Future Living & Spaces

Bostonbesök och återstart för verksamheten på GreenTech Village

Caroline Wendt
November 9, 2021

Hösten 2020 startades GreenTech Village, en ny mötesplats och accelerator inom miljöteknik på Medicon Village. Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia och hjälper företag att utveckla innovationer inom miljö och klimat. En tanke är att man genom ett samarbete ska kunna hjälpa svenska bolag till en internationell marknad och amerikanska bolag till den europeiska marknaden. Pandemin har förstås försenat arbetet, men sedan början av september 2021 är det full fart på verksamheten igen. Då kom också Emulate − med kontor i både Boston och Lund − på besök.

GreenTech Village startade 2020 med målsättningen att inom 5 år ha närmare hundra företag på plats, både från Sverige och resten av världen. I sina lokaler på Medicon Village erbjuder de nya bolag möjligheter till soft landing vilket kan ge essentiell hjälp till entreprenörer och startups. Lokalerna har förberetts för att kunna ta emot miljöteknikföretag med internationell prägel. Ett sådant är Emulate som i oktober 2021 äntligen kunde besöka GreenTech Village ”på riktigt”.

Emulate är ett bolag med verksamhet i både Lund och Boston. Bolaget grundades av Daria Madjidian och Shwan Lamei. Den senare var med på besöket hos GreenTech Village tillsammans med bolagets lundabaserade CTO Johan Persson, som är ansvarig för den praktiska tillämpningen av forskningen och att bygga mjukvaruplattformen. Emulates lösning är en mjukvaruplattform med algoritmer som styr så att elanvändare kan deponera den flexibilitet som de har till bolaget och på detta vis vara med att skapa ett slags virtuellt batteri. Enkelt sagt betyder detta att systemet håller reda på om det vid behov till exempel är möjligt att ladda bilen eller värma villan vid en annan tidpunkt.

− Vi gör en mjukvarulösning för elbolagen som ska göra det möjligt för deras villakunder att ansluta till exempel sina uppkopplade elbilar och värmepumpar och på så vis skapa en flexibilitet i energianvändning, berättar Shwan Lamei. Vi har en lösning som gör två saker: det ena är att minska slutkostnaderna för elkunden och den andra är att vi paketerar flexibiliteten på elanvändning så att lasterna kollektivt beter sig som ett batteri utåt nätet.

Lösningen är baserad på Daria Madjidians forskning på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Under sin postdoc lade han grunden för de algoritmer som idag utgör företags kärnteknik. Virtuella batterier har fördelen att de kostar en bråkdel av de fysiska batterierna och de har ett lågt miljöavtryck. Att styra lasterna skulle också kunna innebära samhällsbesparingar, till exempel genom lägre kostnader för att bygga ut elnätet.

− Med till exempel vatten eller kärnkraft kan man i större utsträckning producera så mycket el som efterfrågas, menar Shwan Lamei. Med sol och el blir det svårare, för det blåser när det blåser och det är soligt när det är soligt. Då kan du lösa utmaningen på två sätt; det ena är att du köper stora batterier som buffrar upp överskott och det andra alternativet är att jobba på efterfrågesidan så att det konsumeras lite mer när det produceras mer och så att det konsumeras lite mindre när det är brist. Vår teknik kan koordinera tusentals laster så att de kollektivt beter sig som ett jättebatteri ut mot nätet. Det här är en jätteutmaning för samhället och det finns många duktiga startups som jobbar parallellt med oss för att bidra till att påskynda energiomställningen.

Emulate har två heltidsanställda i Sverige, en i Boston och fyra konsulter utomlands. Basen kommer att vara i Lund och företaget har redan börjat rekrytera nya mjukvaruutvecklare och reglertekniker.

− Emulate kommer att lansera sin första kommersiella produkt i januari men innan dess håller vi på med att förfina våra algoritmer och trycktesta mjukvaruplattformen, säger Shwan Lamei.

Emulate behöver nu frivilliga som har styrbara laster hemma (värmepumpar och elbilar) eller företag som kontrollerar laddstolpar och laddboxar som kan hjälpa dem att trycktesta sin plattform. Intresserade kan kontakta GreenTech Viilage via toby@cleantechscandinavia.com

− GreenTech Village har positionerat sig i stormens öga och har många kontaktpunkter ut mot både potentiella kunder, investerare och andra intressenter med stor betydelse för oss, säger Shwan. När vi jobbar med Greentech Village innebär det att vi med deras hjälp också sätter oss i stormens öga. De har gjort jättemycket för oss utan att egentligen tro att de har gjort det. Kanske har de tio events och gör tjugo introduktioner – och ett av dessa tillfällen kommer att ha en helt avgörande betydelse för oss.

GreenTech Village arbetar just nu med 15 bolag.

− Vi jobbar med bolag som vi tycker har den påverkan som behövs för att vara med och skapa klimatneutralitet. Att bolaget verkligen har påverkan är viktig för oss, för det finns många fantastiska lösningar som fungerar i teorin men som sedan inte blir något, säger Toby Hörnlein på GreenTech Village. Vi hjälper till som en extra motor som tillför värde genom kontakt- och förtroendeskapande mellan våra bolag och globala investerare och industrijätten, nationella marknadsinitiativ och projektpartners. Dessutom agerar vi som projektkoordinator och kan i viss mån erbjuda marknadsföring genom våra internationella evenemang. Vi bryter ner klassiska innovationsmekanismen och bereder en genväg genom att nå ut till människor, engagerade beslutsfattare, i stället för anonyma organisationer.

Gëzim Kiseri på Invest in Skåne ser att det finns nytta för Skåne och skånska bolag med en aktör som GreenTech Village.

− Vi behöver bra mötesplatser, nu mer än någonsin, säger han. Mötesplatser där entreprenörer möter innovatörer och där startups möter större företag och investerare. GreenTech Village är mycket väl placerad och utrustad för att ge stort värde för skånska och internationella cleantech-företag. Deras laserfokus på cleantech-innovationer och ett stort internationellt nätverk kommer att vara ovärderligt för alla företag som letar efter partnerskap, investerare eller kommersialiseringsmöjligheter. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med GreenTech Village och Cleantech Scandinavia i ett antal projekt där vi skapar broar och affärsutvecklingsmöjligheter mellan regionala och internationella företag.

Fakta Greentech Village

En grundtanke för Greentech Village är att lösningar på miljö- och klimatproblemen har en global marknad och det finns såväl stora möjligheter som behov för bolag i Lund och Sverige att växa genom internationalisering. Samtidigt behöver bolag från USA en plats i Europa att utgå från. Genom att mixa lokala och nationella bolag med internationella vill Greentech Village skapa en dynamisk och internationell miljö som blir intressant för industri och investerare.

Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia som är en väletablerad aktör inom miljöteknikområdet med ett internationellt nätverk bestående av investerare och industribolag inom energi och miljöteknik samt offentlig sektor. Genom arbetet med Greentech Village siktar Cleantech Scandinavia på att stärka Lund som en hotspot inom området och locka till sig internationell industri och investeringar.

Bilden överst på sidan: Gëzim Kiseri på Invest in Skåne, Shwan Lamei och Johan Persson, båda Emulate och Tony Hörnlein, Greentech Village.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar