Temaområde

Creatives & Changemakers

System, idéer och teknik gör förändring möjlig, men människor får det att hända. En stad i förändring behöver kreativa och drivande individer både inom företag och organisationer, men även i form av drivande medborgare. Future by Lund driver aktiviteter som ger möjligheter och gör det enklare för individer med initiativ att få saker att hända. Exempel på sådana aktiviteter är etablering av kreativa hubbar och mötesplatser, stöttning av intraprenörer i större företag och organisationer samt samverkan med inkubatorer, acceleratorer och start-ups.

Våra projekt