Creatives & Changemakers

Lunds universitet: ekip, en policyplattform för kulturella och kreativa näringar

March 4, 2024

Innovation och kreativa kompetenser är en viktig del av den gröna omställningen. Det är en av orsakerna till att Lunds universitet arbetar tillsammans med partners från hela Europa i ett projekt för att utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna. Uppdraget kommer från EU-kommissionen.

Den nya europeiska policyplattformen ekip (European Culture and Creativity Innovation Policy Platform) startade den 1 juni 2023 med att partners från hela Europa samlades i Lund. Ekip ska på uppdrag av EU-kommissionen utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna.

– Vi behöver kulturella och kreativa kompetenser för att lyckas med den gröna omställningen. Den här typen av kompetens spelar en avgörande roll för att skapa radikalt nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare för ekip i Lunds universitets text.

Ett exempel på ett område där nya lösningar efterfrågas är inom textilkonsumtion, som är ett område som hamnar på fjärde plats när det gäller miljö- och klimatpåverkan inom unionen. För att möta dessa och andra utmaningar och för att främja innovation inom EU, kommer ekip att samla in policyområden från aktörer i hela Europa, rangordna dem och välja ut fem per år som ska processas genom ekips policymotor. Ekips policymotor kan användas för att ta fram policyrekommendationer som stödjer den gröna omställning som EU efterfrågar. Det handlar också om att se på innovation på nya sätt så att fler aktörer kan få ta del av innovationsstöd. Med dagens strukturer är det ofta svårt för kulturella och kreativa näringar att ta del av stöden.

- Det här är ett annorlunda projekt, menar projektutvecklare Katarina Scott på Future by Lund. Vi kommer att arbeta med policygenerering genom att plocka in policyområden från nätverket och ”klä på” dessa områden genom att vi väljer vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför vi ska göra det. Denna interaktion resulterar i en policyformulering.

Projektet ska bland annat bidra till följande:

• Etablerande och utvecklande av ett nätverk av och för kulturella och kreativa näringar inom EU.

• Välgrundade och prioriterade rekommendationer för EU-policys för forskning och innovation och andra nyckelområden för KKN, som att bidra till 2030-målen för European Green Deal.

• Strukturellt stärkande av samarbete mellan KKN-aktörer över sektoriella, geografiska och kulturella gränser, men också mellan KKN och andra ekonomiska sektorer för att stärka KKN:s innovationsdrivande roll.

• Förbereda europeiska KKN-aktörer för den gröna och digitala omställningen.

Future by Lund är med som affilierad partner till Lunds universitet. Lunds kommer att bidra medLIEPT-modellen som Future by Lund och Lunds universitet har tagit fram tillsammans.

Projektet, som löper under 3,5 år, hör ihop med EIT Culture & Creative som är EU:s nionde så kallade KIC-projekt. Vid Lunds universitet hanteras KIC-projekt via EIT-kontoret på LU Samverkan.

Fakta ekip (European Culture and Creativity Innovation Policy Platform)

Finansiär: EU-kommissionen

Finansiering: 68 miljoner kronor

Projekttid: juni 2023 – december 2026

Projektledare: Charlotte Lorentz Hjorth

Projektpartners: Lunds universitet, Creative Business Network, Beeld & Geluid,The university of Edinburgh, Delft university of Technology, Creativity Lab, MSCOMM, Politecnico Milano, Technopolis group, Idea group, Humak, Next Atlas, Gemeente Rotterdam, Metropolitan institute of Bratislava, Creative industry Kosice, Cite du design, New moment.

Klassifiering i Future by Lunds databas är:

Zon: Grön(B)

Layer: 2

Fler projekt