Ideas for Society

Future by Lunds ekonomiska förening har fått styrelse och vd

Caroline Wendt
February 3, 2023

‍På Future by Lunds föreningsstämma i slutet av november 2022 valdes första styrelsen för den nybildade ekonomiska föreningen. Till ordförande för två år valdes Per Eriksson, tidigare rektor för Lunds universitet.

Future by Lund startade som ett projekt finansierat av Vinnova med Lunds kommun som huvudman. Projektet tar slut under 2023 och i uppdraget ligger att hitta sätt att fortsätta arbetet. Därför bildades FBL Innovation ekonomisk förening, där Lunds kommun, Lunds universitet och näringslivet finns med som medlemmar. I slutet av november 2022 klubbades den nya styrelsen med Per Eriksson som ordförande.

Per Eriksson har en bakgrund som generaldirektör för Vinnova och som rektor för Lunds universitet och har jobbat med ett flertal innovationsprojekt. Future by Lund verkar i mellanrummet mellan forskning, offentlig verksamhet och näringsliv, och det är ett arbete som Per Eriksson känner till väl.

Föreningens vd är Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan.

Bilden: Styrelseordförande Per Eriksson och vd Charlotte Lorentz Hjorth.

Så här är styrelsen sammansatt:

Ordförande: Per Eriksson.

Ordinarie medlemmar: Emeli Adell (Trivector Traffic), Magnus Sjöström (AFRY), Therese Fällman (Lund kommun), Lisa Thelin (Lunds universitet).

Suppleanter: Lars Mattiasson (X-plot) Mats Pettersson (Sensative) Johan Frithiof Karlberg (Lunds kommun), Daniel Hellström (Lunds universitet).

Verksamhetsledare för Future by Lund är Peter Kisch.

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar