samarbetet i projekten genom att hitta samband som kanske först inte är synliga, att kunna hitta personer och tillfällen att koppla ihop folk och våga tänka utanför ramarna Att hitta luckor och möjligheter och kunna se att ”ni ska prata med varandra” och hur förvånansvärt ofta det sker bra saker av att folk faktiskt pratar med varandra.  

- Ett samarbete som det senaste året har varit extra viktigt för mig är det med Anders Bengtsson på Future by Lund/Lunds kommun, eftersom vi arbetar tillsammans kring Mobility Forum. Det ger mycket att inte vara själv i saker, att ha en kollega och ett bollplank. Vi kompletterar varandra fint och Anders har ett stort nätverk och andra perspektiv, vilket alltid är välkommet.

Är det speciellt med att vara projektledare för innovationsprojekt?

- Ja det kan det vara. Innovation kan uppfattas som lite ogripbart och ibland kan det till och med vara så att man inte riktigt vet vad slutprodukten blir. Man kan jämföra med ett projekt där man ska ta fram en ny mobiltelefon som ska lanseras en viss tid och ha vissa funktioner. Målen i innovationsprojekt är inte alltid så tydligt som i ett sådant projekt där det finns en önskad slutprodukt med speciella egenskaper, utan kan vara betydligt mer utforskande. Men innovation kan vara mycket, också att ta befintliga produkter och sätta dem i nya sammanhang. Att det inte alltid är helt fyrkantigt är också det som gör innovationsprojekt spännande.

Hur skapar du i din roll mer möjligheter för de som kommer med nya tankar?

- Jag försöker att vara lyhörd och hitta vägar framåt för nya idéer eller behov. Vill de bli sammankopplade med någon partner eller aktör eller vill de ha feedback från mig eller någon annan? Om jag inte själv kan bidra, så är jag gärna en spindel i nätet som vägleder dem till nästa steg.

Vad är du mest stolt över av det ni åstadkommit hittills i projektet Mobilitet på tvärs?

- Det är två saker. Det första är att det finns en väldigt fin stämning i projektet. Detta har vi åstadkommit digitalt via Teams och det har funkat bra att bygga tillit via nätet. Det andra är idén vi håller på att utveckla kring Mobility Forum. Vi etablerar ett hittills väl mottaget samverkanforum eller ett samverkande organ där vi kan ta en bredare ansats kring hållbar mobilitet i regionen och se helheten över gränser. Jag är väldigt stolt över att vi genom forumet vågar slå på den stora trumman och nu gäller det att fortsätta att bygga något varaktigt och värdeskapande.

Vad ger dig det att arbeta med innovation?

- Det är inspirerande med alla häftiga människor, alla drivna eldsjälar som man får träffa. Bara tanken att jag är med och flyttar saker framåt, att man driver utveckling, är en häftig känsla, framförallt när vi jobbar med klimat, mobilitet och hållbarhet. Jag är med och bidrar till att göra världen lite bättre, även om det kanske är med väldigt små steg.

Så var det där med att bygga elväg - hur fick du kompetensen för detta?

- Det roliga var ju att ingen kunde bygga elväg förrän vi stod ute på Getingevägen en solig dag i maj förra året! Men processen var väl förberedd från Elonroad som levererar själva vägen, och efterhand lärde vi oss alla snabbt. Jag hade från början den oerhört viktiga posten ”vägbanesopare”, men det dröjde inte länge förrän jag hade avancerat och var väldigt involverad i att få ner skenorna i marken. Det var verkligen en av förra årets roligaste dagar med väldigt god stämning. Äntligen fick vi ta något från skrivbordet och omsätta det i action. När den sista skenan lades på plats kändes det onekligen som man ville dricka bubbel och fira!

Malin Larsson i sändning.

Tre viktiga egenskaper för en projektledare enligt Malin:

*Det är en fördel om man är strukturerad. Projektledning kräver att man håller ordning på allt och alla och att man jobbar med sin planering och koordinering med tydliga mål och syfte i fokus Samtidigt är det viktigt att kunna vara flexibel eftersom vi inte lever i en statisk värld, och tur är väl det!

*Förmåga att vara lyhörd, länka ihop folk och att se nya samband är viktig.

*Att vara en ”doer”, att gå från ord till handling. Det är först när något händer som det blir både viktigt och spännande.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar