Moving Things & People

Bilfritt och bekvämt på Brunnshög

Caroline Wendt
May 19, 2022

Brunnshög ligger alldeles intill E22:an – ändå är ambitionen att högst en tredjedel av persontransporterna till området ska ske med bil. Därför jobbar Brunnshögsprojektet med en mängd lösningar som gör det enkelt att välja bort bilen. Spårvagn, sopsug, bilpooler och trevliga gång- och cykelvägar samverkar för att ge brunnshögsborna bilfri livskvalitet!

Lunds nya stadsdel Brunnshög håller på att byggas upp och ambitionen är att vara en föregångare inom hållbarhet. Det handlar både om att fastigheterna värms med överskottsvärme från de båda forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och att olika tekniska innovationer provas i de nybyggda bostadsfastigheterna. En viktig del är också tredjedelsmålet, som innebär att högst en tredjedel av persontransporterna till området ska ske med bil. Tredjedelsmålet uppnås redan nu i till exempel Lunds innerstad, men för Brunnshög räknar man med att det är ett ambitiöst mål på grund av stadsdelens tillgängliga läge intill E22:an. Därför har man redan från början anpassat området för att främja andra trafikslag än bilen.

− Tredjedelsmålet genomsyrar hela planeringen av Brunnshög, säger Christoffer Karlsson, trafikplanerare på Brunnshögsprojektet. Det syns i den fysiska miljön genom att vi skapar miljöer för gång- och cykeltrafikanter som ska vara smidiga att röra sig i och trevliga att vara i. Ett av Sveriges största sopsugssystem gör att stora sopbilar inte behöver köra in och ut ur stadsdelen, medan spårvägen erbjuder lundaborna ett bekvämt och smidigt sätt att ta sig fram.

Spårvägsbygget påbörjades 2017 och i december 2020 invigdes spårvägen. Linjen är 5,5 kilometer lång och resan från centralstationen i Lund till ESS, ytterst på Brunnshög, tar cirka 15 minuter. Sopsugssystemet ser till att avfall transporteras från inkast ovan mark i området via underjordiska ledningar till en uppsamlingsanläggning, dit tömmande fordon kör endast för att byta container och transportera materialet vidare. Spårvägen och sopsugssystemet är två viktiga faktorer för att minska transporterna i området, men det finns många fler initiativ.

− En hel del av Brunnshögs fastigheter har fordonspooler som de boende delar på. I dessa finns alltifrån elfordon som elbilar och ellådcyklar till traditionella cyklar. Vissa fastigheter är också uppkopplade mot spårvägens tidtabell, så de boende kan se direkt i trapphuset när nästa spårvagn går. För att ändra människors beteende har vi dels planerat promenadvänliga områden som människor vill vara i, dels placerat Brunnshögs mobilitetshus så att så många brunnshögsbor som möjligt har närmre till spårvägen än till sin bil, berättar Christoffer Karlsson.

I vissa fastigheter testar man också olika sätt som man kan få de boende att välja mer hållbara transporter. Två bostadshus är så kallade P-norm noll-projekt, vilket innebär att de boende lever bilfritt. Därför har fastighetsägarna inte behövt köpa en andel av parkeringsplatserna i närliggande mobilitetshus. För att de boende ska kunna leva bilfritt är det byggaktörernas skyldighet att istället se till att det finns tillräckligt bra lösningar, främst bra och varierande fordonspooler. Även appen EC2B, testas i Brunnshög och erbjuder en samlad lösning i mobilen för olika transportslag. En del hus har cykelverkstad, cykelparkering på våningsplan, samt hissar dimensionerade för lådcykel som gör att boende kan köra ända fram till dörren, vilket är smidigt vid till exempel matinköp.

I innovationsprojektet FLOW testar Future by Lund och Lunds kommun tillsammans med flera bolag hur man kan hitta lösningar för att mäta trafiken till och från Brunnshög för att kunna utvärdera tredjedelsmålet. För det kommer olika sensorer att placeras ut på viktiga trafikleder in till Brunnshög.

− Vi hoppas åtgärderna sammantaget gör att fler människor upptäcker fördelarna med ett liv utan bil. Redan nu bor det drygt 1 000 människor i Brunnshögs projektområde. Vi kan redan nu se att bilägandet är något lägre jämfört med övriga delar av staden Lund.

Vad skulle mer kunna vara aktuellt för att nå tredjedelsmålet?

− Framtiden är oviss. Brunnshög väntas stå klart omkring 2050 och längs vägen kommer säkerligen ideal och idéer förändras. Hur påverkar till exempel självkörande bilar tredjedelsmålet? Gör det att människor kan sluta äga bil? Vad gör vi då med mobilitetshusen? Det är frågor som vi ständigt diskuterar – och bevakar – inom Brunnshögsprojektet. En stadsdel blir egentligen aldrig helt färdig, den utvecklas steg för steg – även som färdigbyggd, avslutar Christoffer Karlsson.

Bilden är en visualisering av ett framtida kvarter i centrala Brunnshög. Illustration: Kjellander Sjöberg

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar