Digital Cities & Citizens

Forskare kartlägger effekterna av SOM-projektet

Caroline Wendt
February 17, 2021

SOM-projektet har engagerat 37 inskrivna partners som arbetet med cirka 20 delprojekt. Att räkna deltagare och antal case är ett sätt att mäta resultatet av projektet, men hur kan man påvisa vilken betydelse ett projekt får för en hel bransch i ett geografiskt område? Future by Lunds följeforskare Emily Wise har gjort en effektmätning av området Digital Cities & Citizens, som till stor del består av SOM-projektet. ”Man kan se att Lund är duktiga på att mobilisera och katalysera aktiviteter inom digitalisering”, menar Emily Wise.

Future by Lunds följeforskare Emily Wise arbetar på Lunds Universitet och är expert på uppföljning och utvärdering av klusterinitiativ, innovationsplattformar och andra sorters samverkansinitiativ. I slutet av 2020 startade hon en kartläggning av Future by Lunds innovationsaktiviteter, bland annat inom fokusområdet Digital Cities & Citizens, som är mycket starkt förknippat med SOM-projektet. Metoden är baserad på ”skiktmodellen” – som är ett rapporteringssätt som används i Vinnovas Vinnväxtinitiativ och fångar dynamik och de ”ripple effects” (följdeffekter) som initiativen bidrar till.

– Future by Lund mäter redan effekter på olika sätt, som till exempel genom att ha koll på antalet projekt, antal partners i samverkansprojekt och omsättningen i projekt. Det jag lägger till i effektmätningen är en bild av utvecklingen över tid genom applicering av skiktmodellen, berättar Emily Wise. Utöver att rapportera in basfinansiering som plattformen får, rapporterar man till exempel också omsättningen i de nya projekt som de ursprungliga projektet katalyserar. Hela Future by Lund har en basfinansiering på 4 miljoner om året och en uppskattning visar att det mobiliserar cirka 40-60 miljoner kronor per år i spinoff-projekt, säger Emily Wise.

Emily Wise är Future by Lunds följeforskare.

Skiktmodellen är delad i fyra skikt. Första skiktet är det stöd (eller basfinansiering) som kommer direkt till innovationsplattformen. Andra skiktet består av projektfinansiering till projekt som Future by Lund antingen leder eller medverkar i. Tredje skiktet är projektfinansiering som går till partners i projekt där Future by Lund inte är med. Detta kallas spinoffprojekt. Fjärde skiktet är de kvalitativa händelserna i systemet som är tecken på att förändring sker i riktning mot den hållbara staden. Det kan vara en ökning av antalet anställda, nya investeringsströmmar, ny infrastruktur och en ökning av uppmärksamhet.

– Vi har gjort en skiktmodell med så kallade ripple effects för att påvisa vikten av att ha en katalysator som Future by Lund med i processen och att det har gett en hävstångseffekt i form av projektinvesteringar och händelser utanför själva projektet. Projektinvesteringarna har blivit fler och större vilket ger en exponentiell ökning av kurvan och de projekt och aktiviteter som sätts igång ger spinoffresultat eller viktiga händelser som till exempel en ny produkt. Sensatives IoT-plattform Yggio är en ny produkt som inte tillkommit enbart beroende på projektet men projektet kan ha medverkat till att det gått snabbare och bättre. Kraftringen har etablerat ett nytt affärsområde med sensorkommunikation och det är inte heller enbart beroende av SOM, men SOM har varit en katalysator.

Effektmätningen är också en möjlighet för alla samarbetspartners att se att insatserna spelar en roll inte bara för den egna organisationen utan också för ett helt ekosystem av aktörer.

– När man ser alla organisationers arbete tillsammans ger det en bild av hela systemet Lund – och man kan se att Lund är duktiga inom digitalisering. På så vis får det som sker en annan vikt och det ger en annan synlighet och tydlighet vilken kan bidra till alla involverad ser helheten på ett annat sätt. Det kan motivera nya steg när var och en, men även alla tillsammans, tänker framåt. Skiktmodellen kan göra så att vi kan se tillgångarna och möjligheterna för framtiden.

Vad säger då skiktmodellen om resultaten för SOM-projektet?

– Jag tycket att Lund har åstadkommit mycket och det ser man när vi målar upp helheten. Till exempel kan man se att det i följdeffekter av SOM-projektet blivit projekt med internationella partners från tolv länder.

Efter SOM-projektets avslutning planar kurvan på bilden ut – men detta är förväntat.

– Kurvorna kartlägger bland annat projektfinansiering, och genom att den varar i tre år trillar kurvan ner efter hand. Man ska också vara medveten om att många projekt inte hunnit komma med i modellen än, här är den mest baserad på vad som hänt inom Future by Lund samt hos tre av nästan 40 projektpartners, så det här är inte hela bilden. Sannolikt skulle kurvorna fortsätta uppåt om alla projekten är med.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och avslutades under december 2020.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar