Temaområde

Creatives & Changemakers

System, idéer och teknik gör förändring möjlig, men människor får det att hända. Ett samhälle i förändring behöver kreativa och drivande individer inom den egna organisationen men också utanför för att medskapa en dynamisk innovationskultur där det är naturligt att samarbeta över organisatoriska och kunskapsmässiga gränser. Kulturella och kreativa kompetenser är viktiga för att katalysera och möjliggöra samskapande i mellanrummet där det nya föds och får växa till sig. Future by Lund verkar för att det ska vara självklart att samarbeta med de kreativa sektorerna och även att det kan vara dessa som driver utvecklingen i ett område.

Våra projekt