Moving Things & People

Det är på vägen det händer!

Caroline Wendt
October 23, 2018

I mars 2019 kan Lund få ett ja av Trafikverket till att anlägga en elväg. Innan dess ska alla tillstånd vara klara - och det är Innovation Skåne och projektledaren Per Löfberg som ska se till att alla bitarna kommer på plats. Om allt går enligt deras planer finns en laddskena för lokalbussar på Getingevägen redan i slutet av 2019.

Hösten 2018 beviljades konsortiet Elväg Syd projektanslag för Trafikverket för att undersöka möjligheten att anlägga en elväg i Lund med Elonroads teknik. Tanken är att elfordon, i det här fallet lokalbussar, ska kunna laddas i farten genom laddskenor i vägbanan. I konsortiet ingår förutom Innovation Skåne och Elonroad även Lunds kommun, Lunds universitet, VTI, Kraftringen, LTH, Skånetrafiken, Solaris Buss och Ramboll.

Den 11 mars ska Trafikverket ha en detaljerad beskrivning av Elväg Syds projekt med bland annat metodik, ritningar och en beskrivning på vilka resultat projektgruppen hoppas nå. Då ska också alla tillstånd som behövs vara sökta, till exempel bygglov, och alla planer för arbetsmiljö, trafiksäkerhet, informationsflöden och beredskap vara klara.

– Vi ska ha kommit så långt att vi är redo att starta med beställningar och byggande direkt om Trafikverket ger ett positivt besked, säger projektledaren Per Löfberg. Meningen är att elvägen ska testas under två vintrar. Det innebär att vi ska vara klara att köra igång redan till vintern 2019/2020.

Tanken är att det ska bli cirka en kilometer elväg på och runt Getingevägen i nordöstra Lund. Vägen har redan delvis en bussfil och här kör många lokalbussar.

– I ansökan beskriver vi hur vi vill ladda lokalbussar men förhoppningen är att vi också får möjlighet att visa att laddskenan går att använda till alla sorters fordon, som t ex distributionsbilar och personbilar, berättar Per Löfberg.

Elväg Syd hoppas få anlägga en elväg med laddskenor på Getingevägen. Där vill man testa att ladda i första hand lokalbussar men i förlängningen kan det bli aktuellt även med regionbussar.

Innovation Skåne har också ett regionalt perspektiv på elektrifieringen av busstrafiken.

– Det är också tänkbart att även regionbussar kan laddas när de är i Lund, berättar Per Löfberg. Busslinjerna till Lomma och Bjärred är så korta att det kan räcka att dessa bussar laddas när de kör inne i Lund. Skåne är en lämplig region att implementera den här tekniken eftersom det här finns många städer inom ett kort avstånd från varandra.

Trafikverkets upphandling handlar om att skaffa kunskap om elvägar. Det betyder att man både vill se en teknisk lösning för laddning men även få svar på vad elvägen för med sig. Kunskapen kan röra allt från betallösningar och säkerhet till påfarter och snöröjning.

Bussen som är tänkt till elvägen i Lund är en likadan elbuss som kör lokaltrafik i Landskrona men som där laddas via ledningar i luften. Det gör att det mesta av de tekniska lösningar som behövs i fordonet redan är i drift. Det som framförallt behövs för att anpassa bussen till en elväg är en avtagare som ska monteras under bussen för att skapa kontakt med vägbanan.

Även om det är mycket arbete att utföra de närmaste månaderna för att allt med elvägen ska falla på plats är Per Löfberg entusiastisk.

– Det känns roligt att arbeta med något som är så konkret och så uppenbart bra för vårt klimat, tycker Per Löfberg. Elvägar medför minskat fossilberoende men de är också intressanta resursmässigt eftersom den minskar batterimängden och därmed också pressen på att ta fram sällsynta råvaror. Dessutom är det förstås roligt att arbeta med ett projekt där alla vill att man lyckas!

Innovation Skåne är det regionala innovationsbolaget och är helägt av Region Skåne. Uppgiften är att bidra till regional tillväxt och att utveckla framtidens välfärdstjänster genom innovation.

Innovation Skåne bidrar till att utveckla branscher där Skåne har unika förutsättningar och det finns globala behov – personlig hälsa, smarta material och smarta hållbara städer. Under 2018 har två nya områden tillkommit – foodtech och mobilitet.

Läs mer:

Drömmen om en elväg.

"Sverige är världsledande inom elvägar"

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar