Temaområde

Moving Things & People

Mobilitet och olika flöden är några av stadens viktigaste funktioner men är samtidigt också några av de svåraste utmaningarna. Inom Future by Lund arbetar vi med projekt med flera olika fokus. Ett är att lösa omedelbara utmaningar som klimat, utsläpp, buller och säkerhet. Här arbetar vi framför allt med elektrifiering av stadens transporter. Ett annat fokus är attraktiva mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar med mera) som är en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden. Vi fokuserar också på olika tjänster och lösningar som levererar mobilitet som en tjänst samt på agil planering- och realtidsstyrning av stadens flöden.

Våra projekt