Moving Things & People

TravelVu - appen som detekterar resor

March 4, 2024

Att de flesta människor har en mobil med GPS kan faktiskt medföra att våra resvanor blir både miljövänligare och hälsosammare. Appen TravelVu förändrar resvaneundersökningarna så att de blir enklare att göra, samtidigt som resultatet blir både mer exakt och mer detaljerat.

Appen TRavelVU använder den GPS som redan finns i våra mobiler för att göra långt mer utförliga undersökningar av resvanor än vad som tidigare gjorts. I mobilen registreras sträckor och tid, och appen känner av vilket färdmedel som troligen används. För deltagarna är det bara att sedan korrigera och godkänna dagens aktiviteter.

Bakom appen står Trivector som är ett lundaföretag som erbjuder tjänster inom trafik, system och verksamhetsutveckling. Trivector har hittat ett sätt att kombinera en GPS med avancerade algoritmer i analysprogramvaran och ger på så vis användaren en tydlig bild av hur dagens, veckans eller månadens förflyttningar ser ut. Det finns stora olikheter i vilken typ av data man nu kan ta fram jämfört med det gamla sättet att göra undersökningar.

- Den största skillnaden är att man nu får med hela resvägen, inte bara resans start och mål, säger Emeli Adell, affärsområdesansvarig på framtidens transporter på Trivector. Nu kan vi också se var man reser beroende på om man till exempel cyklar, åker bil eller går. Det här ger en större förståelse för hur vi kan skapa bättre förutsättningar.

-En annan skillnad är att man nu kan se hur olika resor hänger ihop, för ofta har man flera ärenden under en resa. När vi kommer åt den här typen av reskedjor får man en betydligt bättre förståelse för hur man gör resor i vardagen.

Det nya sättet att göra undersökningen ger en mycket större precision vad gäller sträckor och tid än vad man tidigare kunde få då registreringen förlitade sig på individers minne. Nu finns inte heller risken att de korta resorna glöms bort.

-Tidigare jobbade man med prognosstyrning, nu är det vanligt med målstyrning. Vi går från att tänka på hur många vi tror ska köra bil till hur många vi vill ska köra bil, fortsätter Emeli Adell. För att klara det ställs större krav på förståelse av vad som till exempel skapar bilresor och vad som skapar en möjlighet att ta cykel. I detta arbete är bättre förståelse av hur människor reser mycket värdefullt.

Det nya sättet att göra resvaneundersökningar kan hjälpa kommunens planerare, forskare och nationella resvaneundersökare, men kan också vara till nytta för företag som vill inspirera anställda att resa miljömässigt och hälsofrämjande. I november användes TRavelVU till exempel av K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) som gjorde en mätning om resvanor inför spårvägsutbyggnaden i Lund.


Läs mer på Trivectors hemsida.

TravelVu användes också under SOM-projektet.


SOM: Smart cykeldata ger helt ny kunskap för trafikplanerare

SOM:Analys av cykeldata


SOM: Resvanor - integrering av data

 

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt