Innovation district

Enkätsvar ledde till lunch i Lund Innovation District

Caroline Wendt
April 8, 2024

Under hösten 2023 genomförde Future by Lund en undersökning av Lund Innovation District och över 500 personer valde att svara på enkäten. Genom det stora engagemanget i undersökningen och de många utförliga svaren vet vi nu betydligt mer om innovationsdistriktet än tidigare. Några av deltagarna var också med i utlottningen av luncher, och nu har våra sex vinnare ätit på restauranger i området.

Intervjuerna om Lund Innovation District gjordes genom enkäter med öppna frågor som sedan analyserades med hjälp av lundabolaget Parlametrics AI-baserade metod, vilken gör det möjligt att gruppera öppna svar. Undersökningen visade att många av deltagarna tycker att Lunds klimat för att främja innovation och entreprenörskap är bra, att många ser samarbete som viktigt för innovationsprocessen och att det också går att tolka de svar som avges som indikationer på ett jämställt innovationsdistrikt. I materialet går det också att hitta områden att utveckla – som platser som gynnar samarbete och möjlighet till finansiering. Utifrån materialet har vi valt ut 10 punkter att fundera mer på – läs mer här.

Vinnarna representerar väl sammansättningen av de intervjuade i stort – två av vinnarna har sin arbetsplats i Lund, två studerar i Lund och två kommer från företag som samarbetat med Future by Lund. Jakob Holmesson, Hanna Holmesson, Maja Persson, Lovisa Ek, Sara Jarmakowski Svanbom och Christian Lagergren var de vinnare som fick vardera en lunch på antingen Smaka på Kina, Bricks Eatery eller Inspira.

Stort tack till våra vinnare och alla andra deltagare som hjälpte oss med sina svar – och också ett stort tack till de tre restaurangerna som marknadsförde undersökningen i lokalerna!

Mer om Lund Innovation District

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar