Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Visualisering av data

March 4, 2024

I en smart stad kan mängder av data samlas in – men om man inte hittar bra sätt att visa uppgifterna blir det svårt att få en överblick. Data från det smarta cykelprojektet som genomfördes hösten 2018 användes i ett delprojekt för att visa hur man kan visualisera datamängden, till exempel som stöd för beslutsfattare.

In English.

Delprojektet om cyklisternas vägval leddes av Emeli Adell på Trivector och cyklisternas mobiler användes för att detektera vägval genom Lund och en bluetooth-knapp gjorde det möjligt för cyklisterna att markera otrygga platser.

Datamängden som skapades i cykelprojektet användes för att göra ett visualiseringsverktyg.

– Visualiseringsverktyget kommer att göra stor nytta i cykelprojektet, men också i många andra projekt, säger delprojektledaren Johan Lindén på Mobile Heights.  i en intervju från januari 2019. Verktyget gör det möjligt för användaren att se resultaten i en kartmiljö, men också att filtrera datamängden efter intressanta parametrar.

Tanken var att göra det möjligt att samla varierande data i en gemensam miljö, som i det här fallet var Sensatives Yggioplattform och samtliga resultat skulle kunna visas genom det visualiseringsverktyg som skapades.

T-kartor deltog för att hjälpa till att visa datamängden geografiskt. T-kartor kombinerar kunskaper inom kartografi och GIS med mjukvaruutveckling och databaser. Bolaget utvecklar lösningar för att leverera data, information och produkter på innovativa sätt.

– I projektet ger T-Kartor en plattform för att enklare kunna visualisera sensordata och annan data i en kartvy, berättade Peter Bårmann, Sensative i en intervju i januari 2019. För Trivectors cykelprojekt gör samt en kartvy där man kan filtrera resebeteenden utifrån ett antal parametrar som till exempel kön, ålder, färdsätt etc.

– Verktyget gör att man kan grunda beslut på data som i princip kan vara inhämtade i realtid, sa Johan Lindén.

I början av 2019 fick Tekniska förvaltningen prova en testversion.

– Verktyget är väldigt intuitivt och lättanvänt, tyckte Erik Nilsgart. Det är många på kommunen som arbetar med den här typen av data.

– Visualiseringen gör data lättöverskådlig och enklare att arbeta med, menade Helena Runesson.

Fakta Visualisering av data

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2018-11-01 - 2019-03-31

Projekledare: Johan Lindén, Mobile Heights

Partners: Trivector, T-kartor, Lunds kommun, Mobile Heights

Christer Pihl, Emeli Adell, Leif Linse och Johan Lindén provar visualiseringsverktyget.

.

För mer information kontakta Anders Trana.

Fler projekt