Digital Cities & Citizens

Bluetooth mesh skapar nätverk i Lund

Caroline Wendt
December 4, 2018

I projektet Övervakning av kritisk infrastruktur används Bluetooth mesh-teknik för att koppla upp sensorer som ska övervaka Lunds kabelskåp. Men vad är egentligen Bluetooth mesh? Mats Andersson från u-blox förklarar vad tekniken innebär och vilka fördelar den har.

I Future by Lunds projekt ”Smarta offentliga miljöer – Övervakning av kritisk infrastruktur” ska kabelskåp övervakas med sensorer. Sensorerna mäter till exempel temperatur men också om skåpet blir skadat eller om en dörr står öppen. Elskåpen kommer att förses med utrustning som skickar mätvärden vidare genom att kommunicera med de andra elskåpen via Bluetooth-meshteknik. Tekniken innebär att enheterna kopplas ihop i ett nätverk, där signalerna har flera möjliga vägar att gå. Det innebär bland annat att signalerna hittar en väg att ta sig fram även om en enhet blockeras.

Varför behövs en teknologi som Bluetooth mesh i det uppkopplade samhället?

– Antalet uppkopplade enheter kommer att öka dramatiskt i framtiden, menar Mats Andersson, teknisk chef på u-blox. Det finns flera tekniker som kan användas för att skicka data från sensorer och andra uppkopplade enheter till molnet. En teknik kommer att vara att man ansluter sensorerna direkt till molnet via till exempel cellulära tekniker som NB-IoT, Sigfox, LoRa med flera. Men det finns också andra möjligheter – som till exempel genom att ansluta en stor mängd små noder i nätverk via gateways till molnet, i ett så kallat kapillärt nätverk. Olika mesh-teknologier kommer att spela stor roll för den här typen av nät, och en av dem är Bluetooth mesh. Den bygger på samma Bluetoothstandard som våra telefoner och laptopar, och det är en stor fördel att Bluetooth mesh bygger på en standard där infrastrukturen finns färdig och det är lätt att koppla ihop med telefon eller laptop. Det är den teknik som vi tror kan bli viktig i framtiden.

Mats Andersson är teknisk chef på u-blox.

För att testa Bluetooth mesh i storskaliga nätverk har u-blox redan tidigare byggt upp ett nätverk som kommer att bestå av cirka 100 stycken noder på sitt kontor i Västra hamnen i Malmö. Nätverket består av sensornoder som mäter bland annat temperatur och fuktighet.

– Vi har byggt upp nätverket för att testa allt från kommunikation till hur man installerar noder men också hur man uppgraderar systemet för att täcka säkerhetsluckor, berättar Mats Andersson. Vi utvärderar dessutom nätverkskapacitet för att enkelt uppgradera system. För att demonstrera funktionen har vi gjort en dashboard som visar hur nodernas status förändras vad gäller temperatur, fuktighet och annat.

Sensornoder registrerar och skickar vidare mätvärden i ett kapillärt nätverk.

Ett första nätverk i kabelskåpen i centrala Lund kopplas ihop under hösten 2018. Kritisk infrastruktur är ett delprojekt inom Smarta Offentliga Miljöer (SOM) vilket stöttas av IoT Sverige inom Vinnova. SOM pågår fram till sommaren 2020.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar