Digital Cities & Citizens

Digitalisering - Användaren och behovet

November 3, 2016

Ibland känns det överväldigande med all teknik, appar, digitala verktyg och tjänster som erbjuds på en daglig basis. Vem i hela friden hittar på allt och vem ska ha det?

Tillgången till kunskap har exploderat och information är otroligt lättillgänglig i dagens samhälle vilket i sin tur gör att vem som helst kan knappa ihop en kod eller sätta upp en sensor. Många säger att vi är i en digital renessäns där kunskap och kod har ersatt våra penslar och kanvas. Men bara för att man kan koda ihop ett program till en sensor eller mätare betyder det inte att den kommer att användas.

Antalet digitala tjänster som finns ute på marknaden bara ökar och det ser inte ut som det kommer avta på ett bra tag heller. 

Acceleratorer och inkubatorer ploppar upp som svampar runt om kring i Skåne som en reaktion till denna utveckling. Det är inte endast statliga och kommunala inkubatorer utan storbolagen startar interna inkubatorer för att kunna hinna med den snabba utvecklingen. Kommer det funka på ett hållbart sätt eller är det bara naivt att ständigt jaga nästa Spotify eller försöka vara nästa AirBnB? 

I själva verket så vet ingen vad som riktigt väntar oss 10 år framåt och hur utvecklingen kommer arta sig. Men den snabba utvecklingen tvingar både bolagen och människor att testa sig fram och prova nya lösningar. Affärsmodeller kommer att skifta och då gäller det att ha hängt med utvecklingen. Vi på Future by Lund ställer alltid samma fråga till oss själva; Vad är det här bra för? Vem ska använda det och framför allt, varför ska de använda det? 

Traditionell verksamhetstänk och konsumtionssamhället befinner sig i ett paradigmskifte där användaren har både mer makt och valmöjligheter. Vi måste först definiera vilka behov och utmaningar som användaren har för att sedan kunna forma tjänster inom IoT, Smart City och digitalisering som användarna faktiskt, på riktigt, har ett meningsfull användning av. 

Självklart är många av de tjänster som introduceras på en daglig basis användbara för oss, men minst ett lika stort antal tjänster är inte nödvändiga, gjorts utan att egentligen sätta användaren i fokus eller rakt av inte användarvänliga. Många tjänster som skapas, utvecklas och lanseras är bra men om den inte har en tydlig funktion kommer den bara att få se dagsljuset för att sedan läggas ner när användarna har tröttnat på de.

Under Skåne Innovation Week i junimånad hade vi en workshop tillsammans med gäster på World Trade Center i Lund där vi arbetade med just ovanstående frågeställningar för att kunna få en tydligare användarperspektiv kring digitalisering. 

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar