Creatives & Changemakers

Europeisk satsning för en cirkulär textil- och modebransch

Caroline Wendt
May 2, 2023

Sommaren 2022 avgjordes vem som ska leda arbetet med att bygga upp EIT Culture & Creativity KIC och det blev ett konsortium med 50 partners i 20 länder. Jenny Kornmacher har utsetts till interim innovationsdirektör under uppbyggnadsfasen för EIT Culture & Creativity. ”Nu ska vi skapa en första europeisk innovationsagenda för en cirkulär textil- och modebransch”, säger hon.

Jenny Kornmacher, du arbetar med kulturella och kreativa näringar. Vilka roller har du?

- Jag jobbar sedan tidigare på Region Skåne med utveckling av den kulturella och kreativa branschen. Dessutom är jag innovationsdirektör på EIT (European Institute of innovation & Technology) Culture & Creativity sedan den 1 juli 2022. Efter att vår ansökan för en KIC inom Kulturella och kreativa näringar beviljades i somras har vi byggt en interrimorganisation för att få allt på plats och för att kunna starta projektet. Projektet är gigantiskt, vi är just nu 50 deltagande organisationer men det ska bli 150 organisationer och sammanlagt 7000 medlemmar. Vi bygger en struktur för nästan hela KKN-branschen i Europa.

Lund arbetar bland annat med att skapa nyttor genom att blanda textilbranschen med teknik. Vad ser du som är på gång inom det området?

-Textil och mode är ett av våra fokusområden eftersom det finns ett förändringsbehov mot en ökad hållbarhet inom den branschen. EIT handlar om en grön, social och digital omställning inom och genom sektorn, och vi har flera fokusområden som kommer utifrån att vi vet att de medför stora koldioxidutsläpp. Nu ska vi skapa en första europeisk innovationsagenda för en cirkulär textil- och modebransch. Vi arbetar för att samla alla aktörer som jobbar med detta, men en svårighet är att sammanfoga människor med olika perspektiv. Det är bland annat industri, policymakers, branschorganisationer och klusterorganisationer som ska samlas och enas om nästa handlingssteg.

Vad kommer att vara det viktigaste att fokusera på inom textil- och modebranschen i framtiden?

- Vi behöver se till att de inte finns så mycket överproduktion av kläder, och där ska vi bland annat skapa transparens för att se hur mycket kläder som egentligen behövs. När sedan kläderna är hos konsumenterna är det viktigt att de håller så länge som möjligt. Idag används plagg i genomsnitt fem till sju gånger innan de slängs och bränns. Vi måste också se till att vi producerar all textil så hållbart som möjligt. Bomull behöver mycket vatten när den växer, och man kan fråga sig om vi klarar att producera det i framtiden eller om vi måste välja mellan mat och bomull? Vilka alternativa material kan vi producera på ett mer hållbart sätt? Vi behöver tänka efter vad som verkligen är hållbart och cirkulärt och det är många delar och många olika aktörer som berörs. Vi behöver se på allt från till exempel bomullsodling i Egypten till produktion i Bangladesh och andra länder - och i hög grad på hur vi arbetar i Europa eftersom vi skapar förutsättningar för allt detta.

European Institute of innovation & Technology (EIT) hanterar den enorma innovationssatsningen KIC, Knowledge and Innovation Communities som riktas till strategiska utvecklingsområden. Lunds universitet är sedan tidigare kopplat till EIT genom bland annat en Climate-KIC och en Food-KIC. Nu väntar en satsning kopplad till ett Knowledge and Innovation Communities (KIC) for Cultural and Creative Industry och även där kan Lunds universitet bli en del.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar