Creatives & Changemakers

Gemensamma portföljer för att lösa samtidens utmaningar

Caroline Wendt
October 24, 2023

Många av dagens utmaningar är så komplexa att de måste lösas genom gemensamma insatser från flera aktörer. Ett sätt att arbeta för delade och långsiktiga lösningar som sträcker sig längre än ett projekt är att koordinera en portfölj med utvalda partners och tillsamman skapa en strategi. Future by Lund utgår numera från denna logik inom våra olika teman. Här berättar projektutvecklare Katarina Scott hur Future by Lund arbetar med begreppet portfölj!

Future by Lund arbetar inom olika teman - som Future Living & Spaces, Creatives & Changemakers, Moving Things & People och Digital Cities & Citizens. Inom varje tema jobbar vi i portföljer, som i sin tur kan inkludera ett eller flera projekt. Tema, portföljer och projekt inom specifika områden bygger alla på utmaningar och frågeställningar, men tankesättet bakom skiljer sig lite åt.

Vad är tanken bakom att organisera arbetet med smarta, kreativa och hållbara innovationer i portföljer?

- Portföljtänkandet kan ses som en konsekvens av komplexiteten i vår samtid och är ett sätt att skapa en begriplighet i hur man kan ta sig an utmaningar, säger projektutvecklare Katarina Scott. Det ger en stor möjlighet att koppla ihop saker tvärs över sektorer och områden. Det handlar också om riskminimering, för med dagens stora utmaningar behöver vi varandra på ett nytt sätt. I portföljtänkandet ligger också en möjlighet att blanda det lilla och med det stora, så att även små aktörer med lokal koppling kan kliva in och skapa lösningar tillsammans med de större. Vi inom Future by Lund är absolut inte ensamma om att diskutera portföljer utan det har blivit ett allt vanligare arbetssätt.

En portfölj är alltså inte ett projekt men den kan innehålla ett eller flera projekt. Portföljen utgår från en utmaning, en möjlighet eller en vilja. För att kunna uppnå målet behöver man ofta samla flera aktörer med olika kompetenser från olika branscher för att de tillsammans ska kunna skapa lösningar. I portföljen utgår man från helheten. Därefter går man ner i delarna och ser hur dessa kan drivas framåt och vilka partners som behövs. Portföljens delar kan till exempel utföras i projektform.

- Ett exempel är hur vi arbetar med projektet Kalaudioscope i portföljen ”Personalised future of digital concerts”, berättar Katarina Scott. Det handlar om att erbjuda åskådaren möjlighet att i digital form i realtid ta del av och själv styra en upplevelse bestående av en konsert. Här testas streaminglösningar för att ge en bra publikupplevelse även för den som inte är på plats. Åskådaren ska själv kunna välja ut vilka kameror och ljudupptagningar som den vill fokusera på för stunden. Livestreamingen skapar också möjlighet till att reagera, interagera och ställa frågor eftersom allt sker i realtid. För att åstadkomma detta samlas bland annat olika slags teknikleverantörer och kulturarrangörer i projektet. Kalaudioscope är ett projekt, men i portföljform kan arbetet växa vidare även efter projektets slut. Man kan tänka sig att man i framtiden på liknande vis kan skapa exempelvis interaktiva digitala debatter, shower, sportevenemang och andra kulturupplevelser.

I portföljen, precis som i vissa projekt, sätter man ihop flera olika områden som måste kombinera för att nå en lösning. Väl valda partners gör att den sammantagna kompetensen i en portfölj ökar. Det betyder att ingen måste göra allt själv utan i stället kan fokusera mer på det man är riktigt bra på – sin kompetens, sin teknik, sin resurs, sin affärsidé.

Future by Lund har sedan länge beskrivit det arbete som utförs i vårt nätverk som ett mellanrumsarbete. För att göra det förståeligt används en modell med en blå zon, vilket är det område där man har eget mandat och kan bestämma själv, grön zon där man kan ha samverkan och dialog med delat mandat och gul zon, som är en plats med oklara mandat och där kan man behöva stimulera, facilitera, testa och omvärldsbevaka för att skapa kunskap och förståelse. Ofta hamnar det arbete som görs i en portfölj i den gula zonen. Även om ingen bestämmer i den gula zonen kan det finnas en mellanrumsaktör som Future by Lund som också kan beskrivas som en ”Portfolio caretaker” som ser till det gemensamma. (Länk till zonmodellen)

- En portfölj innebär för oss en form av samverkan och samarbete inom en intressegemenskap, fortsätter Katarina Scott. För att arbetet ska utvecklas krävs ofta ett mellanrumsarbete där någon är neutral, samlar in aktörernas avsikter och upprätthåller samarbetet. Kommunikation, ledarskap, relationsskapande aktiviteter och gemensamt lärande är viktiga ingredienser i en sådan konstellation. Det här är logiken bakom varför vi i FBL arbetar som vi gör. Det kan stundtals vara knepigt men om vi inte kan skapa tillit får vi det inte att hända.

Vid starten av en portfölj har det genom erfarenhet visat sig vara extra viktigt att samla aktörer för att formulera sammanhanget.

- Allt eftersom vi har skaffat oss erfarenhet av att arbeta med portföljer har vi lärt oss hur viktigt det är att göra de här sammanhangsformuleringarna tidigt. Vårt mål är att sätta avgränsningen och omfattningen genom att jobba med viljeintention och värdegrund hos många partners. Det kan vara svårt, men är grunden till allt annat, avslutar Katarina Scott.

Future by Lund och Lunds universitet använder LIEPT-modellen (Lund Innovation Ecosystem Portfolio Tracking) för att påvisa förflyttning av projekt och portföljer i ett ekosystem. (Länk till LIEPT-modellen)

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar