Innovation

FN-Inkubatorn invigd – “En dag för förändring och hopp”

Caroline Wendt
October 22, 2019

Den 21 oktober 2019 var en betydelsefull dag för Lund. Det var dagen då FN via UNOPS var med och invigde sitt första globala innovationscenter i Europa på Ideon Science Park. Grete Faremo, UNOPS chef, den svenska näringsministern Ibrahim Baylan och Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg på Vinnova var några av invigningstalarna och de berättade hur svenska innovationer ska hjälpa världen. "Detta är en dag för förändring och hopp", säger Mia Rolf, CEO på Ideon Science Park.

Redan under hösten 2018 blev det klart att UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, sätter upp ett av sina av sina globala innovationscenter (Global Innovation Centre) på Ideon i Lund. Svensk innovationsförmåga och svenska bolag ska matchas ihop med stora internationella behov för att kunna lösa de globala utmaningarna, som till exempel i klimaträddande åtgärder.

Invigningen hölls den 21 oktober och drog fullt hus med cirka 400 besökare främst från Lund men också från hela Sverige och världen. Invigningstalare var Grete Faremo, Executive Director, UNOPS, Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg, Vinnova, Louise Eklund, regionråd, Region Skåne, Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund och Mia Rolf, CEO, Ideon Science Park.

- Att uppnå hållbarhetsmålen kommer att kräva innovation, säger Grete Faremo. För att få slut på fattigdom och reducera ojämlikhet krävs fundamentala förändringar i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar. Sverige har en innovationskultur och en stark infrastruktur att matcha den med. Här finns också den rätta sociala infrastrukturen och ett engagerat ekosystem av intressenter som vill transformera idéer till verklighet.

Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, Grete Faremo, Executive Director, UNOPS och Mia Rolf, vd på Ideon Science Park.

FN planerar totalt 17 innovationscenter runt om i världen och innovationscentret i Lund är ett av de första i världen och det allra första i Europa som öppnas. Det här är ett led att arbeta mot de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Den svenska näringsministern Ibrahim Baylan påminde om att innovationer också är en möjlighet för det svenska innovationssystemet som exportvara.

- Innovationer behövs för att skapa hållbara tillväxt och hållbar förändring. Innovationer är bra för miljö och klimatet men jag ser förstås också enorma affärsmöjligheter för Sverige när nya jobb och hållbar tillväxt skapas.

Innovationscentret i Lund ska ge stöd till enskilda företag och uppfinnare men också bistå med kunskap, modeller och stöd till utvecklingsländer som påbörjar en uppbyggnad av egna system för innovation.

- Detta är en dag för förändring och hopp. När antalet katastrofer i välden ökar måste vi bygga globala strukturer för att verkligen göra skillnad, säger Mia Rolf. Vi kommer att göra allt i vår makt för att scouta, matcha och utveckla idéer, innovationer och lösningar för att möta de akuta utmaningar som UNOPS för fram till bordet. Detta är ett meddelande till Greta Thunberg och hennes vänner – det här är vi vuxna som lyssnar och agerar. Och till alla vuxna vill jag säga: låt oss arbeta tillsammans och fixa detta!

Innovationscentret i Lund ska ledas av Sarah Emond, central manager UNOPS GIC Sweden. FN driver innovationscentret med Vinnova, utrikesdepartementet och näringsdepartementet som delfinansiärer.

Tre röster från publiken – vad hoppas du att UNOPS betyder för Lund?

- För mig är det högtidligt att få vara med här, lika högtidligt som det var när jag var liten och firade FN-dagen, säger Birgitta Persson, Point of Value och Mejeriet. Jag hoppas att detta gör att vi i Lund tänker mer globalt.

- Det här ger Lund ytterligare internationell uppkoppling och fokus på hållbara frågor, säger Lunds kommuns näringslivschef Per Persson. UNOPS kommer att ytterligare öka Lunds attraktivitet.

- Lund är den perfekta utgångspunkten för FN-inkubatorn, säger Maria Sätherström Lantz, vd, WIN Innovationsplattform. Den kommer att stärka ett redan starkt innovationssystem och öppna upp för globala marknadsmöjligheter via UNOPS. Jag hoppas också att några av de innovationsverktyg som vi utvecklat i regionen kan inspirera även på andra håll i världen.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar