Future by Lunds 24 höjdare

1: Energilösningen ectogrid på allt fler ställen

Caroline Wendt
November 26, 2020

I första luckan på Future by Lunds julkalender finns E.ON med energiinnovationen ectogrid™ och Medicon Village med fastigheter som passar för energisystemet. En gång träffades de i Future by Lund och upptäckte möjligheten att samverka. Därför finns världens första ectogrid i Lund och nu installeras fler anläggningar, både i Sverige och globalt. Det visar att hållbart arbete i Lund är med och gör skillnad!

In English.

2017 tecknade Medicon Village ett avtal med E.ON om ectogrid™ och var då först i världen med att installera systemet. Det skedde efter att bland andra Erik Jagesten på Medicon Village och Sonny Strömberg på E.ON hade arbetet tillsammans i projektet Future Living som genomfördes inom Future by Lund. Nu är ectogrid på Medicon Village E.ONs globala innovations- och demonstrationsplattform för systemet.

Det har blivit fler anläggningar, både i Sverige och i andra länder. I Sverige har SIA Glass och Hallands djursjukhus tecknat avtal och i Tyskland pågår ett projekt i Shamrockpark. ectogrid kan byggas som ett fristående system – som på Medicon Village – men utformningen varierar från fall till fall beroende på förutsättningar som redan finns. I Nyhamnen i Malmö kommer befintlig fjärrvärme att balansera och stötta ett lokalt ectogrid, som ska förse och dela värme och kyla mellan kontor och bostäder. I Örebro finns ett fjärrkylanät som levererar kyla till sjukhuset. ectogrid kopplar ihop sjukhuset med bostäder så att sjukhusets spillvärme värmer bostäderna och bostädernas spillkyla går till sjukhuset.

– Genom ectogrid kan överskottsenergi samlas in, balanseras och tas till vara så att man inte så ofta behöver bygga nya produktionsanläggningar, berättar Stefan Johnsson, försäljningschef på E.ON Energilösningar AB. Världens första ectogrid är den på Medicon Village och den är också E.ONs globala innovations- och demonstrationsplattform. Anläggningen möjliggjordes genom att Future by Lund såg att vi kunde kopplas ihop med Medicon Village.

Nu har drygt hälften av fastigheterna inom Medicon Village anslutits. När alla befintliga fastigheter anslutits till energisystemet beräknas behovet av tillförd energi ha minskat med upp till 80 procent.

- I de hus där vi har implementerat ectogrid ser vi att den tillförda energin minskar i takt med att vi kan balansera energin mellan husen och ta hand om överskotten, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village. Vår målsättning är att den tillförda energin ska minska med 80 procent och kostnaderna med 20 procent. Vi har nu kopplat in ungefär hälften av fastigheterna och i slutet av 2021 ska det vara klart.

På Medicon Village finns också ett showroom för ectogrid.

-Det finns ett stort intresse för energisystemet, säger Sonny Strömberg, affärsområdesansvarig för fastighetssegmentet på E.ON Energilösningar. Hit kan beslutsfattare, kommuner och fastighetsägare komma för att se systemet eftersom det kan vara en pusselbit för att minska deras klimatpåverkan.

Foto: E:ON

Mer om ectogrid

E.ONs pressmeddelandeom ectogrid på Medicon Village.  

Medicon Village: Koldioxidavtryck minskar drastiskt på MediconVillage med nytt energisystem.

Framtidsvecka om hållbar samverkan

Lysande innovationsarbete

Här byggs världens första fullskaliga ectogrid!

Nytt showroom visar hur ectogrid fungerar

Lundasamarbete bakom realiserandet av unikenergiinnovation

E.ONs film om ectogrid

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar