Creatives & Changemakers

Kreativa Lund samarbetar för att lyfta unga

Caroline Wendt
May 28, 2019

Hur kan den kreativa sektorn samarbeta för att lyfta fram till exempel ett nytt musikunder i Lund? I det stora EU-projektet CCSC som leds av Trans Europe Halles i Lund är målet för ett av delprojekten att hitta sätt att samverka för att ta hand om unga med idéer. "Vi som är aktörer inom kultursektorn behöver lära oss att managera slumpen", menar Katarina Scott på Future by Lund.

Lund är huvudort för det stora europeiska projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC). Kulturorganisationen Trans Europe Halles leder projektet som startade hösten 2018 och som sedan pågår under drygt två år. EU stöttar projektet med cirka 15 miljoner kronor och 37 organisationer i 21 länder medverkar. I projektet ansvara sju organisationer för var sitt Urban lab. Region Skåne leder ett av dessa lab och Future by Lund ett annat.

Future by Lunds Urban lab handlar om hur organisationer i Lund kan hitta nycklarna för ekosystemstänk. Projektledare Katarina Scott arbetar tillsammans med Birgitta Persson och Marcus Lampe på Mejeriet, Rosa Rydahl på Stenkrossen, Ellen Andersson på Lunds Kommun, Ludvig Duregård på Science Village och Jimmy Sok på Future by Lund.  

– Själva tanken med vårt Urban Lab utgår från insikten om ur otroligt mycket vi redan har i Lund men också i närheten, berättar Katarina Scott. Alla är bra på sitt men vi behöver mer samverkan så att vi får ett ekosystem där alla gör specialiserade saker som hänger ihop. För att jobba med nycklar för samverkan för ett ekosystem valde vi att konkret arbeta med en gemensam utmaning som vi tillsamman kommit fram till; att engagera unga aktiva på gymnasium och universitet. Unga är Lunds största resurs och vi har valt att rikta oss till dem som vill arbeta inom området. De är våra nästa kulturarbetare, entreprenörer och innovatörer och de skapar påverkan på samhället.

För att få en bild av vad de kreativt aktiva unga behöver arbetar gruppen just nu med en enkät som ska kompletteras med djupintervjuer. Enkäten siktar på att plocka fram vad som är styrkorna i området. Det kommer även att bli ett samarbete med andra aktörer inom området.

– Det skulle kunna vara att göra en scenarioplanering tillsammans så att vi kan se området från ett helikopterperspektiv, menar Katarina Scott. Vi behöver komplettera det som redan finns för att skapa det här ekosystemet. Vi måste locka ut alla i mellanrummet mellan oss aktörer. Det kan vara jobbigt, men så fort det blir konkret kan vi använda det. Future by Lund är en organisation som försöker äga mellanrummet – det är både självklart och jättesvårt på en gång. Man kan säga att vi behöver lära oss att managera slumpen, som Ingemar Stenmark sa ” ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. Ju mer vi tränar oss i att ta möjligheten det desto större är chansen att det händer saker.

Projektet arbetar också med att bygga viljan och möjligheten att vara med och skapa staden tillsammans – Co-Creating the City. När väl den viljan är byggd behövs sätt att ta hand om personerna så att man inte tappar kontakten med dem.

– Vi måste hitta sätt att ta hand om de som vi upplever som Change Makers. Det är på individ- och relationsbasis som det händer – ett exempel är musikundret i Lund som byggde på fyra-fem personer. Det är inte systemet som skapar dem, men det är ett system som skalar upp och tar hand om möjligheten. Mycket idag är beroende av personer. Vi skulle kunna lära oss av studentlivet där mycket är upphängt på ritualer och tradition, vilket det betyder att systemet alltid finns kvar men att nya kreativa personer ansluter, lär, växer och skapar nytt.

Arbetet i Lund har pågått sedan december.

– Vi kan redan nu se effekter utifrån att vi har börjat jobba med det här och vi har flera förfrågningar från fakulteter på universitetet som vill skjuta in olika typer av frågeställningar, säger Katarina Scott. Det har redan hänt på Kulturvetenskapliga institutionen men också på Ekonomihögskolan. Vi har också fått upp och fått igång samverkan med Ungt entreprenörskap som ska hålla sitt första möte på Mejeriet.

Arbetet ska vara klart i december 2019.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar