Innovation district

”En stor vilja av att samarbeta och göra skillnad"

Caroline Wendt
June 12, 2023

Ett fyrtiotal deltagare från hela Europa samlades i Lund för att starta ekip, ett stort policyprojekt för utveckling av innovationsekosystem inom de kulturella och kreativa näringarna. Arbetet innebär bland annat att man tillsammans ska arbeta fram policyrekommendationer för innovation som gör att de kulturella och kreativa näringarna kan hjälpa Europa till en digital, hållbar och grön omställning. ”Efter de inledande dagarna är jag fylld av optimism”, säger Katarina Scott.

EU-kommissionen har gett Lunds universitet tillsammans med partners i uppdrag att utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna genom projektet ekip (European Culture and Creativity Innovation Policy Platform). En orsak till att EU vill utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna är att dessa näringar har avgörande kompetenser för att klara av den gröna och digitala omställningen.

I början av juni startade arbetet med den nya europeiska policyplattformen för innovation genom att deltagare från stora delar av Europa samlades i Lund. Deltagarna kommer från Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Finland, Italien, Sverige, Slovakien, Estland, Grekland, Belgien, Frankrike och Serbien. Även representanter för EU-kommissionen var med på kick off-mötet som hölls dels på Kulturen i Lund, dels i Kødbyen i Köpenhamn.

Future by Lund är med som affilierad partner till Lunds universitet. Lund kommer att bidra bland annat genom LIEPT-modellen som Future by Lund och Lunds universitet har tagit fram tillsammans och Charlotte Lorentz Hjorth på Lunds universitet är projektledare. Katarina Scott på Future by Lund var en av värdarna för ekips kick off.

- I ekip gäller det att kunna dela, vara transparent och att arbeta tillsammans, inte bara med alla i projektet utan också med andra, berättar Katarina Scott. Deltagarna representerar inte enbart sin organisation utan också nätverk eller städer och behöver vara beredda på att ta med fler i samarbetet. Under de inledande dagarna visade deltagarna i ekip både på en stor bredd i kunskap och en otrolig vilja av att samarbeta och göra skillnad.

ekip kommer att samla in data om policyområden från aktörer, branschnätverk, städer och med hjälp av AI. I projektet kommer man att välja ut fem per år som ska processas genom ekips policymotor. Policyrekommendationerna som tas fram ska också testimplementeras i olika innovationsekosystem i Europa och parallella rekommendationer om hur de kan implementeras ska också tas fram.

- Policys är viktiga för att vi ska klara stora utmaningar som till exempel europeisk attraktivitet, klimat, inkludering och ett bra liv för alla, fortsätter Katarina Scott. Men om vi alla ska vilja använda policys behöver vi känna oss inkluderande, att det berör oss. Därför är det viktigt med större användbarhet och förståelse för varför vi gör detta. När vi kan dra linjer från stora skeenden ner till det praktiska blir det väldigt kraftfullt. Om vi kan få det brokiga Europa att länka ihop blir vi en stark kraft att räkna med. Att vi kan klara av att både vara lika och olika är vår styrka och vi tror på att göra det med öppen innovation och ekosystem.

Vad var er viktigaste uppgift under projektets kick-off?

- Vårt fokus under projektstarten var att säkerställa att vi alla lärde känna varandra ordentligt för att få förståelse för de olika kompetenser som finns. Detta är inte ett projekt där man gör sin uppgift på kammaren, utan vi arbetar som en motor där vi lämnar över och delar leveranser med varandra. Under projektstarten levererade vi innehåll för det vi ska göra i de första stegen och tränade samtidigt samarbete.

Tycker du att det blev en lyckad start för ekip?

- Efter de inledande dagarna är jag fylld av optimism och känner mig säker på att när vi arbetar med våra olika format kommer de att fyllas både på djupet och på bredden. Vi gjorde ett gemensamt arbete under dagen där folk omedelbart levererade resultat och material på absoluta toppnivå. Jag blir ödmjuk, rörd och lycklig över att få vara med om detta!

Projektpartners: Lunds universitet, Creative Business Network, Beeld & Geluid, The university of Edinburgh, Delft university of Technology, Creativity Lab, MSCOMM, Politecnico Milano, Technopolis group, Idea group, Humak, Next Atlas, Gemeente Rotterdam, Metropolitan institute of Bratislava, Creative industry Kosice,  Cité du design, Saint Etienne, France, New moment.

Projektet, som löper under 3,5 år, hör ihop med EIT Culture & Creativity KIC som är EU:s nionde så kallade KIC, Knowledge Innovation Community. Lunds universitet, som är med i flera EIT KIC:ar har ett KIC-kontor som hanteras av LU Samverkan.

Mer om ekip 

Lunds universitet: ekip, en policyplattform för kulturella och kreativa näringar

Nu har LIEPT-modellen lanserats!

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar