Moving Things & People

Elvägsprojektet kör vidare med ny skena och konferens med experter

Caroline Wendt
April 6, 2021

Nu är arbetet med elvägen i Lund i en intensiv fas. Sedan tidigare ligger en skena ovanpå vägbanan på den del av Getingevägen som leder ut från Lund – nu arbetar Evolution road med att komplettera den med en nedfräst elskena i vägbanan på andra sidan vägen. Samtidigt har Innovation Skåne öppnat anmälan till elvägskonferensen den 6 maj då intresserade kan lyssna till flera av Sveriges främsta elvägsexperter.

In English

På demonstrationsplatsen för elväg i Lund testas sedan förra året en elväg med laddskenor som är monterade ovanpå vägbanan. Här testas hur elfordon kan laddas från skenan med hjälp av en avtagare under fordonet. Under vintern har testerna visat goda resultat vad gäller både stationär laddning (när fordonet är stillastående) och dynamisk laddning under färd. De senaste veckorna har projektet Evolution road påbörjat arbetet med den nedsänkta elvägen på andra sidan vägen. Den nedsänkta varianten fräses ned fem centimeter i asfalten, och när arbetet är färdigt kommer det att finnas en 600 meter lång provsträcka.

– Efter att ha uppnått goda resultat med den första varianten av elväg, som var upphöjd och fungerar bäst i stadsmiljö, ser vi nu fram emot tester med en nedsänkt variant med samma konduktiva teknik. Den nya varianten kommer att ligga i nivå med asfalten och ge en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig som laddinfrastruktur för större vägar och för fordon som kör i högre hastigheter, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne.

De första femtio metrarna tog bara tre dagar att anlägga – under tio minuter den första dagen frästes en 50 cm bred, 50 meter lång och drygt 5 cm djup fördjupning som gör att det går att lägga en elskena helt plant med vägbanan. Dag 2 placerades skenorna i utfräsningen, kablarna kopplades från matarstationen och skenornas skarvar sattes ihop. Redan dag tre kunde sträckan spänningsättas och veckan efter kunde bussen ladda från skenan.

Nu väntar projektet på den speciella avtagare som behövs till dynamiska tester (det vill säga, när fordon rör sig och laddar samtidigt) på den här delen av elvägen. Denna avtagare kan flytta sig i sidled och följer på så vis skenan även om fordonet inte gör det. Med tiden kan samma avtagare användas både till den ovanpåliggande elvägen och till den nedfrästa varianten. Nästa steg är förlängning av de första 50 meter till ca 600 meter samt dynamiska tester med den nya avtagaren.

Trafikverket har nyligen rapporterat om de fortsatta planerna för elvägar, med en potentiell utbyggnad av ca 2 400 kilometer elväg till år 2037.

– Trafikverket ser fram emot de erfarenheter och den kunskap som kommande demonstration kan ge. Tekniken kan komma att vara en av flera pusselbitar för elektrifiering av tunga transporter i syfte att ställa om till ett hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket i Innovation Skånes pressmeddelande.

Dessutom välkomnar Evolution Road med samarbetspartners alla intresserade till en digital och kostnadsfri elvägskonferens 6 maj. Några av Sveriges främsta experter inom elvägar, elektrifiering och vårt framtida transportsystem kommer att medverka.

Anmälan till konferensen.

Mer om projektet Evolution Road och om elvägar

(hämtat från Evolution roads hemsida)

Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon.

Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar. I uppdraget från Trafikverket ingår att testa två olika varianter av samma teknik – en laddskena som placeras ovanpå vägen och en laddskena som är nedsänkt i vägen. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som en del i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet startade 2019 och pågår till 2022. Demonstrations-platsen är förlagd till en kilometerlång sträcka på allmän väg på Getingevägen i norra Lund.

Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär. Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se.

Related videos to category:
Moving Things & People
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar