Digital Cities & Citizens

Frivilliga lundabor i undersökning om resvanor

Caroline Wendt
September 23, 2020

Under hösten 2020 kan frivilliga lundabor vara med i en undersökning om resvanor. Det är Trivector och Future by Lund som samlar data genom appen TravelVu. Syftet är att undersöka hur transportsystemet kan möta resenärernas behov. Hur ska undersökningen gå till och varför är det bra att vara med? Future by Lund har mött forskaren och trafikexperten Emeli Adell på Trivector!

Resvanorna undersöks med hjälp av appen TravelVu nerladdad i en vanlig smartphone. Datainsamlingen pågår 14/9-1/11 och deltagarna samlar data hur de reser i en vecka eller längre. Innan undersökningen svarar deltagarna på några frågor. Genom Trivector kan de som är med i datainsamlingen tävla om 5 presentkort på vardera 1000 kr i butiker i centrala Lund.

Redan hösten 2018 genomfördes en insamling av cykeldata med nästan 500 cyklister i Lund. Det här var en del i SOM-projektet och både val av cykelväg och upplevt otrygga platser registrerades. Undersökningen gjordes med hjälp av mobiler och Trivectors app TravelVu. Nu görs en undersökning av resor med alla transportslag. Med appens hjälp kan man se hela resan istället för en punktmätning som är vanlig i klassiska trafikmätningar.

Emeli Adell. Foto: Trivector

Emeli Adell är forskare och konsult för Hållbara transporter på Trivector och ansvarar för de båda undersökningarna.

Vad lärde ni er av cykelundersökningen 2018?

– Cykelprojektet var mycket spännande, berättar Emeli Adell. Det var nytt för oss att kunna se vilka resvägar cyklisterna väljer i Lund. Med den data vi har samlat in kan vi se om det finns skillnader mellan till exempel olika åldersgrupper och mellan kön eller mellan studenter och andra. Vi lärde oss också hur vi kan visualisera data och förstå den. Självklart är insamlad data intressant för oss men det är också viktigt att den är tillgänglig och brukbar för andra.

I höst kommer en undersökning av resvanor att göras i Lund.  Vad hoppas ni kunna lära av detta?

– Vi hoppas att vi får kunskaper som hjälper oss att utforma framtidens transporter. Eftersom vi redan gjort en cykelundersökning kan vi jämföra och se om covid-19 har gjort att vi väljer andra cykelvägar eller om nya grupper har börjat cykla. Dessutom är ombyggnaden av spårvägen nyligen avslutad och vi vill gärna se om det gör att man väljer andra vägar. Vi vill också se var det finns korsningspunkter för de olika transportslagen där det är väldigt trafikerat.

– Den insamling som sker nu kommer att titta extra på elsparkscyklister. Vi vill förstå hur elsparkcykeln används, var den används och vilka grupper som använder den. Förhoppningsvis kan vi se potentiella trafiksäkerhetsfaror och vilka förbättringar som kan göras.

– Vi kommer också att kombinera data från appen TravelVu med punktdata, det vill säga den traditionella data som Lunds kommun samlar in genom att räkna antalet trafikanter på olika platser. I månadsskiftet september/oktober kommer det att genomföras en punktmätning på traditionellt vis på vissa ställen i Lund.

Varför är det så intressant med resvägsdata?

– Trafik och transporter är otroligt viktiga frågor, nästan ödesfrågor för klimat och hållbarhet, menar Emeli Adell. Men resor är också något vi gör varje dag och resalternativen påverkar vårt vardagsliv. Vi på Trivector vill skapa bra förutsättningar för ett hållbart resande, det är det som vi brinner för. Därför ser vi på nya metoder att förstå våra resor, som ofta är komplicerade och kan bestå av flera olika ärenden som att lämna, hämta och kanske handla på vägen. Vi behöver förstå hur vi sätter ihop resor för att förstå hur vi ska kunna skapa bra förutsättningar att resa hållbart på ett smidigt sätt.

Vad skulle vara ett bra resultat?

– Att få fram god kunskap om hur man reser. Vi har i undersökningen inga synpunkter på hur man reser utan vill bara få kunskapen för att förstå sammanhangen. Vi hoppas att data som samlas in kan ge Lunds Kommun bättre kunskaper för att skapa goda möjligheter för till exempel cykling. Vi vill också skapa kunskap om reskedjor för att kunna förbättra förutsättningarna för resor.

Varför ska lundaborna vara med i undersökningen?

– För att de som medverkar är med och bidrar till utvecklingen i Lund. Genom att samla data bidrar man till en bättre och trafiksäkrare miljö. Sedan hoppas vi också att det ska vara roligt att få insikter i hur man själv reser, som hur snabbt man cyklar eller hur lång tid man använder för att åka buss. Och så hoppas vi förstås att det ska vara lockande att vara med och tävla om presentkorten i butikerna!

Datainsamlingen är både en del i trafiksäkerhetsforskning finansierad av Trafikverkets Skyltfonden och projektet Smarta Offentliga Miljöer som drivs av Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund och finansieras av Vinnovas satsning IoT Sverige.

Vill du delta? Ladda ner appenTravelVu, välj undersökningen: Lund 2020 och följ instruktionerna. Efter det är appen redo att samla data.

Läs mer om undersökningen här.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar