Digital Cities & Citizens

Cyklingen i fokus för Trivector i SOM-projektet

Caroline Wendt
January 14, 2021

Att undersöka hur, var och varför cyklister cyklar som de gör har varit i fokus för några delprojekt inom SOM-projektet. Trivector Traffic är ett bolag som utvecklar hållbara trafiklösningar och i SOM-projektet har Trivector designat och provat nya sätt att samla in nya typer av data och sett vilka visualiseringsmöjligheter som behövs. Projektet är avslutat men arbetet med lundacyklister fortsätter – nu kommer Trivector och Lunds kommun tillsammans ta reda på vad som skulle kunna göra cyklingen ännu mer populär.

Trivector är ett lundabolag som bland annat har målsättningen att utveckla hållbara trafiklösningar. I projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) såg Trivector Traffic möjligheten att bidra med sin resvaneapp TravelVu och med sina kunskaper om trafikundersökningar och samtidigt själva skaffa sig fördjupade kunskaper. Emeli Adell, forskare och konsult på Trivector, har i SOM varit projektledare för två delprojekt och deltagit i ytterligare ett, alla med fokus på cykelresor.

I Cykeldata IoT pilot samlades data om resvanor i Lunds kommun, speciellt om cykling, med hjälp av TravelVu och nästan 500 frivilliga cyklister. I undersökningen användes också en knapp på cykelstyret som kopplades upp via Bluetooth och som cyklisterna tryckte på för att markera när de kände otrygghet i trafiken. På det följde ett projekt som provade hur en visualisering av resultatet kunde göras. Slutligen genomfördes en integrering av data där TravelVu-data integrerades med kommunens punkträkningar.

Har det varit bra för Trivector att vara med i SOM?

– Det har varit bra av flera anledningar, säger Emeli Adell. Dels har alla de tre projekten varit bra men det har också varit positivt att vara med i diskussionen i projektet. Diskussionerna har gjort att vi har vidgat våra vyer samtidigt som vi visat andra vad våra utmaningar är och ofta har vi fått gensvar på det. Erfarenheterna från SOM-projektet har också varit en pusselbit i att Trivector vågat fortsätta att satsa på utvecklingen av TravelVu och också i att vi sökt ytterligare projekt för att göra fördjupade analyser och för att lära oss mer kring cykling med det insamlade datamaterialet som utgångspunkt.

Framöver blir det alltså fler cykelprojekt för Trivector. I slutet av 2020 beviljades projektet Finding untapped bike potential som finansieras av Vinnova och som är en direkt fortsättning på Trivectors arbete i SOM-projektet. Lunds kommun är projektledare och Trivector och LTH finns med som projektpartners. Ramen är att cykelstaden Lund undersöker hur man kan bli ännu bättre på cykling och genom TravelVu kommer projektet att samla in mer fakta. Projektet kommer också att kopplas till SOM-projektets efterföljare Lund Open Sensoring City (LOSC). Ett ännu inte beviljat projekt är Cykel ÅDT och väder som kombinerar cykling med väderdata. Bikebility är ett EU-projekt där man jobbar med svenska och europeiska partners för att skapa avancerade modeller för cykeldata. Ett annat projekt kommer att undersöka oskyddade trafikanter, bland annat var man cyklar och vilka korsningar som är farligast.

Går det verkligen att hitta sätt att göra cyklingen mer populär i Lund än den redan är?

– Det finns mycket vi inte vet om hur man cyklar, menar Emeli Adell. Det känns helt osannolikt att vi inte skulle hitta något som gör det lättare och bättre för cyklister genom våra projekt. Nu får se vad vi hittar och hur det kan fungera med kommunens interna mål.

Trivector arbetar också hela tiden med att utveckla appen TravelVu, samt med att utveckla analysverktyget TravelViewer där till exempel kommuner kan gå in och välja vilka parametrar man vill sortera efter – som till exempel ålder, kön och väder, vilket kan leda till intressanta observationer. Samtidigt undersöker Trivector också hur de kan ta fram nya typer av analyser.

– Att vi fått erfarenhet av att samla in data, visualisera den och börjat förstå viktningen av geografisk data har gjort att vi kan visa upp erfarenhet som gjort det lättare att sälja fler datainsamlingar. Här har SOM bidragit och fått oss att hitta och förstå vad som är möjligt, menar Emeli Adell.

Nu pågår arbetet med att skapa produkter som bland annat handlar om Trafiksäkerhetsanalys för oskyddade trafikanter, Framkomlighetsstudier för cyklister, Visualisering av data för mer nytta av insamlade data och Geografiska analyser baserat på viktade geografiska data.

Vad vill ni se som nästa steg efter SOM-projektet?

– Vi ser gärna att möjligheten att bedriva utforskande projekt fortsätter. Det finns väldigt mycket att lära kring hur data bör samlas in och används för att ge det offentliga nya möjlighet och verktyg – och i förlängningen bli bättre och effektivare. Att vi i SOM-projektet inte behövde precisera exakt på förhand vad vi ska komma fram till och hur det skulle göras var väldigt befriande och inspirerande. Att kunna utforma delprojekt allteftersom projekt och idéer utvecklas är fantastiskt och driver utvecklingen framåt. Jag hoppas att vi kan få se mer av det framöver, avslutar Emeli Adell.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och avslutades under december 2020.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar