Digital Cities & Citizens

Digitaliseringsrådet startade med smart rundtur

Caroline Wendt
November 7, 2018

Nu är Lunds digitaliseringsråd igång. Första träffen blev i form av ett IoT-safari med digitaliseringschef Åsa Melvanius och Future by Lund runt Kristallen. Medlemmarna inspirerades till att tänka på hur smart teknik kan göra kommunens verksamhet ännu bättre.

Lunds nya digitaliseringschef Åsa Melvanius är i full gång med att genomföra en digital verksamhetsutveckling i Lunds kommun. Varje förvaltning kommer att ha ett strategiskt digitaliseringsforum samtidigt som man medverkar i ett digitaliseringsråd där alla förvaltningar kommer att jobba tillsammans för att skapa synergier.

– Tanken är att vi ska jobba långsiktigt med planering inom utvalda områden, säger Åsa Melvanius. Förvaltningarna vet vilken verksamhetsutveckling som behövs och IT-avdelningen stöttar, inspirerar och ger möjligheter.

Första träffen för digitaliseringsrådet blev i form av ett IoT-safari med exempel från Future by Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer. Tanken var att visa hur man kan använda IoT för att förändra kommunens verksamhet. Håkan Skarrie från Kraftringen presenterade arbetet med att koppla upp kabelskåp genom att ansluta sensorer i skåpen i ett meshnätverk.

– Just nu håller vi på att bygga vad vi tror är en världsunik IoT-infrastruktur i kabelskåpen i Lund, berättar Håkan Skarrie. Med hjälp av denna infrastruktur kan vi övervaka kabelskåpen för att öka leveranskvaliteten och effektivisera drift och underhåll. Efter hand kan vi koppla upp sensorer på mer av vår, eller andras, utrustning i staden - till exempel på fjärrvärmenätet, fibernätet och elbilsladdare.

Emeli Adell från Trivector, Peter Bårmann från Sensative och Håkan Skarrie från Kraftringen visade hur sensorer kan användas i offentlig miljö.

Emeli Adell från Trivector presenterade ett projekt där man undersöker vilka vägar cyklisterna tar och var trafiken upplevs som otrygg. Undersökningen kan ge kommunen ökad kännedom om cykelvanor, och Tekniska förvaltningen är med i projektet.

– Den här typen av resvaneundersökning är helt ny, menar Emeli Adell. Vi har redan sett att den gjort nytta genom att många cyklister i projektet markerade att det var en osäker trafiksituation på Norra Ringen – och det visade sig vara ett signalfel. Vi kommer också att kunna få fram helt nya resultat, till exempel om det finns en skillnad mellan var män och kvinnor och cyklar och om man väljer olika väg beroende på om det är dag eller natt.

Peter Bårmann från Sensative demonstrerade flera olika sensorer som kan kopplas upp och avläsas via företagets plattform Yggio.

– Det finns idag trådlösa sensorer för det mesta – bland annat för nivåmätning i sopcontainrar, luftkvalitet, temperaturer och GPS-positionsspårning, berättar Peter Bårmann. Vi utvecklar ett system som dels gör det enkelt att dela data från alla dessa olika källor, och dels gör det mycket enkelt att bygga tjänster som använder datan och styr olika funktioner.

Projektledare Anders Trana passade också på att rikta en inbjudan till medlemmarna i digitaliseringsrådet.

– Om ni får tankar på hur ni skulle vilja kunna koppla upp saker i er verksamhet är ni välkomna att ta kontakt med mig, säger han.

En av deltagarna var Kristina Elding, enhetschef för det digitala och rörliga biblioteket i Lunds kommun.

– Det var intressant att få en överblick. Jag har ännu inte hunnit konkretisera vad det kan innebära för Kultur- och Fritidsförvaltningen, men att dela data till medborgarna kan vara intressant. Inom biblioteksverksamheten vill vi till exempel få grepp om både användarna och de som inte använder våra tjänster. En annan aspekt för vår förvaltning är hur användningen av idrottsanläggningar kan bli smartare.

Kristina Elding från Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Kultur- och Fritidsförvaltningen har redan hunnit med att ha ett strategiskt digitaliseringsforum.

– Det känns väldigt bra att vara igång! Jag gillar det förvaltnings- och kommunövergripande perspektivet där vi kan lära oss mer om den egna verksamheten, tänka vad vi har gemensamt och se vilket stöd vi behöver.

Digitaliseringsrådet kommer hädanefter att ses en gång i kvartalet med början i november.

De IoT-exempel som visades för digitaliseringsrådet ingår i projektet Smarta Offentliga Miljöer, som är ett projekt som stöttas av IoT Sverige, Energimyndigheten, Vinnova och Formas och som drivs av Future by Lund.

Bildtext

Digitaliseringsrådet består av Catharina Dahlström, Miljöförvaltningen, Kristina Elding, Kultur- och fritid, Mattias Hedenrud, Utvecklingsenheten, Heléne Öhrström, Tekniska Förvaltningen, Johan Aspelin, Utbildningsförvaltningen, Jesper Svensson, IT-avdelningen, Magnus Nordström, IT-avdelningen, Anders Trana, Näringsliv, Åsa Melvanius, Digitaliseringschef, Thomas Svensson, Lunds renhållningsverk, Alma Hodzic, Serviceförvaltningen och Johan Larsson Boström, Socialförvaltningen. På bilden saknas Linda Abrahamsson, Barn och Skolförvaltningen, Niclas Snygg, Vård och Omsorg, Marcus Horning, Stadsbyggnadskontoret och Johanna Davander, Kommunkontoret.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar