Moving Things & People

Avslutning för banbrytande elvägsprojekt

Caroline Wendt
May 29, 2024

Fem års arbete med elvägen i Lund går nu mot sitt slut. Evolution Road har tagit bort skenorna från Getingevägen och nu ska slutrapporten levereras till Trafikverket. "Elvägen kan göra mycket för att gynna elektrifierade transporter med minskade klimatutsläpp som följd, till exempel genom det tidsbesparande sättet att ladda i farten och genom att batteristorleken i fordon kan minskas", säger projektledare Maria Edgren.

Under fem år har projektet Evolution Road testat konduktiv elvägsteknik på Getingevägen i Lund. Här har först en buss men sedan också andra transporter till exempel en personbil testat att ladda i farten genom kontakt med en elskena i vägbanan. En dag i slutet av maj 2024 var det plötsligt över, och på några timmar lyfte projektledande Innovation Skåne och teknikleverantören Elonroad bort skenorna från vägen. Projektledare Maria Edgren – är det sorgligt att det är över?

- Faktiskt inte. Jag är glad att stänga boken för ett lyckat projekt och att beställaren Trafikverket indikerar att de är mycket nöjda. Jag är stolt över vad vi och våra partners har åstadkommit.

I projektet finns en rad aktörer med. Förutom Innovation Skåne och Elonroad medverkar Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds tekniska högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg och transportinstitut VTI. Future by Lund var med i ett tidigt skede av elvägsarbetet genom att en första ansökan skrevs och ett partnerskap startades.

- Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet, fortsätter Maria Edgren. Tillsammans har vi kommit fram till mycket kunskap och mötts av stort nationellt och internationellt intresse. Vi har haft många politiker och ett hundratal besök, senast var det en guvernör från New Mexico. Det är roligt att innovativa Lund fick det här projektet för här är ett öppet klimat och det finns en nyfikenhet att testa på nya saker. Dessutom upplever vi att Lunds kommun tycker att det är roligt med företag som testar, fortsätter Maria Edgren.

Evolution Road har pågått i sammanlagt fem år. Innovation Skåne har varit ansvarig partner, från början med Per Löfberg projektledare. Maria Edgren kom in som projektkoordinator 2022 och blev projektledare 2023.

- Vi på Innovation Skåne är stolta att vi kunde genomföra detta. Det är ett innovationsprojekt med allt vad det innebär av osäkerheter, men också ett väldigt roligt projekt där jag har fått göra många olika saker, som att vara skådespelare i en film som vi gjorde men också organisera en konferens med hundra internationella gäster, berättar Maria Edgren.

Vad är då slutsatserna efter projektet?

- Vi ser att elvägen kan innebära stor samhällsnytta och att vårt arbete har gett ytterligare kunskaper om hur man kan skapa ett fossilfritt transportsystem. Genom att ladda fordon i farten sparas tid och dessutom skulle det kunna medföra att batteristorleken i fordonen kan minska betydligt.

Vad är nästa steg?

- Vi återställer vägen och överlämnar en slutrapport till Trafikverket, och därefter ligger bollen hos dem. Teknikleverantören Elonroad har installerat elväg på olika ställen och gör nu en testpilot på en motorväg i Frankrike och i juni ska de bygga elväg i Belgien. De har många nya projekt och det finns ett stort intresse för deras teknik, även för stillastående laddning i till exempel hamnar, avslutar Maria Edgren.

De sista skenorna tas bort från Getingevägen.

Fakta om Evolution Road

Uppdraget för projektet var att testa och demonstrera elväg. Syftet var att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elvägar som ett komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem.

Trafikverket gav 2019 konsortiet och projektet Evolution Road i uppdrag att testa och demonstrera elvägsteknik från företaget Elonroad. Genom att undersöka användande, byggande, drift, underhåll och hur elvägar kan bidra till att minska påverkan av klimatutsläpp från tung trafik, ville Trafikverket inhämta mer kunskap om den innovativa elvägstekniken.

Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Under projektet har man testat att genom konduktiv teknik ladda elbuss men också andra elfordon som till exempel en elbil via en skena i vägen.

Första varianten av elväg monterades under våren 2020 och bestod av en skena som limmades på vägen. Under 2021 frästes en nedsänkt version ner i vägbanan. Den upphöjda versionen lämpar sig bättre i städer där man kör med låg hastighet och den nersänkta kan användas på motorväg i högre hastigheter. Under projektets gång har Elonroad utvecklat tekniken vidare.

Teststräckan har varit ca 850 meter.

Slutsatser och observationer

Både att lägga skenorna på plats och ta bort dem igen går på några timmar efter det att elanslutningen är förberedda. Skenan som läggs på vägen limmas fast medan den nedsänkta skenan fräses ner i asfalten, och när den tas bort igen behöver det förstås asfalteras. Skenorna är av aluminium och kan återvinnas.

Elvägar nyttjar befintlig väg och kräver inget extra utrymme. Nuvarande elfordon behöver modifieras för att klara av att laddas från vägen.

En kombination av elvägar och laddstationer innebär att man kan minska batteristorleken men också antalet snabbladdningsstationer.

Enligt Evolution Roads beräkningar kan en buss som kör och laddar i 1 km sedan köra vidare på laddningen i 3 kilometer.

Högsta effektuttag har varit 280 kW, men detta begränsas av matarstationen, inte elvägen. Testet visar att konduktiv teknik ger det höga effektuttag som behövs för att tunga fordon som buss och lastbil ska kunna ladda batterier.

Från början fanns farhågor från mc-förare att skenorna skulle innebära problem för dem. Därför ökades friktionen i kontaktytan på skenan. Inga olyckor har rapporterats med anledning av bristande friktion.

För att göra vintertester med snö monterades en bit elväg i Kramfors. Testet visade att elvägen även fungerar i vinterväglag och att det går att ploga utan problem på den nersänkta varianten av elväg.

Elvägen har lett till mycket ny forskning och flera examensarbeten på LTH.

RISE och Jakob Rogstadius har hjälp till att göra en rapport om laddinfrastruktur.  I rapporten behandlas bland annat vad som behövs för att man ska kunna gå vidare med elvägar. Rapporten presenterades under en konferens som Evolution Road organiserade i början av 2024 med hundra svenska och internationella gäster.

Slutrapporten lämnas in sista veckan i maj 2024.

Den sista skenan lyfts bort. Kommunikatör Anna Wilkens fotograferar Per Löfberg, som tidigare var projektledare för Evolution Road. Nuvarande projektledare Maria Edgren till höger.

Citat från Evolution Roads pressmeddelande

-Vi på Trafikverket är mycket nöjda med det resultat som levererats från projektet. Vi har tillsammans lärt oss mycket under de åren som projektet pågått och det har skapat en värdefull kunskapsbas för det fortsatta arbetet med elvägar både inom Sverige och internationellt. Kunskapen kommer bana väg för utvecklingen mot framtidens fossilfria transporter, säger Sofia Magnusson, projektledare, Trafikverket.

-Projektet Evolution Road har varit ett fantastiskt pilotprojekt för Elonroad och banat väg för att vi nu bygger världens första elmotorväg utanför Paris. Genom att integrera laddningsteknologi direkt i vägen kan vi minska kraven på stora batterier och behovet av att stanna för att ladda, vilket ökar effektiviteten för bland annat tunga fordon som lastbilar och bussar. Samarbetet med partnerföretagen och stödet från Trafikverket har varit avgörande för framgången av projektet och jag vill tacka alla inblandade, säger Karin Ebbinghaus, vd Elonroad.

-Detta projekt är ett fantastiskt typexempel på hur vi som kommun kan låta innovativa lösningar testas i verkligheten. Vi ser detta som en framtidslösning då vi går mot en mer elektrifierad fordonsflotta framför allt i de större städerna. Lunds kommun ska vara klimatneutralt 2030 och då behövs alla lösningar för att nå målet, säger Adam Sandgren, näringslivschef Lunds kommun.

-Vi är stolta över projektet Evolution Road, som varit ett mycket lyckat innovationsprojekt där samarbetet mellan akademi, privat näringsliv och offentlig partner varit nyckeln till framgången. Vi vill tacka alla som har bidragit till och deltagit i projektet, säger Maria Edgren, projektledare, Innovation Skåne.

Länk till pressmeddelandet

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar