Entrepreneurship

”Barn och unga är några av Lunds största tillgångar”

Caroline Wendt
August 27, 2018

Lund är en stad med många stora företag och ett universitet som placerar sig högt i internationell ranking. Inflödet av studenter medför också att befolkningen är ung. - De unga är en enorm tillgång för Lund, menar projektutvecklare Katarina Scott på Future by Lund. I framtiden hoppas vi kunna använda mer av de ungas potential.

Future by Lund jobbar för hela Lund och det är en av orsakerna till att mer fokus nu läggs på arbetet med de unga.

-  De flesta målgrupper kan ta tillvara sina egna intressen men med området unga behöver man arbeta på ett mer systematisk sätt för att få fram vad de verkligen tycker, menar projektutvecklare Katarina Scott. Barn och unga är framtiden och de har en annan syn på till exempel digitalisering än vi har.

Arbetet med de unga kan göras på många sätt. Det som är nära kopplat till näringslivet är arbete med ungt entreprenörskap och där ingår till exempel satsningen sommarlovsentreprenörer, där flera av Lunds förvaltningar samverkar. En annan ingång är att hitta studentprojekt eller områden som aktivt kan inkludera studenter. Försommaren 2018 arrangerades The Creative Tour där Future by Lund fanns i flera studentmiljöer för att göra det enkelt för alla med kreativa idéer att berätta om sitt projekt.

- Det finns också ett starkt intresse från Future by Lunds partners att inkluderar unga i våra projekt, säger affärsutvecklare Lars Mattiasson. Vi vet att de unga bildligt talat har världen i fingertopparna. Vi behöver veta hur vi ska jobba och vem vi ska jobba med för att få det att funka.

Lars Mattiasson coachade studenter och lärare på universitet i Monterrey i Mexiko.

För att lära hur man kan arbeta med unga har Future by Lund utnyttjat internationella kontakter. En del i detta var när Lars Mattiasson och Katarina Scott coachade studenter på universitetet i Monterrey i Mexiko.

- I Mexiko har de kommit långt med hur man kan jobba med entreprenörsmetoder för att lösa  samhällsutmaningar, tycker Katarina Scott. Varje termin arbetar alla universitets studenter med att hitta fakultetsövergripande lösningar på de utmaningar de ställs inför. Vi har varit med och sett hur de arbetar och den kunskapen kan användas konkret i samarbete med Lunds Universitet och mot den nya gymnasieskolan Hedda Anderssons entreprenörsprofil.

Under 2017 och 2018 har Lunds kommun arbetat med Dream Teams entreprenörskonceptGiffoni film festival i Italien.

- Det är världens största filmfestival för barn och unga i kombination med en innovationshub, berättar Lars Mattiasson. Det betyder att de kan koppla upp 35 000 besökare mot ett innovationsarbete. De är bäst i världen på detta – och varför då inte ansluta sig till dem.

Med i bagaget av lärdomar finns också tidigare arbete med bland att skapa ett skånskt InnoCarneval som ursprungligen kommer från Hongkong, Europasamarbete om affärsmodeller för fristående kulturhus i projektet Creative Lenses och arbetet med Creative Tour tillsammans med ett Italienskt team från DPixel.

- Internationellt finns det många ställen som är framgångsrika med att jobba med unga och varför inte lära av också av dem, säger Katarina Scott. I Lund har vi de grundbultar som behövs - det finns ett rikt näringsliv, ett bra universitet och många unga. I Future by Lund finns 50 partners och tolv förvaltningar som de unga kan arbeta med.

Hur jobbar man då i andra länder?

- Det man använder är metoder för involvering, tycker Katarina Scott. Gör man inte arbetet på riktig är inte dagens unga med. Det räcker inte med kunskap utan du måste sätta kunskap i kontext för att du verkligen ska ha fått kunskapen. Ofta skapar arbetet i kontext också hunger efter mer kunskap.

Vad har ni mer plockat med er från alla internationella kontakter?

- Att entreprenörskap oftast är värderingsdrivet, säger Lars Mattiasson. Det är inte ett område som i första hand ger sig in i för att man ska bli rik. Om man du lyckas eller inte beror på att antal faktorer. En viktig bit är att någon ska vara duktig på kommunikation och ha en förmåga att forma en bild som andra kan ansluta sig. Organisationens drivkraft måste vara tydlig för den som vill ansluta sig. Gemensamt för många organisationer som lyckas är att de bjuder in medarbetaren för att göra arbetet lite till sitt eget.

Som en del av detta har Future By Lund arbetat med att skapa ett värderingsverktyg. När Dream Team samlades i Lund inför sommarens resa till Giffoni 2018 gjorde de också en test av hur man kan lära sig att hitta sina egna värderingar, hur man sedan kan lyssna till andras berättelser om sina värderingar och på så vis hitta ett gemensamt språk och en gemensam grund för att skapa bättre samarbeten.

Vad skulle en lundamodell kunna innehålla?

- Det skulle kunna vara att vi får staden, universitet och omgivande företag med i arbete med de unga. I de orter vi har betraktat är inte alla aktörer med – i till exempel Mexiko är enbart universitet och näringsliv med och inte staden. I och med Future By Lund har vi plattformen där alla kan delta, avslutar Katarina Scott.

 

Fotnot: Statistik från SCB visar Lund är en av cirka tio svenska kommuner med över 60 % av medborgarna i ålder mellan 20-64 år. Övriga kommuner har lägre procentandel.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar