Digital Cities & Citizens

City as a Platform kikade på Skåne

Caroline Wendt
October 2, 2020

Kommunerna i Malmö, Lund och Helsingborg använder alla samma digitala plattform för arbetet med sensorer, vilket underlättar det framtida samarbetet. Det framkom när projektet City as a platform hade en digital presentation av arbetet i södra Sverige. "Ju mer vi kan samarbeta och ta fram gemensamma plattformar och tjänster desto bättre för medborgarna", säger Anders Trana på Future by Lund. "Många medborgare reser mycket mellan olika kommuner och det underlättar om de digitala tjänsterna harmoniserar med varandra. "

Det treåriga projektet City as a Platform samlar 18 svenska kommuner som ska utforska, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. I september höll Mobile Heights i en digital konferens för att visa vad som händer i Södra Sverige. Där medverkade bolagen Sensative och AFRY och de båda kommunerna Lund och Helsingborg.

Lund digitaliseringschef Åsa Melvanius presenterade Lunds nya kreativa arena Studio Stadshuset. Studio Stadshuset startar i månadsskiftet september/oktober med inspiration bland annat från Helsingborg.

Ander Trana på Future by Lund presenterade hur kommunen och externa partners jobbar tillsammans i SOM-projektet för att skapa samhällsnytta med IoT. I staden har man byggt upp en öppen testbädd med staden som testarena som ska leva vidare i det nya projektet Lund Open Sensoring city som handlar om den realtidstyrda staden. Britta Duve Hansen, IT-arkitekt på Lunds Kommun, lyfte fram ett sätt att visualisera sensordata på ett sätt som ger tjänstemännen beslutsunderlag. http://futurebylund.se/project/visualiserad-sensordata-ger-chans-till-battre-beslut

Magnus Lindhe, IoT-ansvarig på Helsingborg stad, berättade om hur Helsingborg arbetar med kulturen för att uppmuntra medarbetare att våga testa nya saker och att varje förvaltning har en innovationsledare som har som uppgift att stödja innovationsarbetet och att bryta silos mot andra förvaltningar. I staden finns flera satsningar för att nå morgondagens lösningar - kommunaccelerator HBG Works https://hbg.works/ är en plats med innovationskompetens där medarbetarna kan träffas kring digital utveckling, Prismahuset är en miljö där tech-bolagen kan växa och H22 City Expo är en internationell stadsmässa som hålls i början av november.

Magnus Sjöström från AFRY pratade om värden och nytta med IoT i den smarta staden genom att ta exempel från två projekt i städerna Hässleholm och Oskarshamn. I Hässleholm startas är ett logistikcentrum där man ska jobba med autonoma elektriska lastbilar för att lösa transporter i staden och för att minska föroreningarna och i Oskarshamn kommer en yrkeshögskola jobba med olika vattenlösningar. Båda projekten stöttas av konsortium med en lång rad aktörer, bland andra Svenska Rymdstyrelsen och AI Innovation of Sweden.

- Det viktiga är att skapa samsyn, så fort man lyckas med det så flyger projekten, menar Magnus Sjöström. Man behöver oftast ta ett helikopterperspektiv och göra en grov plan, sedan kan man bygga vidare utifrån den. Det handlar till stor del om en mänsklig förflyttning, tekniken finns där redan. Det handlar om att våga kliva ur sin komfortzon och påbörja arbetet.

Britta Duve Hansen, Magnus Sjöström och Anders Trana i Studio Stadshuset. På skärmen syns Johan Lindén, Mobile Heights.

En av nyheterna i projektet Lund Open Senoring City är att den integrationsplattform som används för att knyta ihop alla plattformar är AFRYs System Platform.

Helsingborg, Malmö och Lund använder alla sensorplattformen Yggio från Sensative. Robert Lann på Sensative delade med sig av sina erfarenheter från deras projekt med kommunerna och talade om att plattformen har fokus på informationshantering.

Johan Lindén på Mobile Heights har arbetat med Lunds öppna testbädd. Han redogjorde för några av de radioteknologier som finns och vilka skillnader som finns mellan dem – med fokus på Bluetooth BLE, NB-IoT, Sigfox och LoRa.

Det här är projektet City as a Platform

Många städer arbetar med sensorer och Internet of Things (IoT) för att ge medborgarna effektivare offentliga tjänster. I City as a Platform ska städer och kommuner kunna samverka runt data- och IoTplattformarna. Projektets målbild är bland annat att det ska vara enkelt att flytta tjänster mellan städerna. Det är också viktigt att säkra en nationell förankring bland alla relevanta aktörer samt att föreslå en nationell förvaltningsmodell av minimiramverket, där även relevanta standarder och datamodeller ingår. I en annan del av projektet skapas ”Smart City Lab” - en "hub" för samverkan som ska bistå kommuner, städer, teknik-/tjänsteleverantörer och även medborgare i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och dialog i utvecklingen av den smarta staden.

Projektet är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och pågår mellan 2018 och 2020. Arbetet koordineras med systerprogrammet IoT Sverige. Satsningen initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova.

I projektet deltar kommunerna Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Umeå och Skellefteå, Ängelholm, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Sundsvall, Linköping, Eskilstuna och Västerås.

Fakta baserad på text om City as a Platform hos Rise.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar