Creatives & Changemakers

Cirkus-kickoff med galakväll och seminarium

Caroline Wendt
July 19, 2023

I september blir det Cirkusafton i Stadshallen i Lund – och dit är näringslivet, föreningslivet och cirkusnätverket speciellt välkomna för att kunna bli en del av den internationella cirkusfestival som arrangeras i Malmö och Lund 2024. I Stadshallen blir det både galakväll och seminarium, för gästerna ska få reda på vad en cirkusfestivalen kan erbjuda – både i form av fantastiska uppträdanden men också som en samarbetsyta där nya lösningar kan testas. Sedan våren 2023 är Cirkus Syd medlem i Future by Lund med ambitionen att hitta kopplingar till fler aktörer.

Fredagen den 8:e september blir det festligt i Stadshallen i Lund när Sveriges nya Internationella cirkusfestival Southern Sweden Circus Festival lanseras. Det blir en helafton i cirkusens förtrollande värld och det bjuds på mingel, artister, musik och upptåg men också möjligheter att få reda på hur näringsliv och föreningar kan medverka under en cirkusfestival. För en festival är inte enbart det som sker på scen, utan det är också ett paraplyprojekt inom många områden. Det kan handla om publikutveckling, tekniska lösningar och infrastruktur där nya koncept och lösningar kan testas.

- Vi vill bjuda in näringsliv och föreningar för att skapa ett nytt sammanhang där cirkusen inte jobbar isolerat utan är en del av något större, säger Lina B Frank, cirkusdirektör för Cirkus Syd. På en cirkusfestival kan man få lära känna cirkusen men också möta varandra, inspireras och få nya idéer.

Historiskt sett har cirkusen varit en plats där tekniska innovationer har ingått i affärsmodellen. Ett exempel var när cirkus en gång i tiden var en av de första verksamheterna som hade elektriska lampor och publiken bland annat lockades av möjligheten att få uppleva framtiden.

- Med tiden blev den klassiska cirkusen mer nostalgisk medan den samtida cirkusen har stått för det innovativa, menar Lina B Frank. Nu är det en ny era, där det gamla och det nya kan smälta ihop. Den innovativa, samtida cirkusen behöver hämta kunskap från och sammanfogas med cirkusarvet för att föra det framåt. Här finns det mycket att göra samtidigt som vi tar hänsyn till hållbarhet, klimatomställning och biologisk mångfald.

Under cirkuseventet kommer Cirkus Syd att presentera visioner för cirkusen inom olika områden men också lyssna på vad som efterfrågas i nätverket. Där är innovation ett av många områden.

- Cirkusen har alltid tänjt gränserna för vad som är möjligt och jobbar hela tiden med risktagande. Hos oss är ingen idé för galen och allt tas på allvar.

Under festivalen kommer cirkus Brazil Jack att vara en stor samarbetspartner. Under 2023 blev cirkusen mer miljövänlig genom att bli en i stort sett helt batteridriven cirkus i samarbete med Atlas Copco där man kan driva föreställningen nästan utan fossila bränslen.

Ett område som cirkusfestivalen och Cirkus Syd helt säkert kommer att jobba med är cykliskt lärande på arbetsplatsen. Där handlar det om att överföra kompetens inom alla yrkesroller – som verksamhetsledare, visionärer, projektledare, tekniker och riggare. Det här vill Cirkus Syd göra på ett sätt som ger utrymme för den nya generationen att själv vara med och utforma sina yrkesroller.

Cirkusen vill också bygga kompetens inom tältteknik för att kunna utveckla nutidens och framtidens tält. En dröm för Cirkus Syd är att skapa en ny typ av tält som blir en del av ett mer hållbart och klimatsmart sätt att organisera cirkusar. Lina berättar att det varmare klimatet till exempel innebär att nordiska cirkusar för första gången någonsin behöver använda air condition i tältet – men en förhoppning är att en bättre miljö skulle kunna skapas genom mer klimatsmarta lösningar med nya genomsläppliga material i tältduken.

- Vi har konkreta behov av innovation utifrån för att lösa våra utmaningar, och vi vill gärna vara med i projekt där vi får samarbeta med experter. Vi hoppas få veta vem i Lund som vi kan koppla ihop oss med och var vi kan hitta brännpunkter.

Cirkusen är alltså en miljö där innovationer behövs, men det finns också mycket att lära av cirkusens sätt att arbeta.

- Jag tycker att det skulle vara intressant med projekt om cirkus och rehabilitering. De artister inom cirkusen som bryter ben, nacke eller rygg och får höra att de kanske aldrig kan gå igen kan ofta ändå komma tillbaka inom ett par år, säger Lina B Frank. Det är något med metodiken i cirkusträning som är likt rehabiliteringsarbete, och det hade varit intressant att hitta vad det är. Ett exempel är akrobaten Olle Saloranta Strandberg som bröt nacken men som ändå lyckades ta sig tillbaka. Om detta har han gjort filmen Molnhoppet.

Ett annat område där cirkusen är framstående är i hur man enkelt arbetar ihop trots kulturella skillnader.

- Vi inom cirkus är duktiga på interkulturalitet. Inom cirkus kommer de som jobbar tillsammans ofta från olika kulturer och talar olika språk. På cirkusen finns egna interkulturella normer som gör att det ändå fungerar. Cirkus välkomnar alla personer som är nyfikna!

Southern Sweden Circus Festival

Konsertsalen på Stadshallen i Lund fredagen den 8:e september klockan 19.00

Osa senast 28:e augusti 2023.

Platserna är begränsade.

Inbjudan

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar