Digital Cities & Citizens

Hitta en framtidssäker utbildning

Caroline Wendt
December 18, 2018

Vilka egenskaper och färdigheter kommer att vara viktiga för framtidens jobb? Det har det brittiska forskningsinstitutet Nesta tittat på. De har studerat hela 41 miljoner jobbannonser – och det visar sig att det framförallt är de kreativa digitala färdigheterna som kommer att vara betydelsefulla.

Digital kompetens prioriteras ofta av både företag och beslutsfattare eftersom den antas ge människor både större anställningsbarhet och arbetssäkerhet i framtiden. Men en ny analys från innovationsstiftelsen Nesta visar att det inte är alla digitala färdigheter som är viktiga för att ge anställningar. Genom att titta på hela 41 miljoner jobbannonser har Nesta
skaffat sig en bild av vilka kompetenser som efterfrågas – visserligen på den brittiska arbetsmarknaden, men det ger en bild som sannolikt kan vara en fingervisning även för andra länder. Det är framförallt digitala färdigheter som kan användas för problemlösning och produktion som är viktiga. Ett exempel på en sådan färdighet är animering. 

De mest nyttiga digitala färdigheterna för den framtida arbetskraften är enligt Nesta dessa fem:

1. Animation

2. Multimediaproduktion

3. Design i teknik

4. Bygga och upprätthålla IT-system och nätverk

5. Forskning och kvantitativ dataanalys

De minst lovande digitala färdigheterna för den framtida arbetskraften är i Nestas undersökning:

1. Fakturahantering och hantering av konton med hjälp av bokföringsprogram

2. Datainmatning och förberedelse av löne- och skatterapporter

3. Kontorsarbete med hjälp av en ordbehandlare, kalkylblad, e-post och kalenderprogram

4. Försäljningsstöd och bearbetning av order i försäljningssystem

5. Lager- och lagerhantering med hjälp av lagerstyrningssystem.

Den fullständiga analysen, ‘Which digital skills do you really need?’, kan ses och ladda ner här.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar