Moving Things & People

Här ska elvägen monteras!

Caroline Wendt
September 30, 2019

‍Redan nästa år ska den första delen av elvägen på Getingevägen läggas ut – och här är lokalen där allt ska förberedas! Dan Zethraeus och hans tretton kollegor på Elonroad har hyrt en cirka 1000 kvadratmeter stor lokal i södra Lund och efter nyår ska de börja montera skenorna.

Under nästa år ska alltså första delen av den nya elvägen i Lund anläggas. Via elvägen kommer elfordon med avtagare att kunna laddas medan de kör. Inledningsvis byggs ca 500 meter skenor för den södra delen av Getingevägen. I första hand ska en lokalbuss laddas men förhoppningen är att även andra fordon med tiden kan laddas via vägen. Året efter läggs skenor även på norra sidan av vägen. Dessa skenor ska fräsas ner i vägen.

– Målet är att vara färdiga med södra sidan av vägen till april 2020, säger projektledare Per Löfberg, Innovation Skåne. Vi håller schemat och det ser bra ut så här långt, men vi är förstås beredda på att det kan hända oförutsedda saker under tiden.

Även på andra områden händer det mycket inom projektet. Konsortiet som leds av Innovation Skåne har fått ett nytt namn, EVolutionroad. Som en förberedelse för projektet anlägger Kraftringen en likriktarstation som ska vara klar innan årsskiftet intill Getingevägen. Innovation Skåne och LTH undersöker i ett projekt vilka material som passar bäst att tillverka den avtagare som ska förse bilens batteri med energi från vägen. Det pågår även förberedelser för att skapa att besökscenter nära Kemicentrums parkering intill Lophtet.

Trafikverket står för 84 miljoner kronor av projektets totala budget på 97 miljoner kronor. Övrig finansiering kommer från aktörerna i konsortiet.

Länk till Elonroad.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar