Creatives & Changemakers

Trans Europe Halles och Lund blir nod för nytt uppdrag från EU-kommissionen

Lund blir huvudort för det stora europeiska projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som startar hösten 2018. Det är kulturorganisationen Trans Europe Halles, med Mejeriet i Lund som bas, som kommer att leda projektet som ska inspirera hela Europa. Uppgiften är att med hjälp av metoder från det kulturella och kreativa området hitta lösningar och policys som förbättrar samhället. EU satsar cirka 15 miljoner kronor i projektet.

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer. I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) kommer deltagarna att undersöka hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC kommer att pågå under drygt två år och stöttas av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkar 37 organisationer från 21 länder.

- Vi är stolta och glada att vi får leda CCSC från Lund, säger Mieke Renders, vd på Trans Europe Halles. Vi är starkt övertygade om samhällets kraft att bygga broar mellan olika intressenter för att skapa nya samarbeten som kan lösa lokala utmaningar. I projektet letar vi efter sätt att stötta människor att engagera sig i de möjligheter som finns.

I konsortiet ingår förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta ger en ovanlig och gränsöverskidande mix av partners som kommer kunna ge många olika perspektiv. Sju organisationer ansvarar för var sitt Urban Lab där de samarbetar med ett trettiotal ”handshake partners” från hela Europa. Arbetet kommer att organiseras i stadslabb – ”Urban Labs”. I stadslabben samlas lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa. Ett av stadslabben är ”Changemakers and Smart Cities”. Denna grupp leds av Lunds kommun som kommer att arbeta med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och byn Giffoni i Italien och städerna Kiruna och Århus. Ett annat leds av Region Skåne och handlar om ”Boosting a region through city cooperation”. Danska Region Midt-Jylland och italienska Region Emilia-Romagna är med som partners.

- Som ett resultat av projektet kommer både kulturella och kreativa operatörer och beslutsfattare att vara utrustade med metoder och verktyg för att underlätta processer för att skapa deltagande, säger José Rodriguez, kommunikatör på Trans Europe Halles. I slutändan kommer de lokala styret att kunna lyssna bättre på medborgarnas behov, och medborgarna kommer att ha möjlighet att delta direkt i städernas styrning. På så sätt kan den offentliga förvaltningen hitta bättre lösningar för sociala och urbana utmaningar. Det här skulle också kunna ge en positiva inverkan på till exempel på ekonomin, för att skapa arbetstillfällen, för att främja social integration och för stadsutveckling.

- Vi är angelägna om att tillsammans med kreativa krafter från hela Europa driva arbetet med lokal och regional utveckling med konst, kultur och kreativa näringar som motor, säger Gitte Wille, kulturchef Region Skåne. Det är nödvändigt att det kan göras i samverkan över både geografiska gränser och mellan aktörer på olika nivåer i samhället. Tack vare detta projekt har vi en unik möjlighet att fokusera extra på detta.

Trans Europe Halles har kontor på Mejeriet i Lund.

Bakgrunden till att Trans Europe Halles har utsetts av EU till att leda projektet är tidigare arbete i framförallt två projekt – Creative Business Models och Creative Lenses - om affärsmodeller inom kulturella näringar där även Katarina Scott från Lunds Kommun medverkat.

- Projektet CCSC ger kreativa sektorn, staden och lokala beslutsfattare ett nytt sätt att arbeta tillsammans. Vi kan definiera behov, testa nya arbetssätt och arbeta med kreativ infrastruktur som är till stor nytta för samhället, menar Katarina Scott. Att arbeta genom människors initiativ blir ett nytt sätt att dra in i ett samhälles inneboende kreativitet för att skapa engagerade medborgare.

Projektet presenterades den 8 oktober - 11 oktober i Bryssel på European Week of Regions and Cities och den 7 och 8 november hölls ett samlande kickoffmöte i Lund med samtliga partners i projektet.

Mer info om projektet.

Mer info om Trans Europe Halles.

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson

Mieke Renders, vd Trans Europe Halles

AsmaMansour, Projektledare Trans Europe Halles

Katarina Scott, Lunds kommun

Finansieras av
Fler projekt