Innovation district

Barcelona kopplar ihop teknik och innovation med kultur, kreativa näringar och social innovation

Caroline Wendt
February 25, 2020

Barcelona har vi lärt känna som ett centrum för den smarta staden med fokus på teknik och digitalisering. Här hålls årligen stora konferenser inom bland annat Smart City. Nu kommer ny inspiration från staden genom deras arbete med att väva ihop social innovation och kreativa näringar med smart teknik. "Trenden är att man inte längre kan jobba enbart med teknik utan att man måste tänka mer på innehållet. Det är viktigt att skapa en förankring mot stad och medborgare, annars opponerar sig folk mot utvecklingen", säger Future by Lunds Katarina Scott.

In English.

I samband med arbetet i det stora sameuropeiska projektet Creative and Cultural Spaces and Cities, CCSC, besökte deltagarna från Lund Urban Lab staden Sant Boi de Llobregats innovationshub Coboi och Barcelona för att möta bland annat aktörer inom kultur, innovation, digitalisering, medborgarplattformar och stad.

– Gemensamt för alla vi mötte var att de gav uttryck för att områden inom den smarta staden - digitalisering, kreativa näringar och social innovation - nu går ihop, säger Katarina Scott. I staden pratar man om att det behövs en bättre sammankoppling mellan politiker, tjänstemän, företag och medborgare. Orsaken är det blivit för stora avstånd mellan teknik, globalisering, innovationsområden och människors vardag.

Därför arbetar till exempel den katalanska regionen med att skapa samverkan mellan teknik och social impact. På plats fick deltagarna från Lund höra hur regionen inom områdena digitalisering och smart teknik aktivt söker partnerskap med hubbar och innovationscenter även inom de sociala och kreativa områdena eftersom man där har kompetens för interaktion och involvering. Genom att använda externa organisationer som har en egen community av användare och medskapare kan man tillsammans lyssna och reflektera för att rama in frågor, gå på djupet och skapa förankring. Då kan specialister och ingenjörerna också bygga bättre lösningar.

– Det är intressant att se hur staden för att skapa förankring i samhället nu provar att arbeta via partnerskap, menar Katarina Scott. Partnern är den som har relationerna och communityn och därmed också äger trovärdighet i den gruppen. På så vis kan man genom deras relationsbygge bredda vem man involverar och interagerar med, undersöka om man arbetar med rätt frågor och designa bättre lösningar. Samtidigt måste man acceptera att man inte kan styra eller kontrollera sina partners utan måste hitta nya former för samarbete och resursfördelning. Man skapar också en uppskalning och når ut till medborgare med hjälp av digitala former.

På plats i Sant Boi de Llobregat och i Barcelona kunde deltagarna från Lund Urban Lab CCSC se exempel på hur man bygger infrastruktur för kultur och innovation och kreativitet, vilket också innefattar kulturhus och lokala medborgarhus med verkstäder, bibliotek och mötesplatser. Innovationsekosystemet består av små agila grupper bestående av 4-10 personer med olika kunskaper. Denna och liknande grupper skapar nätverk och opererar överlappande med fokus på en kombination av strategi och leverans och mindre fokus på administration.

Barcelona har satsat på kultur- och innovationsdistrikt, ofta i de områden med nedlagda industrier som legat som ett bälte en bit ut från stadskärnan men som nu växt ihop med staden. I dessa områden har man försökt säkerställa yta och lokal för att kunna ge plats till olika aktörer inom ett innovationsekosystem, så att det finns kreativa näringar, makerspaces, verkstäder, kulturskapare, arbetslokaler och ateljéer, mötesplatser, utbildning, forskning och techföretag.

– I Barcelona och Saint Boi verkar medvetna om att man måste jobba långsiktigt med förankring och strategier, bygga innovationshubbar och innovationsdistrikt, säkerställa plats för skapande och kultur samt kombinera med leveranser, menar Katarina Scott. Det är viktigt att få stora skeenden mindre för att bygga intresse och förståelse och vi har fått många insikter i hur man kan involvera medborgarna. Det är inte perfekt, men en intressant riktning.

Sammantaget var det ett väldigt givande möte med många nya kontakter och idéer att ta med hem.

– Det var mycket intressant att de vi träffade inte var så inriktade på ägande i de projekt de deltog i utan var mer fokuserade på samarbete, tycker Katarina Scott. Om det var något som inte funkade brukade man analysera varför – och kom ofta fram till att det berodde på att var det någon som sagt att det var deras område och som inte ville samarbeta. Barcelona gör ett fantastiskt arbete men man måste komma ihåg att det är en stor stad med stora resurser och många lokaler och man är dessutom bra på självorganisation. Detta kan vi inte uppnå - men det finns många inspirerande bitar som vi kan ta till oss och arbeta med i Lund!

Medverkande Coboi: Sergi Frías - Head of Coboi lab, Marcela Arreaga - Strategic designer at Coboi lab, Angela Herrera - Project manager at Coboi lab, Isabel Sarrate - Strategic coordinator in Sant Boi city council, Juanjo Esteban - LAC coordinator, Xavier Pérez -  Responsible of Culture Neighborhoods Program, Antoni Xavier Fernandez - Head of the citizen participation department, Manuela Herrera - Citizen participation department, Carol Jauregui - Creative and Graphic Designer, Ricard Benítez - Generalitat de Catalunya, Katarina Scott – Future by Lund, Birgitta Persson – Future by Lund, Marcus Lampe – Kulturmejeriet, Rosa Rydahl - Stenkrossen.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar