Innovation district

“Dialog och korskopplingar mellan olika partners är väldigt nära till hands”

Caroline Wendt
September 29, 2023

Future by Lund (FBL) har fokus på samhällsförändring som kräver en långsiktig tidshorisont, det är en arena där olika aktörer möts tvärs över gränser och det finns en öppen och tillåtande samverkanskultur där man kan lyfta och utforska idéer och få saker att hända. Det tyckte de medverkande styrelseledamöterna i FBL när de intervjuades av forskaren Emily Wise. Vid årsskiftet 2022/23 övergick Future by Lund från att vara ett projekt med Lunds kommun som huvudman till att verka som en ekonomisk förening där Lunds kommun, Lunds universitet och Lund näringsliv och organisationer arbetar tillsammans. Intervjun med styrelsen genomfördes för att sammanfatta lärdomar från de gångna tio åren och för att tala om visioner för framtiden.

Bakgrund: Innovationsplattformen Future by Lund startade 2012 som ett Vinnovafinansierat projekt med Lunds kommun som huvudman. En målsättning har varit att skapa en stadigvarande verksamhet. Under 2022 startade Future by Lund en ekonomisk förening, och vid årsskiftet 2022/23 flyttades verksamheten till föreningen. I november valdes den första styrelsen med representanter från Lunds kommun, Lunds universitet och Lunds näringsliv. Per Eriksson, Lund universitetets tidigare rektor samt tidigare generaldirektör för Vinnova, är styrelseordförande. Andra styrelsemedlemmar är: Emeli Adell (Trivector Traffic), Magnus Sjöström (AFRY), Mats Pettersson (Sensative), Lars Mattiasson (xPlot), Therese Fällman och Johan Frithiof Karlberg (Lunds kommun), Lisa Thelin och Daniel Hellström (Lunds universitet). Charlotte Lorentz Hjorth är vd och Peter Kisch verksamhetsledare.

Precis som tidigare kommer Future by Lund att utforska och bygga metodik, kunskap och förmåga inom området för smarta och hållbara städer. De organisationer som är medlemmar i föreningen kommer tillsammans att arbeta med att skapa gemensamma lösningar på samhällsutmaningar inom områden där ingen organisation har eget mandat. I Future by Lund har alla partners och medlemmar tillgång till ett brett kontaktnät inom många olika områden, både inom kommun, näringsliv och universitet men också med nationella och internationella innovationsaktörer.  

Vid styrelsemötet april 2023 fick följeforskaren Emily Wise (Lunds universitet) tillfälle att diskutera med några av styrelseledamöterna tillsammans med föreningens vd om de behov som ligger bakom FBL:s roll i ekosystemet och ledamöternas visioner för framtiden. Flera av styrelseledamöterna har varit med länge som partners i projektet Future by Lund. Här är en förkortad och något redigerad version av samtalet.

Varför behövs plattform Future by Lund? Vad är syftet den fyller jämfört med andra systemintermediärer (som science parks, inkubatorer och klusterinitiativ)?

Emeli Adell: ”Jag tycker det behövs plattformar för bredare fokus. Här (med FBL) är fokus på mellanrummen och hur vi skapar oss en bra stad tillsammans. Och det är inte fokus för de andra initiativen, utan där är fokus mer på utveckling av olika företag/sektorer eller funktioner (till exempel kan en inkubator fokusera på företagsutveckling eller idéutveckling). Här är det ett sammanhang. Vi jobbar med olika idéer som pusslas ihop.”

Magnus Sjöström: ”FBL är unikt. Jag ser ingen annanstans där det finns en sådan ytan där alla möts. På andra ställen finns vissa delar som möts (separat), men inte tillsammans. En annan skillnad är att i FBL försöker vi bygga saker, vi försöker bygga samhällsförändring. I Lund (FBL), har det alltid varit ett annat klimat, som har varit extremt kreativt och positivt, på ett sätt som är ’på riktigt’ och som gör att vi vill fortsätta att engagera oss. Vi på AFRY jobbar på många andra ställen (även utomlands), men jag kan inte låta bli att fortsätta här. Det händer jättemycket, och det ser jag inte på samma sätt i andra nätverk och samverkansinitiativ. Det är skillnad på klimatet här och i många andra sammanhang. Här fungerar det. Dialog och korskopplingar mellan olika partners är väldigt nära till hands. På andra ställen är det mycket längre bort, och det kan finnas mycket konkurrens och prestige. Klimatet här är annorlunda, och det gör det behagligare att vara engagerad.”

Charlotte Lorentz Hjorth: ”En annan skillnad är att FBL proaktivt arbetar med att initiera och orkestrera portföljer av innovationsprojekt (för en hållbar stad). FBL gör inte allt; vi fyller olika roller. FBL föder saker (i tidiga skeden) ihop med partners. Vi behöver samarbeta med andra intermediärer i ekosystemet (i andra utvecklingsfaser). Och det är viktigt att vi alla kan vara ingångar till ett stort gemensamt ’hus’ och hitta en bra kollektiv spelplan tillsammans.”

Emeli Adell: ”Det är också viktigt att det finns ett samspel mellan entreprenörer, små bolag och större bolag. De stora bolagens kraft, energi och resurser är jätteviktiga att få med, tillsammans med kommunen, på en arena där de kommer utanför sin ordinarie roll (det är min tolkning). Det blir innovationsytor som är lite bredare, där man kan hitta olika typer av lösningar som man kanske inte hade tänkt på om man hade upphandlat någonting eller bara gjort det som är ens egna uppgift. I FBL vågar vi tänka lite bredare och med ett lite längre tidsperspektiv. Det är också en jämställdhetsfråga att kunna lyfta den kvinnliga skaparkraften. Den här typen av sammanhang, där även entreprenörer/intraprenörer i större företag kan jobba med kreativa grejer, är jätteviktiga. Det är en tillåtande atmosfär för idéutveckling och skapande.”

Emily Wise: ”Jag hör att ni lyfter fyra saker som gör att FBL är annorlunda och motiverar varför plattformen behövs: att FBL har fokus på samhällsförändring som kräver en långsiktig tidshorisont och inkluderande av andra perspektiv; att det är en arena där aktörer (från olika sektorer, aktörsgrupper, discipliner) möts på tvärs; att FBL arbetar i tidiga skeden med att föda och orkestrera innovationsprojekt/portföljer; och att det finns en öppen och tillåtande samverkanskultur där man kan lyfta och utforska idéer och där det händer saker.”

Vilka tankar har ni om framtiden? Vad önskar ni? Vad ser ni som viktigt?

Magnus Sjöström: ”Att vi använder ett unikt läge och kunskap/expertis för initiering av ny tematik och nya innovationsportföljer, till exempel för att arbeta med smarta åkrar och intelligent odling!”

Emeli Adell: ”Resan hittills har varit väldigt fokuserad på teknik. Jag önskar att vi kan se i våra portföljer hur vi breddar upp oss med andra perspektiv. Jag önskar att vi hittar och skapar nya projekt och lösningar som börjar med behov och sedan fortsätter med hur vi kan kombinera expertis att hitta lösningar till behoven.”

Therese Fällman: ”Jag hoppas och vill att FBL blir en plattform för de tankar om det Lund som vi har om 50 år där vi kan leva och jobba. Då måste vi ha med människor för att vi bygga en gemenskap så att folk känner sig engagerade”.

Varför tror ni att Lund har valt en annan väg än de andra innovationsplattformar? Varför är Lund annorLUNDa?

Therese Fällman: ”Jag kom till Lund för 3 år sedan och tyckte det var mycket på gång. Jag fattade senare att det är Lundagrejen. Vi kastar upp bollar och vissa går upp, vissa går sönder. Det är det som gör det framgångsrikt, att vi vågar testa och prova nya saker och att kommunen också är positiv till det. Det är det som ÄR Lunds kommun. Vi testar, vi provar och är positiva till att använda platsen som testbädd. Det är det viktigaste medskick vi kan ge som kommun, att öppna upp, tillåta och vara positiv, inte sätta regler och förbjuda nytänk. Som till exempel med elvägen – ja, låt oss testa det! Att ge förtroende och tro att det kan funka, att det blir någonting bra och inte tro att allting bara trillar ned och går sönder. Jag har jobbat i kommuner i 25 år, och när man försöker ha system in-house (och det gör ganska många), då hamnar man i en demokratisk process och där är processen viktig. Det är en del av representativ demokrati.”

Magnus Sjöström: ”AFRY håller på i flera städer. Det märks att (den öppna) kulturen är viktig.”

Emeli Adell: ”Vi uppfattar Lunds kommun som ganska mycket av en beställarorganisation (som vi på Trivector Traffic uppfattar från infrastruktur/trafikhåll) – till skillnad från andra kommuner som gör ganska mycket in-house. Det har att göra med hur vana man är att interagera med aktörer som är utanför.”

Therese Fällman: ”Kommuner i Sverige kan få ekonomiska problem framåt. Med denna situation, är det viktigt att tänka på hur vi kan hjälpa ’Kommunsverige’ att hålla innovationstakten.”

Charlotte Lorentz Hjorth: ”Det kräver ledarskap och mod. Man behöver ständigt tänka framåt och utveckla en kultur som är tillåtande och där man vågar hålla (innovations-)flaggan hela vägen.

I samband med övergången till föreningsform fick tre av styrelseledamöterna svara på frågan vad som är nyttan med Future by Lund för en annan artikel på hemsidan. Detta har Emily Wise tagit med i sin sammanställning.

Mats Pettersson: ”För Sensative finns det väldigt mycket att vinna på att det finns en innovationsplattform som Future by Lund i staden, för det blir en underbar dynamik mellan en organisk innovationsplattform där människor och organisationer kan samarbeta för att skapa nya smarta tillämpningar för staden och vår öppna mjukvaruplattform för dessa tillämpningar. Tillsammans har vi redan etablerat Lund som Sveriges kanske ledande smarta stad och jag ser fram emot att se alla nya innovationer som vi och alla smarta startups i Lund kan skapa.”

Therese Fällman: ”Lunds kommun ser fram emot att ta del av den ökade utvecklingskraften i den ekonomiska föreningen. Och att fortsätta, tillsammans med näringslivet och universitetet, forma ett ännu bättre Lund för framtiden.”

Lisa Thelin: ”Lunds universitet har ett långt och värdefullt samarbete med Lunds kommun. Ju mer komplexa utmaningar som samhället behöver möta desto viktigare är det att vi kan fortsätta att jobba tillsammans för att skapa tydliga samarbetsytor. Future by Lund är ett bra sätt för oss i Lund att behålla Lunds värde som innovationsekosystem och att skapa nya samarbeten mellan akademi, stad och näringsliv.”

Intervjun av medlemmar i Future by Lunds styrelse utfördes den 14 april 2023 av följeforskare Emily Wise. Texten har redigerats och förkortats för tydlighetens skull.

Bilden: Charlotte Lorentz Hjorth, FBL och Lunds universitet, Emeli Adell, Trivector och Emily Wise, Lunds universitet.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar