Digital Cities & Citizens

Digital teknik botemedel mot it-stress

Caroline Wendt
November 21, 2018

‍Smartphones gör människor ständigt uppkopplade, vilket leder till digital stress för många. Kan samma teknologi användas för att skapa hälsa? En undersökning på collegestudenter i USA visar att hela 74 procent mådde bättre efter åtta veckor med bland annat råd och emojis på en gemensam digital plattform.

Under Tech-festivalen i Köpenhamn presenterade några av medlemmarna i gruppen Digital Wellness Warriors om digital hälsa och ohälsa. Nina Hersher på Nourishing Habits och Susan Reynolds på Mindhood gav en mycket intressant föreläsning i ”Exploring Approaches to Tech Wellness” för en fullsatt sal.

Nina Hersher talade om hur våra vanor har ändrats av digital teknik – och gav exempel genom att placera in olika digitala medier i Maslows behovspyramid. I Maslows behovspyramid i den digitala åldern blir wifi ett fysiologiskt behov, Linkedin tillfredsställer vårt behov av säkerhet medan Twitter och Facebook ger oss en känsla av tillhörighet.

Men Hersher citerar Tanya Goodin, som hon kallar för en “Digital Detox Specialist”: “The problem isn’t the digital world: the problem is we’re consuming uncontrollably.” Hersher redovisar att många blir digital överstimulerade vilket leder till utmattning och dålig sömn.

Därför behövs, enligt Hersher, en mer medveten teknikanvändning där man skapar bra vanor för sitt användande för att bli digitalt hälsosam. Några sådana kan vara att vakna utan all meddetsamma titta på e-posten, att somna utan att först kolla igenom Facebook och att stänga av telefonen under natten.

- Det var många insikter som jag tar med från ”Exploring Approaches to Tech Wellness” och som direkt kan förbättra vardagen både privat och i arbetet, menar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Vi lägger till exempel för mycket tid på att inte vara närvarande. Vi måste börja inse att multitasking under till exempel möten inte är möjlig. Många klickar och kollar på sin mobil och lyssnar inte. En annan fara är att många är rädda för att missa någonting. Vi lägger otaliga timmar på ett oändligt flöde och sover med telefonen bredvid oss. Varje ”pling” gör att vi tappar fokus –eller vaknar - eftersom vi är biologiskt inställda på att lyssna på ljud. Det finns funderingar på om detta påverkar oss så mycket att det kan vara en delkälla till ökningen av psykisk ohälsa. Vi sover för lite, har inte tillräckligt med mental återhämtningstid och jämför oss med andra på orealistiskt sätt.

Susan Reynolds från Mindhood talade till och med om en mental kris på många collegeområden, där en mängd studenter uppges vara deprimerade, oroliga och till och med självmordsbenägna. På Dartmouth college har forskare därför undersökt om nya digitala vanor kan användas för att förbättra studenternas hälsa. Där har man byggt upp en plattform via vilken studenterna kan rapportera hur de mår genom en emoji, vilka dagens utmaningar är och vad de känner sig tacksamma för. Studenterna får sedan bland annat uppmaningar under dagen att lägga undan telefonen men också en rapport om hela gruppens sinnesstämning.

Så här gjorde man i Dartmouth:

* En ”mood chart” här antas ge studenterna mer möjlighet till självreflektion och kontakt med sitt inre.

* Att sätta mål för dagen används för att ge studenterna möjlighet till att styra sin dag och att skapa en mer medveten livsstil.

* Att hitta saker att vara tacksam för även svåra under dagar ska förstärka de positiva tankarna.

* Samtliga uppgifter hjälper studenterna att byta beteende och ändra hjärnans reaktioner på den digitala världen.

74 procent av Dartmouth students rapporterade att de mådde bättre efter åtta veckor i projektet. Liknande siffror, 78 procent, rapporteras för alla användare av Mindhood.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar