City of Lund

En bra fritid ska locka till Lund

Caroline Wendt
November 2, 2017

Sveriges första meröppna bibliotek och ett bidragssystem som är så annorlunda att andra kommuner lockas till studiebesök. Kultur och fritidsdirektör Urban Olsson och kulturchef Annika Eklund har varit med om flera betydande innovationer på sin förvaltning. Nu fortsätter de att utveckla Lund för framtiden och ser på behovet av nya mötesplatser och lokaler som kan utnyttjas dygnet runt.

Kultur och fritidsförvaltningen har hand om bibliotek, fritid, idrott och kultur i Lund. Den övergripande tanken är att ”en stark kultur och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalité”.

‑ Kultur, idrott, fritid och bibliotek i framkant kan vara en faktor som gör att folk vill flytta till Lund, menar kultur och fritidsdirektör Urban Olsson. Ofta när man ska flytta ser man på om det finns till exempel en bra skola men i framtiden kommer fritiden att bli mer och mer aktuell för medborgarna.

Ett viktigt steg mot att bli en mer attraktiv kommun är de meröppna biblioteken. Redan 2009 fick Lunds kommun genom Veberöds bibliotek Sveriges allra första.

‑ Veberöds bibliotek fick ta emot studiebesök från hela landet. Nu har vi fem meröppna bibliotek och de har gett fler tillgång till biblioteken.

"Vi har nått grupper som inte tidigare hade möjlighet att få bidrag."

Ett annat nyskapande grepp som förvaltningen tagit är det bidragssystem som infördes 2016. Med det systemet gjorde man det möjligt för fler än de traditionella föreningarna att få bidrag till sina aktiviteter. Även det har lockat till studiebesök i Lund.

‑ Vi såg att vi delvis har en ny utmaning i och med att man nu formerar sig mer spontant, menar Annika Eklund. Det har till exempel blivit vanligare med spontanidrott och inom kulturen finns oftare korta projekt.

‑ I och med bidragssystemet har vi spänt bågen med något helt nytt, fortsätter Urban Olsson. Ett sätt är bidraget Unga leder unga där man kan ansöker om pengar på otraditionellt sätt för att snabbare få pengar. Man kan till exempel arrangera LAN-spel med det här bidraget.  Vi kan nu se att vi nått grupper som tidigare inte hade förutsättningar att få bidrag.

Vilka andra spännande projekt står ni inför?

‑ Vi kommer till exempel satsa på att kunna erbjuda residensvistelser, att erbjuda konstnärer inom olika genrer att tillbringa en tid i Lund för att i samverkan en lokal aktör utveckla sig själv och sitt uttryck, berättar Annika Eklund. Vi står också inför att under nästa år börja arbeta utifrån ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram. Renoveringen av Stadshallen kommer dessutom att tillföra centrum en kreativ mötesplats mitt i centrum.

‑ Nästa steg för oss med bidragssystemet är att digitalisera det, säger Urban Olsson. Sveriges Kommuner och Landsting ska bygga ett system för alla kommuner som anmält sig och det ska ge bättre förutsättningar för likvärdiga uthyrningar inom kommunerna.

Att skapa mötesplatser i staden är en annan viktig del av förvaltningens framtidsplaner. En mötesplats är då helt enkelt en plats där det känns naturligt att möta andra.

‑ Det handlar om att unga ska kunna träffas på lika villkor, utöva sport på lika villkor och ta del av att skapa och konsumera på lika villkor, menar Annika Eklund. Det kommer att finnas ett större behov av mötesplatser i framtiden.

"Det är ett drömprojekt att kunna utnyttja lokalerna dygnet runt"

En vanlig utmaning för förvaltningen är att se till att det finns lokaler så att det räcker för alla. Därför har förvaltningen sett det som viktigt att få vara med tidigt i processen när man till exempel ska bygga skolor och idrottshallar.

‑ När vi får vara med för vi fram att vill vi utnyttja lokalerna 24-7, säger Urban Olsson. Det innebär att man ska bygga skola vill man ha en gympasal anpassad så att man ska kunna använda den under kvällstid och så att den kan hyras ut på helgen. Det är lite av ett drömprojekt att få alla lokaler så att de är möjliga att utnyttja dygnet runt.

Har ni några andra drömprojekt?

‑ Det är framförallt att bygga mötesplatser och idrottshallar så att det blir mer jämlikt, menar Urban Olsson. Ett exempel är att vi saknar en bra lokal till gymnastikföreningen. Det är också viktigt att komma igång med ridhus. Ett annat är drömprojekt är Stenkrossen, mötesplatsen för unga, som kan utvecklas ännu mer. I Lund finns en innovationskultur som är bättre än på många ställen, och på Stenkrossen kan man ta till vara den entusiasm som finns hos unga, dels genom att upplåta lokaler, dels genom att stödja med kompetens.

‑ Jag har många drömprojekt men ett är att Lund ska kunna bli värdkommun för en spektakulär konstbiennal med innovativ gestaltning i stadsmiljö som alla kan ta del av i samarbete med universitet och näringslivet är som jag ser det möjligt inom närtid, säger Annika Eklund.

‍Stenkrossen är en mötesplats för unga. Nyligen blev det klart att verksamheten kommer att få stanna i lokalerna.
Related videos to category:
City of Lund
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar