Digital Cities & Citizens

Var kör vi egentligen?

Caroline Wendt
November 15, 2021

‍För att kunna planera, bygga ut och styra samhället behövs bland annat data om vilka vägar som olika trafikanter väljer. I nuläget saknas ofta lösningar för att ge ett heltäckande underlag, och man litar till enskilda mätningar och skattningar. Inom innovationsplattformen Future by Lund har några projekt syftat till att undersöka hur man med hjälp av ny teknik kan skapa lösningar som ger både heltäckande och omedelbar data om trafiken. Nu fortsätter det här arbetet med en ansökan om projektet FLOW till IoT Sverige. Målet är att skapa ett helt system av realtidsbaserade trafikflödesmätningar baserade på öppna standarder.

I november 2021 skickades en projektansökan in för ett nytt projekt hos IoT Sverige kallat FLOW – Flödesmätning i Lund och Veberöd. Bakom ansökan står Future by Lund (som är projektledare) tillsammans med Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar och Acconeer. De flöden som är intressanta är både personflöden (gång, cykel med mera) och fordonsflöden. Projektet kommer att ha fokus på att utveckla nya IoT-baserade öppna lösningar för flödesmätning och projektdeltagarna planerar att använda allt från sensorteknologi till en molnbaserad datadelningsplattform med kopplingar till analysverktyg. Projektet kommer att dra nytta av den infrastruktur som finns uppbyggd i den öppna IoT-testbädden i Lund och drivs i projektet Lund Open Sensoring City (LOSC). En av de grundläggande tankarna med LOSC är just att kunna lägga till flera IoT-projekt som kan dra nytta av varandra och tillsammans skapa en helhet av flödesmätningar.

I projektet FLOW vill aktörerna ta fram ett öppet system för kontinuerlig realtidsbaserad trafikflödesmätning, där man inte är beroende av en enskild leverantör utan bygger på öppna standarder mellan alla ingående delar. Projektets mål är att vidareutveckla ett antal identifierade tekniker med hög potential att bli kostnadseffektiva och kunna ersätta den teknik som används idag men som inte kan leverera en komplett realtidsbaserad analys.

Idag finns det ett antal produkter och lösningar på marknaden kring att mäta flöden. Den mest dominerande i svenska kommuner är så kallad slangmätning. Dessa system är vanligen inte uppkopplade. Det finns också slangar som ligger nedfrästa i vägbanan vilka kan mäta mer kontinuerligt. Dessa system fungerar relativt bra men har bland annat problem att räkna rätt antal fordon när flera kommer samtidigt och att mäta hastighet och riktning. Det finns också lösningar med bildsensorer i stängda system och manuella räkningar av till exempel cykeltrafik.

Den information som samlas idag är ofta fragmenterad. Det beror både på att en del data är analog men också att data kan finnas bakom brandväggar eller i proprietära system (programvara med satta restriktioner). Även om skiftet går mot öppen data och IoT-baserade system finns det fortfarande många utmaningar kvar att lösa. Projektet FLOW kommer att fokusera på att utveckla kostnadseffektiva lösningar som kan leverera en helhetsbild kring flöden i samhället. Detta är primärt viktigt för stadsplanering och trafikledning, men även i andra delar inom den offentliga verksamheten som logistik och miljöplanering.

Tanken är att det nya projektet kommer att samarbeta tätt med ”Lund Open Sensoring City” som redan har en IoT testbädd och processer kring testning på plats i kommunen samt projektet ”Finding untapped cycling potential” där aktörer som Lunds universitet och Trivector tittar på metoder och data för att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara transporter tillsammans med Lunds kommun.

I januari avgörs om IoT Sverige beviljar ansökan om projektet FLOW.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar