Future Living & Spaces

Digital teknik skapar framtidens ICA-butik

Caroline Wendt
February 18, 2019

På Brunnshög kommer ICA att utveckla ett nytt kvarter med butik, bostäder och service. Butiken ska ge en känsla av saluhall med fokus på hållbarhet och lokalproducerad mat. Visionen är att de närboende ska uppleva fördelar som skapas av en digital plattform med butiken som nav. "Vi hittar nya möjligheter varje dag", säger Jonas Stenberg, digital fastighetsutvecklare på ICA Fastigheter.

ICA planerar för ett modernt kvarter på Brunnshög med lägenheter och en ICA-butik i bottenvåningen. ICA utvecklar kvarteret tillsammans med Veidekke och förhoppningen är att byggstart sker under 2019 och att byggnaden då kan vara klar i slutet av 2021. ICA-butik ska ha fokus på ekologisk och lokalproducerad mat samt siktar på att ge en känsla av saluhall. Det ska inte bara vara närodlat – utan härodlat. ICA Fastigheter tittar på olika möjligheter att odla örter och grönsaker inne i butiken genom vertikala odlingar, dvs odlingar på höjden. Förutom en ICA-butik med saluhallsliknande del blir det även Apotek Hjärtat och ett systembolag intill. ICA Fastigheter hoppas även på stadsdelsbibliotek, restauranger och kaféer.

Så långt låter planerna som andra byggprojekt – men både detta och flera andra av byggprojekten på Brunnshög innebär digitala lösningar med väldigt högt ställda ambitioner. ICA hoppas spara på resurser och samtidigt få ett bättre slutresultat genom att man tillsammans med Veidekke skapar en digital tvilling till byggnaden i BIM, en byggnadsinformationsmodell.

– En BIM-modell kan användas hela vägen från projekteringen till förvaltning, menar Jonas Stenberg. Med BIM kan vi få bättre kontroll på vad vi bygger. Det är billigare att flytta en vägg digitalt än att göra det i verkligheten. Tanken är ju att vi ska ha lokaler för apotek, post och en ICA-handlare och med BIM får vi upp allt visuellt. Det gör att de individer som har kunskaper på speciella områden kan vara med redan från början. Den kan vara detaljer som att den som ansvarar för en fruktavdelning vet vad som är rätt belysning för frukten.

Fördelarna med BIM är många även efter att bygget står klart. En del i detta är att ICA Fastigheter har en ambition att de kommersiella lokalerna ska certifieras som Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högt ställda krav på energilösningarna. Genom att ta in väderdata eller genom att sensorer mäter hur många som är i ICA-butiken går det att i förväg styra så att det är en lämplig inomhustemperatur i lokalen. Samma system kan användas för att koppla på sensorer som håller reda på när det är dags att serva olika maskiner.

Även hyresgästerna kommer att ha nytta av att det finns en digital plattform som är kopplad till kvarteret.

– Det går att samla mycket på en digital plattform, säger Jonas Stenberg. Hyresgästerna skulle kunna boka tvättider via en app och det går till exempel att bygga in sensorer som mäter eventuella läckage bakom diskmaskinerna för att minska fuktskadorna. Jag tror att vi kan få nöjdare kunder och hyresgäster som dessutom kan komma med sina åsikter via en plattform.

Det finns redan början på ett samarbete mellan de olika fastighetsbolagen som ska bygga på Brunnshög.

– Förhoppningen är att de olika fastighetsbolagen som ska etablera sig på Brunnshög kan hitta gemensamma digitala plattformar, säger Anders Trana på Future by Lund. Jag tror att förutsättningarna att lyckas är goda eftersom det i gruppen finns ett antal positiva aktörer som är duktiga på att driva på utvecklingen.

Jonas Stenberg - vad ser du för möjligheter med IoT?

- Vi hittar nya möjligheter varje dag. I butiken kan sensorer hålla reda på hur många kunder som är där och i vilka gångar de går. Det här är viktiga data för en handlare. Samtidigt är tanken om en digital plattform riktigt spännande. Om alla hyresgäster i området har samma låsaktör kan man utnyttja plattformen för att ge tillgång till gemensamma utrymmen, och vi kan få mer variation på innehållet i lokalerna eftersom inte alla hus behöver ha en cykelverkstad, utan istället kan några erbjuda till exempel vinkällare eller café. För kommunen finns möjlighet att utnyttja plattformen för hemvård och digital undervisning. Ju fler aktörer man har med på tåget desto större slagkraft skulle det bli för en sådan här plattform.

Länkar:

Jonas Stenberg berättar om BIM.

Text om BIM.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar