Creatives & Changemakers

”Entreprenörskap är ingen ensamsegling”

Caroline Wendt
January 22, 2019

Hedda Anderssongymnasiet startade hösten 2018 med en uttalad entreprenörsprofil på de ekonomiska och de tekniska programmen. Personalen utbildar eleverna genom både projektveckor och kurser i entreprenörskap. Future by Lund finns med som stöd - och är samtidigt med och utvecklar en metodik i hur man utbildar entreprenörer.

Under hösten 2018 hade eleverna på Hedda Andersson-gymnasiet sina första projektveckor. På det tekniska programmet arbetade eleverna med att planera bosättningar på Mars medan ekonomerna planerade för lansering av nya hållbara produkter.

– Arbetet har gått fantastiskt bra! Våra elever visar verkligen att detta är en arbetsform de trivs med, säger rektor Malin Dahlgren.

Strax innan påsk är det dags igen – då ska alla elever arbeta ämnesövergripande med Artificiell intelligens, AI.

– Vi på Future by Lund kommer att vara involverade genom att vi kan hjälpa eleverna att utforska områden och hitta inspiratörer som kan medverka, berättar projektsamordnare Jimmy Sok.

Förutom arbetet med den konkreta utmaningen är det intressant för både skola och FBL att hitta vad det är för struktur som krävs för att ha ett entreprenörsarbete i skolor.

– Många vill jobba med skolor och unga för att ta del av hur de unga ser på framtiden, säger projektutvecklare Katarina Scott. Vi vill hitta sätt att systematisera arbetet så att förvaltningar, företag och organisationer ska kunna använda skolor som testbädd. Hedda Andersson är den första skolan som räcker upp handen för att prova det här.

Lärarna på Hedda Anderssongymnasiet planerar för arbetet.

Rektor Malin Dahlgren har haft fördelen av att hon redan från början har kunnat rekrytera personal med intresse av att utveckla verksamheten inom gymnasieskolan.

– Den typ av samarbete våra pedagogiska processteam bedriver är inte det vanligaste. Här tar vi fram projekt kopplade till omvärldens utmaningar och knyter samman kunskap till något som verkligen får betydelse för framtiden, säger Malin Dahlgren

Arbetet på Hedda Anderssongymnasiet är utbildande inte bara för eleverna, utan också för Future by Lund.

– På Hedda Andersson lär vi oss hur det är att starta upp något från början, berättar Jimmy. Lärarna förklarar sina utmaningar för oss och vi kan hjälpa till med att se nya gränssnitt och hitta nya aktörer. Vi vill jobba med lärarnas drivkrafter och inte bara applicera våra egna idéer på dem. Ledningsgrupp och lärare på Hedda Andersson är extremt duktiga på att förklara vad de vill och hur det har gått i alla moment.

– Vi och personalen på Hedda Andersson har diskuterat mycket vilket angreppssätt vi ska ha, säger Katarina Scott. Vi försöker använda något som heter ”Appreciative Inquiry”, det vill säga styrkebaserad utveckling. Det betyder att motorn i utvecklingen är att vi försöker hitta saker som fungerar. Den styrkebaserade metodiken är en viktig del, men man ska vara medveten om att det också är ansträngande att göra nya saker. Det här arbetet medför en stor insats från lärare och elever men även från oss. Vi som jobbar med entreprenörskap vet att man inte lyckas själv utan man måste också kunna bygga team och sammanhang. Varför då inte leva som vi lär och se till att vi och skolan arbetar tillsammans så att vi kan förflytta processen gemensamt. Entreprenörskap är inte på något plan en ensamsegling!

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar