Future Living & Spaces

Här byggs världens första fullskaliga ectogrid™!

Caroline Wendt
October 22, 2018

Nu är första huset utrustat med E.ON:s energiinnovation ectogrid™ inkopplat på Medicon Village. Energilösningen ger ett minskat klimatavtryck och de pengar som sparas går tillbaka till forskning. Medicon Village blir en internationell demonstrationsplats för ectogrid™ - dessutom kommer en del av anläggningen att bli ett nytt landmärke i Lund!

Det var i slutet av 2017 som E.ON lanserade sin energilösning ectogrid™, som är ett system att koppla ihop fastigheter med olika energibehov. Medicon Village i Lund består av ett område med 114 000 kvadratmeter fastigheter, både labbhus och kontorshus med stora värme- och kylbehov. Dessutom byggs ett nytt kontorshus på 17 000 kvadratmeter med plats för 600 personer. Det här är den perfekta platsen att testköra ectogrid™. I och med det nya energisystemet är förhoppningen att energitillförseln kan minskas med mer än 70 procent.

Redan drygt ett halvår efter att nyheten om E.ON:s innovation släpptes är det första av de befintliga husen på Medicon Village inkopplat. Runt om på området grävs det för att lägga två parallella rör för att kunna dela både överskottsvärme och -kyla mellan byggnaderna. Ett rör transporterar värme, det andra kyla – men skillnaden mellan vad som är varmt och vad som är kallt är bara runt tio grader. Till skillnad från t ex fjärrvärmesystem är ectogrid-rören i plast samt helt oisolerade för att kunna nyttja omkringliggande jord för energilagring. Temperaturen i rören tillåts variera fritt mellan 5 och 40 grader.

Mats Nilsson från Medicon Village och Gustav Egerup från E.ON visar de rör som nu ska ge hela Medicon Villageområdet värme och kyla. Det tar inte mycket plats - två oisolerade rör är tillräckliga för att förflytta värme och kyla både in och ut i husen.

Inom cirka två år kommer alla hus i Medicon Village-området att ha en ectogrid™ energicentral i källaren med värmepumpar och kylmaskiner som förädlar lågtempererade överskottsflöden till att möta behoven i respektive hus. I första hand balanseras värme- och kylbehov inom huset och därefter mellan husen. Allt styrs av hjärnan i systemet, mjukvaran ectocloud™.

– En viktig del är att vi ansluter byggnaderna till varandra, säger E.ON:s projektledare Gustav Egerup. Behövs till exempel värme och det finns ett överskott i huset bredvid startar pumpen som suger till sig denna värme. Då kommer de låga temperaturerna – ofta mellan 15 och 30 grader - att effektivt förädlas i maskinen, till de temperaturer som huset behöver för uppvärmning och kranvatten. Det finns ett motsvarande system som på samma vis levererar kyla. Skulle det finnas ett överskott går det ut till ectogrid-nätet och vidare till närliggande hus.

Implementeringen av ectogrid™ sker i ett nära samarbete mellan E.ON och Medicon Village.

– Det känns spännande och kul att vi får vara med och utveckla en ny innovation, menar Mats Nilsson, drifttekniker på Medicon Village. Jag tycker dessutom att det har gått väldigt smärtfritt hittills.

På området kommer systemet av rör också kopplas till en 16 meter hög ackumulatortank där större överskott kan lagras. Tanken kommer att vara färdig våren 2019 och vara placerad alldeles intill en tänkt ny påfart till E22:an. Eftersom tanken kommer att belysas blir den en vacker påminnelse om staden Lunds förmåga att leverera och använda innovationer.

– Det var i Future by Lunds projekt Future Living som E.ON och Medicon Village knöt kontakten som nu gör att vi snart har ett demonstrationsområde, berättar Sonny Strömberg, projektansvarig på E.ON. För tillfället håller E.ON på att skräddarsy mjukvaran ectocloud™ genom att ett team på 15 personer programmerar styrsystemet. Det här blir den första ectogrid-anläggningen i världen i full skala. Intresset har varit massivt och alla vill veta mer. Vi blir kontaktade av folk från hela Sverige men också från till exempel Tyskland, England, USA, Kina, Indien och Frankrike.

Projektet får stöd av energimyndigheten och innovationsprogrammet Viable Cities där E.ON och Medicon Village samverkar med Lunds kommun och Lunds universitet och där ett av målen är att tillgängliggöra data som genereras från anläggningen för att t ex möjliggöra tjänsteutveckling och underlätta framtida stadsplanering. Medicon Village är redan nu en visningsanläggning och från sommaren 2019 finns ett showroom i den nya kontorsbyggnaden. Vid samma tid hålls invigningen och då kommer ungefär hälften av husen att vara anslutna.

– Intresset har varit stort och många vill se ectogrid™ i verkligheten och prata med en referens, berättar Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village. Därför blir Medicon Village också en visningsanläggning. Det är i första hand tänkt för kommuner och privata intressenter som t ex energi- och fastighetsbolag, men det blir också visningar för Lundabor.

E.ON har ett trettiotal patentansökningar kopplat till ectogrid™-konceptet och har lanserat en licensmodell för teknologi, mjukvara och koncept så att det blir möjligt även för andra att bygga systemet. Det finns också tankar på att utöka omfattningen av systemet på Medicon Village så att fler energikällor kan kopplas in, till exempel solceller eller geotermi-anläggning. ectogrid™-systemet byggs även ”ESS-ready”, det vill säga systemet är förberett för att kunna nyttogöra forskningsanläggningens lägsta spillvärme-temperaturer på ca 16 grader.

Prognosen är alltså att tillförd energi i området kan minska med 70 %.

– Självklart är det viktigt för oss att vi på det här sättet minskar vårt klimatavtryck och förbättrar miljön, säger Erik Jagesten. Det är också viktigt att dra ner på energikostnaderna för våra medlemmar inte minst eftersom överskott från Medicon Village går tillbaka till forskningen, bland annat inom cancer. Vi har 130 organisationer och företag i våra hus och de ska kunna vara stolta över den miljö de jobbar i!

I källaren under husen kommer det att finnas en energicentral med värmepump och kylanläggning. Medicon Villages drifttekniker Mats Nilsson och E.ON s projektledare Gustav Egerup har ett nära samarbete för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Bildtext, huvudbild:

Sonny Strömberg projektansvarig på E.ON, Mats Nilsson, drifttekniker på Medicon Village, Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village och Gustav Egerup, projektledare från E.ON framför fundamentet till det som ska bli ett nytt landmärke i Lund, en sexton meter hög ackumulatortank.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar