Creatives & Changemakers

The Creative Tour får idéerna att lyfta

March 4, 2024

Vad har en återanvändningsbar sminklåda gemensamt med en historisk app och utbildning i hållbarhet? Kanske inte så mycket mer än att de alla blev vinnande idéer när The Creative Tour scoutade entreprenörer i Skåne under maj 2018. 53 idéer presenterades när turnén stannade till på olika platser i Lunds kommun och Malmö och tio av dem kvalificerade sig till ett acceleratorprogram.

Under försommaren 2018 startade The Creative Tour en resa i Skåne på jakt efter människor som vill utveckla och bygga sina kreativa idéer. På hållplatserna bjöd teamet entreprenörerna på kaffe och möjligheter till avslappnade samtal. Målet var att ta ner alla trösklar för att skapa bra möten och därmed göra det enkelt att bygga idéer och företag och kanske också hitta finansiering. Med på hållplatserna fanns ett starkt team av lokala och internationella investerare samt affärscoacher. Detta betydde att en del av idéerna fick hjälp av investerare redan efter pitchen.  

- Ett av våra viktigaste mål var att bryta barriären mellan entreprenörer och investerare och att få till en reell diskussion runt en affärsidé istället för en renodlad pitch på 3 minuter. Så här med facit i hand så kan jag se att vi lyckades. Flera investeringar skedde över sittande bord och följdinvesteringar är på gång. Det fantastiska är att intresset att följa bolagen från investerarsidan är mycket stort, säger Lars Mattiasson som är projektledare för The Creative Tour.

Den första landningsplatsen var hos Skånemotor i Lund den 2 maj. Skånemotor är ett initiativ att samla aktörer som vill lösa komplexa samhällsutmaningar.

- Det passar som hand i handske och det är perfekt att vi kan arbeta tillsammans för att skapa spännande möten och ny energi. Vi vill ju alla få Skåne att lyfta, säger Johan Wester, som är grundare till Skånemotor och en välkänd entreprenör.

Andra stoppet var The Yes Way under Yes Day, som är ett engagemang för kvinnligt entreprenörskap och nya sätt att vara entreprenör. Därefter följde landningsplatser på två andra orter genom Drivhuset Malmö, som hjälper entreprenörer att utveckla sina idéer och affärer och Byutveckling i Veberöd, som är ett lokalt nätverk med sikte på att stimulera tillväxten i Romelebygden. Slutligen erbjöds entreprenörerna fikasamtal även på Akademiska Föreningen och i Future by Lunds popup-kontor på Skomakaregatan.

Konceptet visade sig vara lockande för många. Under tio dagar presenterades 53 nya idéer. Tio av deltagare fick möjlighet att ingå i ett mentorsprogram, The Creative Bootcamp, med individuell hjälp att accelerera idéer med stöd av erfarna affärsutvecklare och investerare.

Ambitionen är att personerna bakom de övriga 43 idéerna kontaktas av teamet för att ändå ge fortsatt möjligheten till hjälp att utveckla idéerna och att kopplas upp mot entreprenörsstödjande aktörer och inkubatorer.

Under The Creative Bootcamp tas entreprenörernas idéer vidare av experter, investerare och gästföreläsare i ett acceleratorprogram. Entreprenörerna erbjuds ett skräddarsytt arbete med en mentor med personliga möten och digitala workshops. Ett ämne som entreprenörerna får veta mer om är värdedrivet entreprenörskap, som innebär att företagsidén sätts i linje med entreprenörens och teamets värderingar för att skapa ett bestående engagemang i företaget. Arbetet innehåller också en ”Demolition day” där entreprenörerna får experthjälp att se kritiskt på sin idé och bygga upp den på ett ännu bättre sätt samt arbete med storytelling för att entreprenörerna ska hitta sin egen röst och historia. Slutligen blir det ett försäljnings- och marknadsföringsprogram där entreprenörerna ges de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna fördjupa idén så att den ger tillväxt.

Av de 53 idéerna som presenterade fanns kvinnor med i gruppen bakom i nästan hälften. I de undersökningar som gjort om var de investeringar som görs i Skåne hamnar är det ofta en väldigt låg andel som går till kvinnor, skriver Sydsvenskan.

- Till stor del beror det på att vi satsar på det personliga mötet. Hela vår kommunikation bygger på att få till det enkla mötet över en kopp kaffe. Vi vill höra entreprenörens berättelse om affärsidén och varför just deras idé är viktig. Det handlar mer om storytelling än en perfekt pitch och därför kommer också samtalet ner på en på en mjukt mänsklig nivå som jag tror attraherar fler, säger Lars Mattiasson.

The Creative Tour har starkt internationellt fokus, kopplingar till internationella nätverk och samarbetar med Businessinlund.se som är en ny engelskspråkig marknadsföringswebb för Lunds kommun. Årets tour genomförs med stöd av Lunds Kommun och Vinnova genom Future by Lund och SOM (Smarta offentliga miljöer). Arbetet sker också i samverkan med entreprenörsstödjande aktörer, lokala och internationella investerare och med följeforskare från Lunds Universitet och Sten K Johnsons Centre for Entrepreneurship.

De tio idéer som gick till The Creative Bootcamp

Jenny Lee, Edit, en marknadsplats som kopplar ihop varumärken med konsumenter.

Nina Westlund, More Palette, en anpassningsbar och återanvändbar sminkpalett.

Adam Jonasson, Adflow sammanför konsumenter med företag utifrån omnämnande i social media.

Julia Bristulf, Paper vs Leather, gör påsar av veganska och miljövänliga material.

Malin Lundmark, Tordyvel gör funktionella och miljövänliga kläder i ull.

Mandie Lynn, Social Impact Revolution, ett utbildningsprogram och verktyg i hållbarhet för lärare.

Jeanette Persson, Sprakom, ger talträning för barn med funktionsvariation via en plattform.

Mikael Carlstein, BOOLI, ny plattform och handelsplats för säljare och köpare på bostadsmarknaden.

Emelie Svensson MLì by Svensson, designar och producerar kläder av polyester för cirkulär ekonomi.

Charlotte Rodenstedt, Historical city-app, en app som visar hur städer såg ut för 150-300 år sedan.

The Creative Tour bygger på Barcamper  som genomfördes 2016 i Skåne. Då användes en husbil för besöka flera orter och därmed ge fler möjligheten att presentera sina affärsidéer i en opretentiös miljö. Under en dryg vecka gavs 82 entreprenörer chansen att prata med affärscoacher och internationella investerare. 55 procent av deltagarna var kvinnor. Barcamper startades ursprungligen i Italien av Gianluca Dettori på Venture capital bolaget DPixel i Milano. Sedan starten 2012 har Barcamper teamet stannat till på över 200 platser, träffat 3400 entreprenörer och utvärderat mer än 2000 affärsidéer.

Fler projekt