Creatives & Changemakers

Småskaliga och cirkulära lösningar förändrar textilbranschen

April 18, 2024

Tänk om våra kläder kunde tillverkas när vi ber om det och av småskaliga producenter i vår närhet? Och om kläderna dessutom förses med information som gör att vi inte bara vet hur plaggen är tillverkade utan också hur de kan återvinnas och repareras? Future by Lund och Lunds universitet har samlat ihop ett konsortium bestående av fjorton partners och ytterligare tjugo associerade för att tillsammans skapa värdekedjor för att tillverka, distribuera och återvinna kläder på ett nytt sätt.

Det finns stora möjligheter att producera kläder på ett mer hållbart sätt än vad som görs idag. Branschen står inför en rad förändringar, bland annat för att klara av de nya regleringar som förväntas på EU-nivå. När plaggen förses med digitala produktpass (DPP) kan det leda till att en större andel av kläderna i framtiden produceras i Europa. DPP kommer att innehålla information som underlättar återvinning, sortering och reparation.

- Många av de plagg som tillverkas av dagens textilindustri når aldrig konsumenterna – andra gör det men används inte mer än ett fåtal gånger, säger Lars Mattiasson, projektledare på Future by Lund. Samtidigt finns det exempel där både miljö och människor kommer i kläm när de billiga plaggen tillverkas. Den här typen av storskalig tillverkning har fungerat hittills eftersom man producerar utan att behöva betala för det man förstör – både för miljö och för människor. När nya regleringar väntas kommer det här sättet att tillverka att medföra andra kostnader, och det öppnar möjligheter för ett nytt produktionssätt.

Future by Lund har anknytning till textilbranschen bland annat genom forskarnätverket Fashion@lu med forskare från Lunds universitets samtliga nio fakulteter och genom samarbetet med NEST (New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry), ett initiativ för att ställa om textil- och modeindustrin. Under de senaste månaderna har arbetet inom textil- och modeområdet mynnat ut i en Horizonansökan kallad Vivienne (efter Vivienne Westwood). Visionen är att de ingående parterna tillsammans ska kunna skapa två helt nya produktionskedjor tänkta för framtidens textil- och modeindustrin.

- Genom projektet Vivienne vill vi undersöka hur vi kan använda småskaliga och cirkulära lösningar – vilket skulle kunna innebära tillverkning on demand, menar Katarina Scott, projektsamordnare på Future by Lund. I projektet hoppas vi kunna undersöka alla led från produktion till konsument, distribution och återvinning.

Många av de lösningar som presenteras i Vivienne finns redan – men de behöver passas in i ett nytt sammanhang.

– Det finns en utmaning att göra en ansökan som handlar om att med hjälp av många kompetenser skapa en gemensam lösning. Vi ser det som att innovationsplattformen Future by Lund är nyckeln till denna lösning, eftersom det hos Future by Lund finns en förmåga att samla olika partners och att få deras tillvägagångssätt att fungera tillsammans, berättar Lars Mattiasson. Det är många små länkar i en lång värdekedja som ska passas ihop.

En viktig åtgärd i projektet är att börja med att skapa ett databasbibliotek av fibrer, som kan hjälpa designern att göra hållbara val. I detta ska AFRY arbeta med en databas för material för byggindustrin som förebild.  En annan del är en digitaliserad produktion där man även använder AI för att göra processerna bättre och mer hållbara, till exempel för tillskärning men också för hela planeringen av maskinpark, underhåll och hur man gör prognoser. Det här levereras genom Nearby factory som har maskiner för en speciell teknik att trycka på tygrullar. Därefter följer bland annat hur man kan arbeta med logistik-kedjor med hjälp av forskare på Lunds universitet och med digitala produktpass (DPP) genom Whatt.io vilka gör det möjligt för konsumenterna att lätt ta reda på var de kan reparera, lämna tillbaka eller sälja klädesplagg.

- I många europeiska länder är textilindustrin i nuläget ganska liten. Om vi nu ska flytta produktionen närmare konsumenterna och producera mer anpassat efter behov behöver vi återindustrialisera - och när man gör det är det viktigt att göra det med de senaste metoderna, tycker Katarina Scott.

Horizonansökan görs inom området Twin transition (Green & digital) och lämnades in under våren 2024. I ansökan medverkar fjorton partners och till det finns tjugo associerade verksamheter. Nu är samarbetet startat och ambitionen är att det ska leva vidare, både genom ytterligare ansökningar och genom en kapacitet att ta emot externa förfrågningar.

Forskarnätverket Fashion@lu består av forskare från Lunds universitets samtliga nio fakulteter. Modeindustrin rör allt från kemister och materialforskare till mode- och beteendevetare.

NEST (New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry) är ett initiativ för att ställa om textil- och modeindustrin skapad av de fyra inkubatorerna Borås INK, Expression, Sting och xPlot, som med specialistområden som sträcker sig från textil till tech står redo för att stötta entreprenörer i utvecklingen från affärsidé till tillväxtbolag.

Läs mer:

Lundaforskare uppmärksammas för cirkulär affärsmodell för textil

Textildesigners roll i förändring

Forskarnätverk för en grön omställning av modebranschen

Relaterade filmer
Kontaktperson

Lars Mattiasson lars.mattiasson@futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt