Fokusprojekt

Lund Open Sensoring City

Om Lund open sensoring City

Ny testbädd kopplar ihop mobilitet och flöden

Lund Open Sensoring City är ett projekt som ska skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalité. Projektet arbetar för lösningar som fokuserar på omedelbara utmaningar som kan innehålla allt från utsläpp och säkerhet till resursoptimering och förebyggande av trafikinfarkter kopplade till olika fordonsflöden. Det skulle också kunna handla om lösningar som riktar sig mot mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar mm) som en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden. Testbädden ska erbjuda tre olika testmöjligheter. Det är Fasta platser/zoner (t.ex. torg, korsningar, inom byggnader), Mobila platser på fordon som kör slingor i staden och Inkoppling mot stadens infrastruktur (t.ex. elskåp, belysning, trafikljus mm). I projektet ses ett stort behov av att bättre förstå och utveckla staden utifrån de flöden av personer, cyklar och övriga fordon som finns, ändras och skapas i framtiden baserat på realtidsinformation, dataplattformar, applikationer och machine learning. Projektet pågår från maj 2020 till 2023 och stöttas av Vinnova och Lunds Kommun.
En grundtanke i LOSC är att kunna lägga till flera IoT-projekt efter hand så att projekten kan dra nytta av varandra och tillsammans skapa en helhet av flödesmätningar. I helheten ingår bland andra projekten "FLOW" och "Hitta dolda cykelpotentialer".

Delprojekt

Se alla delprojekt inom LOSC

Blogg

Se alla Stories inom LOSC