Digital Cities & Citizens

Digitaliseringen & smarta städer – en möjlighet för Lund!

March 21, 2017

Vi ser en tydlig utveckling inom digitalisering. Digitaliseringen sker inom vården, i hemmet, i olika infrastrukturer i våra samhällen men också i våra dagliga rutiner. För 10 år sen var det fiktion att ha kök som vara uppkopplade till någon form av intelligent system. Idag är det en verklighet, men vad gör vi av det?

E-samhället - Vårt digitala liv

Idag hittar vi sensorer i var annan produkt och då frågar vi på Future By Lund oss vad är samhällsnyttan med detta? Varför behöver vi ett digitaliserat samhälle?

Vi har självkörande bilar, GPS system som både visar vägen och uppmärksammar oss på eventuella hinder, klockor som följer våra vardagsrutiner och tipsar oss om hur vi kan ändra på beteende och vanor som ger en fördel för vår hälsa. Våra hem har sensorer som känner av vår närvaro för att sedan reglera luft, temperatur och ljus för vårt bästa välbefinnande men också för att kunna spara resursers och använda bara det som behövs. 

 

Att vi har flygbiljetter direkt i telefonen, betalning genom några få knappar i soffan, kan prata direkt med människor på andra sidan jorden och följa världsnyheter live är några få exempel på en redan digitaliserad värld. Så det är inte digitaliseringen som står i fokus, utan kanske mer vad och vad vi väljer att sköta digitalt. Till exempel kan vi välja att lösa tidskrävande processer med digitala hjälpmedel så att vi istället kan spendera vår tid på det vi upplever som mer meningsfullt

Det finns ingen tvekan om att vi lever i en digital värld. Men frågan är vad, hur och varför vi väljer att digitalisera vår omvärld. Samtidigt finns det ett motstånd och en oro för de förändringar vi står inför. En oro för att data, teknik och information i kombination med alla prylar som omger oss kommer att skapa ett hinder för människans välmående och blir till så kallad digital stress. Kritiker befarar att hälften av alla jobb kommer att försvinna inom 20 år på grund av digitalisering och automatisering.

Men detta tror vi på Future By Lund istället kommer att öppna dörrar för nya möjligheter och affärsmodeller. Här finns t.ex. idéer om att framtiden görs säker, trygg, miljöanpassad och effektiv genom att alla samhällsstrukturer (energi, vatten, transport, etc.) utvecklas och drivs genom användningen av avancerade nya material, sensorer, digital teknik och nätverk som drivs av datoriserade system bestående av databaser, spårning, och beslutsalgoritmer. Grundtanken är att en stad använder sensoriska system och integrerar villkor för alla sina kritiska infrastrukturer, inklusive vägar, broar, tunnlar, järnvägar, kommunikationer, vatten, ström, samt även stora byggnader. På detta sätt kan man bättre optimera resurser, planera förebyggande underhåll och följa stadens funktioner, samtidigt som man kan maximera tjänster till sina medborgare. Hanteringen av nödsituationer vad gäller både naturliga och konstgjorda utmaningar i staden kan vara fokuserad och snabb (t.ex. översvämningar). Med avancerade system och inbyggda smarta sensorer, kan data samlas in och utvärderas i realtid samt underlätta stadsledningens beslutsfattande.

Men framför allt innebär digitalisering nya möjligheter som t.ex. visualisering av stadens flöden och funktioner, ökad förståelse för vår mänskliga samexistens i staden. Genom att synliggöra data skapas nya verktyg för att analysera, utveckla och leda staden, men också för att invånarna ska kunna delta och förstå samt få nya möjligheter. Samtidigt ger digitaliseringen en möjlighet att bättre förstå invånarnas behov, samt att individ- och realtidsanpassa de lösningar som staden (inte bara kommunen) tillhandahåller.

"Smarta städer byggs tillsammans med smarta medborgare och vi ser ingen ensam ägare eller drivande roll i denna utveckling, snarare en samverkan..."

Utmaningarna

Självklart finns det utmaningar i varje förändring men förändring kan också innebär en optimering. Genom att digitalisera kan vi skapa en smartare stad vilket i sin tur kan höja livskvalitet, ge ökad effekt inom vården och utbildningssystemet och skapa smarta inomhusmiljöer som påverkar oss positivt. Det blir en enklare vardag helt enkelt som även gynnar den sociala utvecklingen på ett hållbart sätt.

Att lägga digitalisering i fokus kan vara lite kortsiktigt. Frågan är inte om vi ska digitalisera, utan att se det som ett verktyg och ett medel för att kunna optimera vår tillvaro. Att förenkla och tillhandahålla tjänster och verktyg för att bygga ett mer hållbart samhälle. Vi har länge varit digitaliserade - som till exempel genom våra mobiltelefoner som idag är en mycket starkare dator än de vi hade i hemmen för 10 år sen. Dessa mobila verktyg ger oss tillgång till en plattform som gör att information och tjänster blir mer tillgängliga för gemene man. Det har blivit enklare med mobilitet, hitta parkering, ansöka om dagisplats och bygglov. Dessa nya förhållanden till vår omgivning gör också att våra beteenden förändras vilket i sin tur ger upphov till nya tjänster som är mer anpassade till oss och våra behov.

"Att kunna utveckla nya system och tjänster som effektiviserar våra liv ger tillgång till enklare kontroll över våra behov och makten att själva styra våra liv."

För kommunens personal gäller det t.ex. att hitta nya, bra och stimulerande arbetsuppgifter. Att införa nya IT-stöd och nya arbetssätt kan vara krävande för en del individer och bidra till stress och ohälsa om de inte görs på rätt sätt. För medborgare/ organisationer / företag innebär digitalisering att få en ”digital relation” till stadens olika tjänster, men den kan även leda till att aktörer i staden blir både producenter och konsumenter av information vilket öppnar upp för nya möjligheter. Vidare ska lösningar som införs bidra till inkludering och inte ökad polarisering –  det gäller att motverka digitalt utanförskap.

Genom att samla, analysera och läsa av data kan vi enklare hitta lösningar som är behovsanpassade. Att kunna utveckla nya system och tjänster som effektiviserar våra liv ger tillgång till enklare kontroll över våra behov och makten att själva styra våra liv. Förändringar innebär också utmaningar då nya möjligheter skapas. Med hjälp av digitala tjänster kan vi nu istället testa pilotprojekt, göra prototyper och skräddarsy tjänster för att enklare ha framförhållning för eventuella misstag som de nya utmaningarna kan bära med sig.

 

Ansvaret och ägandet

En annan fråga är var ansvaret bör ligga för att spara och samla data. Bland annat generar våra mobiltelefoner, och tusentals andra produkter som innehåller sensorer och mätare, en massiv mängd av data. Därför är det inte konstigt att det kan kännas som en säkerhetsrisk mot den fria viljan och skapar en rädslan för att data ska manipuleras. Informationssäkerhet får nya dimensioner när allt mer information blir digitaliserad. När allt fler samhällssystem digitaliseras så blir sårbarhet och driftsäkerhet allt mer viktiga aspekter för att kunna garantera ett fungerande lokalsamhälle även om de digitala systemen utsätts för allvarliga störningar.

Personlig integritet är ett komplicerat område när fler och fler människor umgås på internet och det gör det allt viktigare att personlig integritet beaktas. Olika sätt att skydda sig bör ingå i de kompetensutvecklingsåtgärder som genomförs. En del av de kommunala informationssystemen arbetar med hög sekretess. Digitaliseringen måste genomföras så att detta garanteras i alla lägen.

Det är många frågetecken och utvecklingen går fort, för att inte säga blixtsnabbt. Därför tycker vi att det är otroligt viktigt att lyfta dessa frågor från alla möjliga perspektiv så att vi kan hitta de bästa hållbara lösningarna som våra städer och stadsbor behöver. Att vara med i utvecklingen så att man kan påverka den och bygga en så tryggt och säker miljö för så många som möjligt. Smarta städer byggs tillsammans med smarta medborgare och vi ser ingen ensam ägare eller drivande roll i denna utveckling, snarare en samverkan och samutveckling mellan flera aktörer i både den privata och offentliga sektorn. Vi är bara i början av denna utveckling och endast historieböckerna om 100 år som kan berätta hur det gick till.

I filmen nedan kan ni se vad olika aktörer tycker och tänker. Hur ser de på den utveckling som vi står inför? Kan vi verkligen föreställa oss hur vårt samhälle kommer att se ut om 10 år?

Vill du fördjupa dig ännu mer om digitalisering eller helt enkelt läsa andra intressanta synpunkter kan vi rekommendera följande:

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.666844/misstag-satsning-iot

http://www.sydsvenskan.se/2016-07-18/att-datorprogram-och-robotar-tar-over-vissa-sysslor-innebar-inte-okad-arbetsloshet

http://ideas.ted.com/whats-next-for-the-internet-of-things/

• http://mapci.lu.se/news/

http://www.digitalistmag.com/future-of-work/2015/09/29/digital-economy-defining-entire-generation-03511607

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar