Moving Things & People

Elvägen III: Evolution road på plats på Getingevägen

March 4, 2024

Den fjärde juni 2020 var en historisk dag i Lund – då invigdes nämligen elvägen på Getingevägen. Under två års tid kommer projektet Evolution Road att testa laddning av elfordon under färd. Laddning via vägen sparar tid och kan göra att elfordonen kan köra med mindre batterier. På sikt kan detta betyda minskade utsläpp från svenska transporter.

Elvägen invigdes genom att kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg gjorde en premiärresa i buss. Dagarna dessförinnan hade skenorna lagts ut i den norrgående bussfilen på Getingevägen – och det behövdes inte många timmars montering för att skenorna skulle vara på plats. Som en andra del av projektet kommer en skena att fräsas ner i vägbanan i den södergående bussfilen.

Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Laddningen kan ske både under färd och stillastående och fungerar med de flesta typer av fordon, till exempel personbilar, bussar eller tunga lastbilar – i stadsmiljö eller på motorväg.

– Med Elonroads teknik är installationen exceptionellt enkel och kostnadseffektiv. I laddskenan finns avancerad teknologi som samtidigt gör vägnätet smart och digitalt, säger Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad AB.

Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna i ett konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet. Laddskenan på vägen strömsätts i meterlånga sektioner. Säkerheten är hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet. De korta sektionerna gör att Evolution road skiljer sig från många andra elvägsprojekt där man använder betydligt längre sektioner.

Projektet Evolution Road startade 2019 och pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad. I anslutning till elvägen i Lund öppnar också ett besökscenter.

– Vi är stolta över att vara del i denna omställning för miljön och klimatet. Vi tror verkligen på den här tekniken och vill visa upp dess fördelar. Det hade inte varit möjligt utan våra samarbetspartners som arbetat ända in i det sista för att få den första delen av elvägen på plats och nu invigd, sa Per Löfberg, projektledare, Evolution Road, i samband med invigningen.

Peter Kisch, projektledare för Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund var med i en tidig fas av elvägen då projektet formades och när ansökan skulle skrivas.

– Fantastiskt kul att se att projektet äntligen blir av efter drygt sex år, säger Peter Kisch. Det här sätter fingret på det faktum att det gäller att vara uthållig för att komma i mål i sådana här frågor. Innovatören Dan Zethraeus och hans gäng har dragit det stora lasset och vi andra har kunnat stå bredvid och stötta.

Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman via länk.

– För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt, sa energi- och digitaliseringsministern vid invigningen.

Mer om Evolution road

Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem.

Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd.

Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Enligt Sveriges klimatmål ska klimatutsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030, och en viktig bit i detta kan vara att elektrifiera vägtransporterna. De tester av elvägar som nu pågår i Sverige är ett första steg i att skapa en laddinfrastruktur som möjliggör skiftet till en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta med minskade utsläpp. Trafikverket är huvudfinansiär och har investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne, av totalt 96 miljoner, för att skapa mer kunskap om teknologin, men också om drift, underhåll och miljöeffekter.

Fakta Evolution road

Finansiär: Trafikverket

Projektbudget: 96 miljoner, varav 84 miljoner från Trafikverket

Projekttid: 2019-2022

Partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Fler projekt