Caroline Wendt
June 1, 2017

I framtiden kan elbilar komma att laddas i farten genom skenor i vägbanan. I Lund finns långt framskriden forskning på området och till hösten kommer Lunds Universitet och Elonroad AB att ha en testväg på Kraftringens område i Örtofta. Naturvårdsverket har så starkt tilltro till Elonroad att man också ger innovationsstöd för att undersöka om elvägen kan användas också till att elektrifiera Lunds sopbilar.

 

 

En mörk korridor i M-huset på LTH leder till rummet där David Dufke och Andreas Sörensen sitter och bygger framtidsteknologi. De kopplar ihop små elektroniska komponenter som ska finnas i den skena som både ska ge stor effekt när bilar kör över men som också ska vara säker och strömlös om människor eller djur passerar. Det är många kontroller och justeringar kvar, men till hösten ska det finnas en 200 meter lång testbana i Örtofta. Redan i början av 2018 ska det finnas en färdig produkt.

"Det finns kunder därute och det finns ett jätteintresse för städer att bli gröna"

Idén till elvägen kommer från Dan Zethraeus, en gång regissör och manusförfattare till bland annat den populära julkalendern ”Mysteriet på Greveholm”. Vid sidan av TV-jobbet har han hela tiden haft kvar det teknikintresse han fick på teknisk linje på gymnasiet.

‑ Jag jobbade på SVT i 20 år men när arbetet med elvägen blev för spännande sa jag upp mig, berättar Dan. Jag har klivit från en rolig grej till en annan och ångrar mig inte. Det finns ju alltid möjlighet att göra TV igen. Jag drivs av en uppfinnarlust kombinerad med en känsla att göra något för miljön för mina efterkommande. Jag har kört bil sedan jag var 18 år och det här är min botgöring.

‍Dan Zethraeus och Per Löfberg har fått stöd för att undersöka om Elonroads elväg också kan användas för att elektrifiera sophämtningen i Lund.

Idén är att sopbilarna ska laddas genom att de står stilla en stund över en laddningsskena. Dan har redan skuggat en sopbil för att identifiera bra platser att ladda. Om sopbilarna laddas under arbetsdagen kan batteristorleken minskas betydligt, vilket kan vara helt avgörande för om ett så tungt lastat fordon som en sopbil skulle kunna vara eldrivet.

‑ Mindre batterier skonar både miljö och ekonomi, säger Dan Zethraeus. Samhället kommer att tjäna på en laddinfrastruktur där alla kan ladda. Det intressanta är att när man räknar på samhällsekonomin räknar man inte med miljövinsten. Eftersom vi vill att det ska hända något tror jag på att man ska bygga något som är så mycket billigare att det är ekonomin som driver. Ibland måste man nästan lura människor att bli miljövänligare.

Elonroad AB har fått ett stadsinnovationsstöd på 548 000 kronor som ska räcka till att göra en undersökning av hur sopbilarna i Lund kan elektrifieras. Underlaget ska vara klart i slutet av 2017 och både LTH och Kraftringen är med i arbetet. Naturvårdsverket tror mycket på projektet. De beskriver åtgärden både som ”en av de som har högst innovationsgrad” och en av dem som ”bedöms ha störst möjlighet till genomförande”. Elonroad kommer också att undersöka om idéerna går att använda på serviceförvaltningens fordon.

Lunds renhållningsverk är intresserade av projektet, liksom Mariestads kommun. Elonroad för samtal med ännu fler.

‑ Det finns kunder därute och det finns ett jätteintresse för städer att bli gröna, menar Dan Zethraeus. Och då får det gärna kosta lite – många kommer ju snart att förbjuda diesel i städerna och då måste det finnas en lösning.

‍ I höst kommer det att finnas en testbana med två hundra elväg i Örtofta. Den här lilla banan är en föregångare till den stora. Dan Zethraeus och Per Löfberg kommer nu att undersöka om man också kan använda systemet för att ladda stillastående sopbilar i Lund. 

 

Elvägar och andra lösningar

Runt om i Europa finns experiment med el i luftledningar, fordon som laddar sina batterier över natten och fordon som får laddning från elvägar. De andra projekten med elvägar strömsätter längre segment på 20 meter och är därför inte anpassade för stadsmiljö.

‑ Nu känns det som vi på Elonroad har en effektiv lösning som förmodligen är en av de billigare, säger Dan. Vår lösning är konkurrenskraftig. Alla uträkningar hittills pekar mot att elvägar som en lösning för vägtransporter är lönsamt. Sverige har ingått avtal med Tyskland om gemensam forskning på elvägar. Det märks, för nu är många intresserade och vi får hjälp av myndigheterna.

Fördelen med att ha skenor i vägbanan istället för i luften är att lösningen blir fordonsoberoende. Luftledningar kräver att man har höga fordon för att nå upp, medan laddning i vägen är enkel att applicera på olika typer av fordon. Elonroads skenor är byggda i korta segment på cirka tre meter som blir strömförande en bit i taget. Segmenten ska detektera att det är ett fordon som kommer så att det inte ska vara farligt för fotgängare att gå över skenorna.

Elbussar ligger förstås i tiden när klimatmålen ska uppnås. Malmö stad planerar att påbörja sin elektrifiering av stadsbussarna 2018. Lösningen till detta finns redan och den innebär att man stannar några minuter för att ladda vid ändhållplatsen.

‑ Vi har samtal med Skånetrafiken och om vår teknik fungera så bra som vi hoppas lägger vi fram förslag på att elektrifiera busslinjer i Lund, säger Dan. Om man enbart väljer vissa bitar som alla linjer kan dra nytta av kommer det att räcka med förvånansvärt korta sträckor. Det skulle i och med det kosta jämförelsevis lite att elektrifiera Lund bussnät. Jag tror vi skulle kunna göra det för cirka 100 miljoner kronor.

 

Länkar

Miljömålsberedningen enades förra året om att Sverige ska ha ett ”netto nollutsläpp” av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Lagen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018.

Naturvårdsverket följer utvecklingen mot ett klimatneutralt Sverige ser minskade transporter och elbilar som en lösning. 

Naturskyddsföreningens klimatpolicy.

 

Related videos to category:
Moving Things & People
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar