Smart Cities

Erfarenhetsutbyte med dansk stad

Caroline Wendt
June 18, 2019

I juni gästade Future by Lund av representanter för Lyngby-Taarbaek Vidensby norr om Köpenhamn. "Vi letar efter en bra stad att samarbeta med och Lund är en stad som liknar oss", menar Marianna Lubanski på Vidensby.

Lyngby ligger en mil norr om Köpenhamn och där startades Lyngby-Taarbaek Vidensby 2012. I starten fanns åtta medlemmar med. Nu har Vidensbyn 85 medlemmar och inriktningen är att det ska vara ett triple helix-samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet. Medlemmarna arbetar inom sju nätverk som alla är identifierade som mellanrum i staden där Vidensbyn menar att samarbete behövs för att man ska komma framåt. Visionen är att man ska vara en av Europas ledande vetenskaps- och universitetsstäder men också att man ska vara ett centrum för innovation och en attraktiv hub för talanger. Nu kom alltså Vidensby till Lund för att byta erfarenheter och hitta ett samarbete.

– Vi tycker att Lund passar oss bra, både i storlek och genom att båda städerna är universitetsstäder, säger Marianna Lubanski, administrativ direktör för Lyngby-Taarbaek Vidensby. Vi tror att vi har ungefär samma utmaningar som Lund med att knyta ihop stad och universitet. Lund är också precis som Lyngby en handelsstad som arbetar med att skapa sammanhang med hjälp av mobilitet och bostäder.

Universitetsområdet I Lyngby ligger strax norr om stadens centrum, och i staden arbetar man för att skapa ett innovationsdistrikt i form av en åtta av de två områdena. För att göra detta har man stor fokus på att skapa tillgänglighet och förenkla förflyttningen. Fastighetsägare i staden är med och skapar utrymme för acceleratorer, inkubatorer men också för mötesplatser i form av kaféer och restauranger.

– Det har bland annat varit inspirerande att ta del av Lyngbys sätt att ha många aktörer samlade i ett samarbete kring den fysiska stadsutvecklingen för att skapa en stad där man kan arbeta med innovationer, menar Per Persson, Lunds kommuns chef för näringsliv och turism. Bland annat ger fastighetsägarna plats för inkubatorer och acceleratorer i bottenvåningarna på bostads- och kontorshusen.

Future by Lunds olika projektledare presenterade sina arbetsområden; Peter Kisch berättade om Future by Lund, Jimmy Sok om FBL Young och Sommarlovsentreprenörer, Katarina Scott om arbetet med entreprenörer och kulturnäringar, Anders Trana om arbetet med Smarta Offentliga Miljöer och Anders Bengtsson om smart mobilitet samt kopplingar till rymdforskning. Lisa Andersson från näringslivsavdelningen berättade om arbetet med internationella talanger i International Citizen Hub.

– Det var många saker som var intressanta för oss, menar Mikkel Schønning Sørensen, projektledare. Några av dem är Lunds sätt att arbeta med mobilitet och hur man arbetar med att samla partners för att göra smart citylösningar. Hela arbetet med entreprenörskap för gymnasium och universitetsstudenter är något vi också blivit inspirerade av.

Related videos to category:
Smart Cities
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar