Moving Things & People

Nya affärsmodeller i framtidens kollektivtrafik

Caroline Wendt
February 15, 2022

Det finns många nya hållbara lösningar inom transportområdet. Det kan vara är allt från elsparkcyklar och hyrcyklar till samåkningstjänster och reseappar. I den traditionella affärsmodellen bestämmer det offentliga vad som ska utföras och en privat aktör handlas upp för att leverera och administrera tjänsten. Den nya sortens mikromobilitet lever ofta sitt eget liv utanför den klassiska modellen, ofta med olika sätt att lösa betalningen. Vilka nya affärsmodeller krävs för att vi ska kunna skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik med ett sammanhängande biljett- och resesystem som tar resenären från dörr till dörr? Det dansk-svenska projektet Mobilitet på Tvärs presenterade intressanta idéer och lösningar under ett webbinarium i början av 2022.

Susanne Krawack från Concito, Danmarks gröna tankesmedja, gav under webbinariet ”Nya affärsmodeller - en förutsättning för hållbar mobilitet” sin syn på hur ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer ska kunna skapa en förutsättning för hållbar mobilitet.

I presentationen beskrevs hur vi som resenärer i dagsläget har två möjligheter till integrerade resor. När ett tåg ankommer till en station kan man åka vidare på samma biljett med en buss och sedan gå från det sista stoppet. Den andra varianten är att välja att utöka tågresan med en ny resa – genom samåkning, elcykel, elsparkcykel eller annan hyrcykel och liknande alternativ från stationen. En bättre integration i framtiden skulle kunna vara att resenären redan innan tåget kommer fram kan ha köpt en biljett till sin personliga slutstation genom en app, och då kan kombinera alla möjliga resesätt för att nå sitt mål. På landsbygden, där det ofta är glesare kollektivtrafik, kan det krävas en annan typ av integration med bättre tillgång till samåkning, delade elcyklar, elscootrar med mera. För att detta ska kunna ske behövs ett mer övergripande samarbete än vad som är fallet idag.

−Det gäller att bestämma vem som skapa ekonomiskt förnuftiga lösning för att mobiliteten ska samverka och hur man ska få till delade mobilitetsformer, menar Susanna Krawack. Det offentliga kan inventera mikromobiliteten, sätta ramar och se hur den ska placeras för att systemet ska hänga samman. Kollektivtrafiksystemet kan integrera delad mobilitet och mikromobilitet i resplanen och i biljettsystemet och se till att de får samma stöd som resten av kollektivtrafiken får. På så vis kan man vid en resa från a till b använda kollektivtrafik och delad mobilitet/mikromobilitet på lika villkor och till samma pris.

Mobility Forum – Greater Copenhagen är ett samarbetsforum där aktörer inom mobilitetsområdet samlas för att dela praktiska kunskaper och erfarenheter. Projektet är ett samarbete mellan danska och framför allt skånska aktörer på båda sidor av Öresund. Projektledare är Signe Poulsen på danska Gate 21, och i Sverige stöttas hon av Malin Larsson, Innovation Skåne och Anders Bengtsson, Lunds kommun.

−Vi vill komplettera kollektivtrafiken för att kunna skapa ett hållbart alternativ till biltrafiken. För att göra det måste vi också se hur vi ska kunna skala upp verksamheter. Det finns ett stort intresse för nya affärsmodeller, vilket bland annat syns genom att vi itill dagens event har 75 anmälda deltagare från kommuner, regioner, små och stora företag, transportsektorn, intresseorganisationer och forskare från universiteten, sa projektledare Signe Poulsen under webbinariet.

Signe Poulsen på Gate 21.

Under arrangemanget presenterade några intressanta projekt och verksamheter sitt arbete.

Kasper Dam Mikkelsen på danska NaboGo berättade om ett sätt att göra samåkning till ett komplement till kollektivtrafiken. NaboGo är en app för samåkning i vardagen, med digitala mötesplatser, koordinering och ruttbaserad samåkning. Genom appen provade man att införa privata sittplatser i bilar för att utöka kollektivtrafiken. I den mindre orten Smidstrup på Jylland fanns ursprungligen fyra dagliga resor till Vejle med buss. Med privatbilar integrerade i reseplaneraren kunde resenärerna erbjudas ytterligare fem dagliga turer till Vejle, tre till Kolding, tre till Fredricia och två turer till andra orter. Prissättningen i appen är fast och kostar motsvarande en svensk krona per kilometer. Betalningen för resan går via kollektivtrafikens betalning och för den som har månadskort till kollektivtrafiken är NaboGoturen inkluderad. Resultatet blev mer och bättre mobilitet och nya kunder i kollektivtrafiken.

LIMA är ett projekt som genomförts på Lindholmen i Göteborg, där drygt 300 anställda på 15 företag testat en app för att boka både affärsresor i tjänst och privatresor. Elias Arnestrand och Sofia Löfstrand, Drive Sweden, berättade att målet var att förenkla lokala och regionala resor, minska på trängseln på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. I den digitala LIMA-tjänsten kunde användaren samla olika reseuppdrag, till exempel en tjänsteresa med projektnummer, och därmed slippa hålla reda på kvitton. I appen samlas, presenteras och säljs flera olika resesätt, som kollektivtrafik och delade elbilar I projektet har man också skapat flera mobilitetshubbar som är kopplade till tjänsten. Där finns både flera sorters fordon och bilparkering men också cykelpumpstationer och postboxar. Tanken är att mobilitet ska kunna kombineras med andra ärenden. För många av användarna visade det sig vara mycket positivt att tjänsten gjorde det enkelt att köpa biljetter för arbetsresor och de slapp göra en utläggsspecifikation.

Norska Namsos är en liten stad med 15 000 invånare där elsparkcykelföretaget TIER 2020 fick ett ramavtal med regionen för att man ville kunna erbjuda fler miljövänliga alternativ i flera kommuner. Morten Askeland, TIER och Elin Hovik Skage, Namsos kommun, berättade hur de arbetat med hållbara affärsmodeller för mikromobilitet och kunnat införa elsparkcyklarna som ett alternativ för många invånare.

Några goda idéer för andra att ta efter kan vara möjligheten för resenärer att gå in och byta batteri i butiker och därmed få billigare resor. För att kommunicera med resenärerna använde man i projektet både tidningar och Facebook med pedagogiska uppslag om hur man kör försiktigt, att man bör använda hjälm och att man kan byta batterier själv.

Mobility Forum – Greater Copenhagen är ett samarbetsforum där aktörer inom mobilitetsområdet samlas för att dela praktiska kunskaper och erfarenheter. Detta syftar till att skapa samarbeten och snabbare skala upp goda mobilitetslösningar.

Inom samarbetet utgår man från att framtidens gröna mobilitet kräver att aktörerna inom området arbetar nära varandra och i framtiden också nära beslutsfattare och politik.

Inom ramen för detta forum skapar man tillsammans en hållbar, sammanhängande mobilitet för medborgarna i regionen.

I samarbetet/nätverket finns aktörer inom mobilitetsområdet med ett intresse att aktivt bidra till omställningen mot en mer hållbar mobilitet på tvärs i hela Greater Copenhagen-regionen.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar