Creatives & Changemakers

”Det behövs en neutral spelplan”

Caroline Wendt
May 13, 2022

Sedan 2013 har den svenska innovationsmyndigheten Vinnova gett stöd till projektet Future by Lund. Handläggaren Göran Andersson kom till Lund både för att prata om åren som gått och om hur samarbetet ska se ut i framtiden. ”Future by Lund är ett läroexempel för oss, nu gäller det för oss att omsätta detta i våra satsningar, säger Göran Andersson, handläggare på Vinnova.

Göran Andersson − varför besöker du Future by Lund?

− Det är en uppföljning eftersom jag är handläggare för Future by Lund på Vinnova. Frågan var också vilken roll Vinnova kan ha när rollen som finansiär tar slut och vilket ömsesidigt utbyte vi kan ha när finansieringsperioden är över. Vi har ju investerat gemensamt i att bygga den här plattformen. Nu har vi utforskat vad det skulle kunna vara och ur det har det kommit några action points. Future by Lund har flera saker som är intressanta för Vinnovas insatser, alltifrån för de Strategiska innovationsprogrammen till den stora satsningen Systemdemonstrator som vi snart lanserar. Future by Lund har bland annat utvecklat ett verktyg för uppföljning av systemeffekter och det är en högst relevant metod för oss.

Finns det fler exempel på viktiga lärdomar i Future by Lund?

− Efter tjugo års arbete med programmet Vinnväxt, som arbetar med klustermiljöer på regional nivå, känner jag igen många av de mekanismer och nyttor som beskrivs hos Future by Lund. En är behovet av en neutral aktör där man kan komma ur sin vanliga roll i en organisation, både om du kommer från näringslivet eller från det offentliga. Det behövs en neutral spelplan där man kan ta upp frågor som man kanske inte kan ta upp när någon annan äger agendan eller inte kan testa på en arena med särintressen. Det är ett värde i sig att man framöver behåller den här typen av miljöer som utgör neutrala plattformar. I detta sammanhang pratar man om hur man kan få till ökade innovationer i staden kopplat till kommunens organisation. I Future by Lund valideras de mekanismer som jag sett i det regionala sammanhanget och att man här ser det även i det kommunala sammanhanget stärker caset.

− Vi på Vinnova behöver också designa våra satsningar och se till att vi premierar och sätter upp designkriterier så att det blir plattformar där vi har neutralitet och öppenheten. Vi behöver se hur man riggar det juridiskt och arbetet på Future by Lund ger viktiga lärdomar för vår framtida design och våra framtida insatser. Future by Lund är läroexempel för oss, nu gäller det för oss att omsätta detta i våra satsningar.

Hur ser samarbetet mellan Future by Lund och Vinnova ut i framtiden?

− Det har att göra med Vinnovas roll framtida roll. De flesta ser oss som en finansiär som sitter på ett antal miljarder per år, men vi har också ambitionen att ändra våra arbetssätt. Frågan är vilken roll vi kan ta som inte kostar pengar men som handlar om hur vi kan föra in kompetens, som att vi kan ge nationell eller internationell utblick eller bidra med kopplingsförmåga. Vi som nationell aktör borde vara bra på att hitta samarbetspartners för de som är i operativ verksamhet. Hur skulle vi kunna utveckla den rollen?

Future by Lund startades 2013 - hur tycker du att projektet har gått sammanfattningsvis?

− Det är ett spännande projekt. I det program som plattformen ingår i tillsammans med liknande plattformar i 5 till 6 andra kommuner är Future by Lund lite udda i den bemärkelsen att plattformen verkar mellan organisationer medan de andra mer verkar inom den kommunala verksamheten. De mer udda projekten hjälper oss på ett annat sätt och blir intressanta lärcase.

− Vi har läst på vad vi efterfrågade i den första utlysningstexten inför innovationsplattformarna för snart tio år sedan och jag måste erkänna att Future by Lunds arbete svarar upp bra mot den utlysningen. Ni har tickat av många boxar och har nått fram på ert eget sätt. Det är kul!

− Vi har också varit inne på vikten av relationsbyggande och långsiktighet. Vi ser att det gör skillnad på vilka personer som finns i processledning och vilket mindset de har. Det relationella är en utmaning i ”myndighetsvärlden” där objektivitet och neutralitet och distans mellan beslutsfattare och utförare är det normala. Det vi ser nu är att vi måste utveckla mycket närmare samarbeten samtidigt som vi upprätthåller integriteten mellan våra olika roller i systemet. Det utmanar vår roll i systemet på alla plan och det är väldigt spännande.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar